U novom posebnom broju časopisa Public Sector Economics o inflaciji i javnim financijama u 2020-ima, odabrani članci analiziraju različite aspekte inflacije vezano uz oporezivanje, javnu potrošnju i fiskalne politike u naprednim tržišnim gospodarstvima i tržištima u nastajanju. Jedna od zajedničkih poruka je da inflacija značajno utječe na dizajn poreznih sustava i sustava naknada, kao i na fiskalne pozicije i njihove makroekonomske učinke.

Dubravko Mihaljek otvara ovaj broj člankom Inflation and public finances: an overview koji analizira utjecaj inflacije na fiskalne rezultate te detektira potencijalne izvore i posljedice fiskalne nestabilnosti u uvjetima visoke inflacije.

Orsetta Causa, Emilia Soldani, Nhung Luu i Chiara Soriolo u članku A cost-of-living squeeze? Distributional implications of rising inflation analiziraju učinak inflacije na raspodjelu u državama OECD-a. Oslanjajući se na nacionalna mikro istraživanja proračuna kućanstava, procjenjuju da se pad njihove kupovne moći između kolovoza 2021. i kolovoza 2022. kretao u rasponu od 3% u Japanu do 18% u Češkoj.

Frane Banić, Dominik Ivan Pripužić i Pave Rebić u članku Short- and medium-term fiscal positions in a high-inflation environment: the case of Croatia standardnim funkcijama fiskalne reakcije dodaju inflacijske šokove – pristup koji nije razmatran u makrofiskalnim istraživanjima tijekom dugog razdoblja umjerene inflacije.

U članku A nexus between fiscal policy and inflation: a case study of Indonesia using SVAR model Julie Ann Basconcillo analizira  odnose javne potrošnje, inflacije i osobne potrošnje u Indoneziji tijekom posljednja dva desetljeća.

András Simonovits u članku Unexpected inflation and public pensions: the case of Hungary analizira učinke različitih načina indeksiranja mirovina i ocjenjuje utjecaj ubrzanja inflacije na odluku o odgodi umirovljenja.

Michael Christl, Ilias Livanos, Andrea Papini i Alberto Tumino u članku The future of taxation in changing labour markets procjenjuju fiskalne, kao i učinke na raspodjelu, tekućih strukturnih promjena na tržištima rada u državama članicama EU-a, uglavnom potaknutih tehnološkim napretkom i starenjem.

Nora Mustać donosi prikaz knjige Emerging European economies after the pandemic: stuck in the middle income trap? (ur. László Mátyás).