Na virtualnoj prezentaciji održanoj 26. ožujka 2024., Michael Christl (Zajednički istraživački centar Europske komisije, Sevilla, Španjolska) predstavio je članak objavljen u časopisu Public Sector Economics o promjenama na tržištima rada koje bi mogle predstavljati izazov za porezne i socijalne sustave u državama članicama EU-a. 

Autori članka (Michael Christl, Ilias Livanos, Andrea Papini, Alberto Tumino) su korištenjem mikrosimulacijskih modela došli do bitnih saznanja o mogućim učincima dugoročnih demografskih i tehnoloških promjena na porezne i socijalne sustave. Buduća istraživanja bi se trebala fokusirati na kvalitetnije korištenje što pouzdanijih podataka te na utjecaj pandemije koronavirusa na održivost poreznih i socijalnih sustava. S obzirom na nadolazeće izazove poput starenja stanovništva i promjena na tržištima rada, mikrosimulacijski modeli poput EUROMOD-a su ključni za precizne procjene i suočavanje s kompleksnim dinamikama raspodjele dohotka i fiskalne održivosti.

Predavanje je moderirao Dubravko Mihaljek iz Banke za međunarodna plaćanja u Baselu, a dostupne su snimka i prezentacija.

 

Foto: Unsplash