U novom broju časopisa Public Sector Economics Maja Matanić Vautmans, Marijana Oreb i Saša Drezgić na podacima iz posljednjeg Istraživanja o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi, ispituju utjecaj socioekonomskih nejednakosti među starijim osobama na korištenje kućne njege u Europskoj uniji.

Maria Teresa Medeiros Garcia i André Fernando Rodrigues Rocha da Silva analiziraju utjecaj demografskih i ekonomskih varijabli, kao što su starenje, produktivnost i nezaposlenost, na izdatke za mirovine u Portugalu.

Tihana Škrinjarić u članku Leading indicators of financial stress in Croatia: a regime switching approach istražuje koji pokazatelji najbolje objašnjavaju buduću vjerojatnost (ponovnog) ulaska u režim visokog financijskog stresa u Hrvatskoj.

Marko Crnogorac i Santiago Lago-Peñas provode dubinsku analizu javnih rashoda u svim zemljama bivše Jugoslavije s ciljem provjere postojanja zajedničkih obrazaca trošenja; ispitivanja hipoteze cikličnosti fiskalne politike u zemljama koje nisu članice OECD-a; te analize političkih i ekonomskih odrednica dijela javnih rashoda.

Pedro Jorge Holanda Alves, Jevuks Matheus Araujo, Ana Karolina Acris Melo i Eduarda Mashoski istražuju odnos između fiskalne decentralizacije i gospodarskog rasta u brazilskim državama od 1996. do 2015.

Wojciech Sońta prikazuje knjigu Participatory budgeting (contexts, models and practical experience) grupe autora (Daniel Klimovský et al.).