Enja Erker (Fakultet za matematiku i fiziku, Sveučilište u Ljubljani), dobitnica nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2023. u kategoriji studentskih radova, predstavit će nagrađeni rad Forecasting medical inflation in the European Union using the ARIMA model koji pruža uvid u kretanje medicinske inflacije unutar EU-a. Kako troškovi zdravstvene zaštite predstavljaju značajne izazove, uz točne prognoze medicinske inflacije, kreatori politika mogu predvidjeti i unaprijed odgovoriti na te izazove, osiguravatelji mogu odrediti odgovarajuće premije i razviti inovativne modele, a zdravstveni sustav može rasporediti sredstva potrebna za osiguranje financijske stabilnosti i kvalitetne skrbi.

Virtualno predavanje održat će se 25. travnja 2024. od 10:00 do 11:00 sati te je otvoreno za javnost uz obveznu prijavu na registracijskom linku.