Novi broj Newslettera donosi prikaz istraživanja Slavka Bezeredija, Nore Mustać i Ivice Urbana koji su nastojali utvrditi u kojoj mjeri se mijenjanju pokazatelji nejednakosti ako se umjesto izvornih anketnih podataka koriste anketni podaci korigirani uz pomoć poreznih podataka te se analizira doprinos različitih izvora dohodaka ukupnoj nejednakosti. Rezultati pokazuju da se pokazatelj dohodovne nejednakosti (Ginijev koeficijent) povećava za 15% kada se koriste korigirani podaci umjesto izvornih. Uzročnici pristranosti izvornih anketnih podataka dolaze od nereprezentativnosti podataka na vrhu dohodovne distribucije i strukture izvora ukupnog dohotka. Korigirani podaci ukazuju na veću ulogu dohotka od kapitala i imovine u stvaranju ukupne nejednakosti.

Martina Pezer prikazuje rad o vrijednosti i važnosti naknada u naravi za kućanstva s djecom. Ekonomske analize siromaštva i nejednakosti uobičajeno obuhvaćaju samo novčane naknade središnje države i stoga pružaju nepotpunu procjenu blagostanja. U ovom istraživanju za Hrvatsku, obuhvatile su se glavne novčane naknade za kućanstva s djecom te zdravstvena skrb i obrazovanje na razini središnje države. Za primjer lokalnih naknada odabrane su novčane naknade i subvencije Zagreba. Rezultati su ukazali na znatnu vrijednost naknada u naravi, koje primatelji često nisu svjesni, a višestruko premašuje novčane potpore i doprinosi smanjenju siromaštva i nejednakosti.

Bojan Morić Milovanović analizira ulogu poduzetničkih inkubatora u pružanju potpore malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj. Poduzetnički inkubatori predstavljaju oblik potporne institucije razvoja poduzetništva, pri čemu je njihova osnovna svrha poticanje poduzetničkoga okružja i osiguravanje preduvjeta razvoja poduzetnika na određenome području pružanjem raznih usluga. Istražene su neke od osnovnih karakteristika poduzetničkih inkubatora, njihove odrednice i prakse poslovanja, ponuda usluga koje inkubatori pružaju svojim stanarima, osnovni ciljevi poslovanja, izvori financiranja te se analizira uspješnost inkubatora.

Newsletter pruža i pregled događanja kao i objavljenih publikacija Instituta za javne financije.