Naša kolegica Jasmina Mašović obranila je svoju disertaciju “The relational view of the impact of new technologies on medical work: The case of Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)” 9. travnja 2024. te joj je dodijeljena doktorska diploma na Prirodoslovno-matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Oslu.

Procesi donošenja odluka o implementaciji novih tehnologija u zdravstvu uključuju pregovore i suradnju među različitim sudionicima, uključujući medicinske stručnjake, njihove zajednice, bolnice, vlade i ministarstva, kao i proizvođače medicinskih tehnologija. Ti procesi također zahtijevaju razvoj novih medicinskih stručnosti i postupaka, kliničkih spoznaja, organizacijskih infrastruktura i pravnih okvira. Stoga je pitanje integracije novih tehnologija u zdravstvo nužno sagledati s relacijske i procesne perspektive. Teza disertacije zagovara pristup istraživanju usmjeren na stvarnu praksu i "cjelovitu" primjenu relacijskog pogleda u proučavanju implementacije novih tehnologija i postupaka u zdravstvu.

Rezultati istraživanja pokazuju kako tehnologije mogu istovremeno i mijenjati i održavati stalnima medicinske nadležnosti i granice zdravstvenih disciplina u bolnicama, dovodeći do kompleksne strukturalne reorganizacije. U dinamičnom i kontroverznom okruženju, različiti sudionici interaktivno oblikuju nove medicinske prakse, zbog čega se one često razvijaju nelinearno i asinkrono. Istraživanje također ističe kako relacijska perspektiva može pomoći i u razumijevanju sporosti modernizacije rada i organizacije u zdravstvu.

Doktorski rad temeljio se na petogodišnjoj višedimenzionalnoj studiji slučaja implementacije nove medicinske procedure u devet bolnica u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj. Istraživanje je financirala Norveška Zaklada za znanost unutar VERDIKT programa kao zajednički projekt Odjela za informatiku Sveučilišta u Oslu, Odjela za inovacije i ekonomsku organizaciju na BI Norveškoj poslovnoj školi i Interventnog centra Sveučilišne bolnice u Oslu.