Početna » Zabrana diskriminacije

Zabrana diskriminacije

EU zakonodavstvo

Nakon 2000. osim zakona koji se odnose na jednaki tretman muškaraca i žena, razvijeno je  EU protiv diskriminacijsko zakonodavstvo kako bi se osigurala minimalna razina jednakog  tretmana i zaštite za sve osobe koje žive i rade u Europi. Ti su zakoni oblikovani za osiguranje jednakog tretmana bez obzira na:

  • rasnu ili etničku pripadnost
  • religijsku pripadnost i uvjerenja
  • otežane mogućnosti zapošljavanja zbog invalidnosti 
  • spolnu usmjerenost (orijentaciju)  
  • dob  

Ovi su zakoni usmjereni na osiguranje jednakog tretmana u mnogim aspektima svakodnevnog života - od radnog mjesta, do pitanja u vezi obrazovanja, zdravstvene zaštite i pristupa dobrima i uslugama.