U organizaciji časopisa Public Sector Economics kojeg izdaje Institut za javne financije održano je 16. svibnja 2023. predavanje Ivane Dobrotić, izvanredne profesorice na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i Tea Matkovića, višeg znanstvenog suradnika na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, o decentraliziranom pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (RPOO) predstavlja prvi korak inkluzivnog obrazovanja i institucionalnu podršku obitelji, a snažno je zagovaran na europskoj razini. U Hrvatskoj su organizacija i financiranje ove razine obrazovanja u isključivoj nadležnosti općina i gradova bez formalnih mehanizama fiskalnog poravnanja ili obveze jedinice lokalne samouprave da osigura kapacitete za svu djecu. 

U tom kontekstu autori su promatrali razvoj kapaciteta sustava između 2005. i 2018. godine, odnosno kako su se česte promjene pravila financiranja općina i gradova odražavala na njihova ulaganja u dječje vrtiće. Uočene su znatne razlike u obuhvaćenosti djece s obzirom na fiskalni i administrativni kapacitet jedinica lokalne samouprave. Također, povećanja lokalnih prihoda su se tek skromnim dijelom pretočila u veća ulaganja u RPOO, ali su ipak vodila bržem rastu upisnih kapaciteta. U godinama smanjivanja proračuna postojeći upisni kapaciteti se ne bi smanjivali, već troškovi i izdatci po djetetu. Promatrano petnaestogodišnje razdoblje tijekom kojeg nije bilo intervencije središnje države, dovelo je do određenog rasta vrtićkih kapaciteta i konvergencije njihove dostupnosti, ali su razlike i dalje velike, a uključenost djece i dalje je među najnižima u Europskoj uniji. 

Autori zaključno razmatraju izazove financiranja RPOO sustava i priuštivost usluga, ostvareno širenje kapaciteta u razdoblju 2019.-2021., te recentna i predstojeća ulaganja s razine središnje države i EU fondova u potrazi za učinkovitim rješenjem koje će omogućiti univerzalnu dostupnost jaslica i vrtića još tijekom ovog desetljeća.

Predavanje je moderirala Martina Pezer, znanstvena suradnica u Institutu za javne financije, a temelji se na članku Understanding territorial inequalities in decentralised welfare systems: early childhood education and care system expansion in Croatia.

 

 Prezentacija izlaganja