Na virtualnoj prezentaciji 27. lipnja 2023. u organizaciji časopisa Public Sector Economics Tihana Škrinjarić (Bank of England, Stress Test Strategy Division) predstavila je članak u kojem analizira pristupe izradi kompozitnog pokazatelja akumulacije cikličkog sistemskog rizika s posebnim fokusom na Hrvatsku.

Članak nudi kritički osvrt na metodološke pristupe, s prijedlozima za njihovo poboljšanje, s posebnim naglaskom na specifičnosti hrvatskih podataka.
Nakon iscrpne analize prednosti i nedostataka pojedinih pristupa izradi kompozitnih pokazatelja za praćenje cikličkih sistemskih rizika, autorica zaključuje kako se radi o zahtjevnom zadatku. Kako bi nositelj makroprudencijalne politike mogao kvalitetnije donositi odluke temeljem praćenja financijskog ciklusa, valja uvažiti specifičnosti vlastitog financijskog sustava, iskustva drugih zemalja, te različite metodološke aspekte i detalje za postizanje pouzdanijih konačnih pokazatelja. 

"Kad je riječ o hrvatskim podatcima, potrebno je komplementarno pratiti više pokazatelja istovremeno, ali i revidirati metodološki pristup kada se poveća dostupnost podataka" naglasila je Škrinjarić.

Članak je osvojio nagradu u redovitoj kategoriji natječaja Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković 2022. godine.

Prezentaciju je moderirala Martina Pezer, istraživačica u Institutu za javne financije, a dostupne su prezentacija i snimka predavanja.