Institut za javne financije i Ekonomski fakultet Zagreb organiziraju konferenciju Ekonomika javnog sektora - Novi trendovi i zbivanja u ekonomici obrazovanja koja će se održati 23. rujna 2024. u Zagrebu

Pozvana će predavanja održati Daniele Checchi (Sveučilište u Milanu, Italija) i Harry Anthony Patrinos (Svjetska banka, Washington, SAD).

Za konferenciju tražimo teorijske, analitičke, policy, metodološke i empirijske analize o različitim aspektima teme konferencije. Potiču se istraživači iz područja obrazovanja, ekonomije, financija, sociologije, političkih znanosti kao i drugih disciplina da prijave svoje radove. 

Sažetci ili radovi se predaju elektroničkim putem do 15. svibnja 2024.

Više informacija kao i predložene teme dostupne su na web stranici konferencije.

 

Foto: Canva