Ravnatelj Instituta za javne financije Vjekoslav Bratić potpisao je 28. prosinca 2023. Programski ugovor za četverogodišnje razdoblje, od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027., s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 

Ugovorom se utvrđuje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Instituta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Definirani su strateški i posebni ciljevi Instituta te aktivnosti i mjere kojima će se ostvariti uključujući i mjerljive pokazatelje ostvarivanja tih ciljeva. Ciljevi se, između ostaloga, odnose na podizanje znanstvene izvrsnosti, unaprjeđenje istraživačke infrastrukture, jačanje interdisciplinarnosti znanstvenog rada i suradnje s gospodarstvom, jačanje ljudskih potencijala te doprinos otvorenoj znanosti. 

Ugovor odražava dosadašnji kvalitetni rad Instituta za javne financije, predloženi razvojni put kao i dobru suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.