Početna » Uvjeti rada

Uvjeti rada

Prava na radu

Zabrinuti ste sa svojim pravima na radnom mjestu?  Vjerujete da vas se tretira nepravedno na radnom mjestu i da vaš posao negativno utječe na vaše zdravlje? 
Radno zakonodavstvo EU jamči minimalnu razinu koje vrijedi za sve koji žive i rade u Europskoj uniji. 

  • Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu: opća prava i obveze, radna mjesta, oprema na radu, posebne skupine i ranjivi djelatnici.
  • Jednake mogućnosti za žene i muškarce:  jednaki tretman na poslu, trudne radnice, porodiljni dopust i roditeljski dopust.
  • Zaštita protiv diskriminacije na temelju spola (roda), religijske pripadnosti, dobi, otežanih mogućnosti zapošljavanja i spolne orijentacije (usmjerenosti).
  • Zakon o radu:  rad s nepunim radnim vremenom (part-time), rad na određeno vrijeme, radno vrijeme, mlade osobe na radu, informiranje i savjetovanje radnika.