Početna » Partneri

Partneri

O PARTNERIMA


Logotip instituta za javne financije.

Institut za javne financije
www.ijf.hr
Institut za javne financije, osnovan 1970, javna je ustanova koja se bavi istraživanjem prije svega ekonomskih tema važnih za gospodarski rast i razvoj, tranziciju ka tržišnom gospodarstvu i udovoljavanje europskim integracijskim zahtjevima.
U širem kontekstu ekonomike javnog sektora u Institutu se trajno istražuju teme poput transparentnosti, odgovornosti i participacije, poreznog sustava, troškova oporezivanja, progresivnosti oporezivanja, fiskalnog federalizma, mirovinskog sustava i sustava socijalne skrbi, javnog duga, neslužbenoga gospodarstva, državne intervencije, izravnih stranih ulaganja, financiranja znanosti i visokog školstva, te odnosa izvršne i zakonodavne vlasti u proračunskom procesu.


Hrvatski zavod za zapošljavanje - logo.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr
Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova odgovorna za pružanje širokog spektra usluga određenih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 80/08). HZZ svojim korisnicima pruža usluge posredovanje pri zapošljavanju, priprema za zapošljavanje, profesionalno usmjeravanje, provedba mjera aktivne politike zapošljavanja te materijalnu-pravnu zaštitu za vrijeme nezaposlenosti.
Navedenim aktivnostima HZZ potiče nezaposlene osobe na aktivno traženje posla te njihovo brže uključivanje na otvoreno tržište rada.


Savez samostalnih sindikata Hrvatska - logo.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske
www.sssh.hr
Savez samostalnih sindikata Hrvatske dobrovoljna je interesna udruga radnika više razine odnosno sindikata. SSSH i udruženi sindikati neovisni su o poslodavcima, vlasti, političkim strankama i vjerskim zajednicama. SSSH je osnovan i registriran sukladno Zakonu o radu. Neka od područja djelovanje SSSH, utvrđena i Statutom SSSH, su tržište rada odnosno politika zapošljavanja i radno socijalna sigurnost uključujući pravnu zaštitu radnika te politika obrazovanja, mogućnosti daljnjeg školovanja i usavršavanja radi ostvarivanja načela jednakih šansi.
SSSH je najveća sindikalna središnjica u RH. SSSH je punopravni član ITUC/Međunarodne konfederacije sindikata i, jedini iz RH, punopravni član ETUC/Europske konfederacije sindikata.
SSSH udružuje 24 sindikata (grana odnosno djelatnosti) iz tri sektora: gospodarstva/industrije, usluga i javnih službi.


ZaMirNET - logo.

ZaMirNET
www.zamirnet.hr i www.zamirzine.net
ZaMirNET je neprofitna građanska udruga koja se bavi izgradnjom civilnog društva, promoviranjem kulture mira i ideje održivog razvoja u Hrvatskoj i regiji.
Ciljevi udruge su:
• primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu osnaživanja i podrške organizacijama građanskog društva, progresivnim društvenim pokretima i pojedincima/pojedinkama čije je djelovanje u skladu s vrednotama mira i nenasilja
• zagovaranje unapređenja i zaštite ljudskih prava
• poticanje participativnih i transparentnih političkih procesa
• aktivno poticanje naprednih društvenih promjena temeljenih na nenasilju
• poticanje socijalne uključenosti marginaliziranih društvenih skupina
• promoviranje kulture dobrovoljnog rada i filantropije


Forum europskih studenata novinarstva Hrvatske - logo.

Forum europskih studenta novinarstva - Hrvatska
www.fejs.hr
Forum europskih studenta novinarstva (Forum for European Journalism Students) je neprofitna nezavisna organizacija posvećena prvenstveno razmjeni informacija između studenta, mladih novinara i građana Europe zainteresiranih za novinarstvo.
Forum organizira i promovira sastanke studenata i profesionalnih novinara i predstavnika medija. Politika FEJS-a je promocija različitosti unutar Europe, no u isto vrijeme i europskog zajedništva. Misija je omogućiti studentima novinarstva da budu novinari u izgradnji novog europskog društva. Članovi FEJS-a su studenti, pa je zato FEJS privilegirani laboratorij za eksperimentiranje sa novim tehnologijama i pristupima komunikacijskim djelatnostima. FEJS želi obogatiti učenje koje studenti dobivaju kroz škole, nudeći im širu, „europsku“ perspektivu.


Udruga Most - logo.

Udruga MoSt
www.most.hr
Udruga MoSt je nevladina organizacija osnovana 1995.god. na inicijativu stručnjaka grada Splita iz područja humanističkih znanosti, sa ciljem unaprjeđenja života mladih i građana drugih dobnih kategorija, promicanjem vrijednosti volonterskog rada, programa vršnjačke pomoći, suradnje i dijaloga.
Od 1998.g. pa do danas Most provodi kontinuirano 3 programa i niz projekata i aktivnosti za koje smo dobili brojna priznanja, između ostalih, 2001. i 2006. godine za udrugu godine u Splitu, 2002. od Vlade Republike Hrvatske tri priznanja za poticanje volonterskog rada te 2006. godine nagradu Županije splitsko – dalmatinske za doprinos u radu sa socijalno ugroženim skupinama.
- POP program – organizacija vršnjačke pomoć u radu s mladima u riziku
- smještaj, reintegracija i psihosocijalna pomoć beskućnicima i skitnicama
- informiranje, edukaciranje i organizacija volontera u akcijama za dobrobit grada i mladih


Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama SJAJ - logo.

Udruga Sjaj
www.udruga-sjaj.com
Udruga Sjaj je organizacija civilnog društva koja se bavi društvenom afirmacijom osoba s duševnim smetnjama. Osnovana je 1998. godine kao udruga korisnika ustanova duševnog zdravlja da bi se kasnije profirirala kao organizacija za zaštitu ljudskih prava. Ciljevi djelovanja Sjaja su poboljšanje društvenog položaja osoba s duševnim smetnjama, povećanje socijalne uključenosti za ovu kategoriju građana te promjene zakonodavstva i praksi usmjerena prema njihovom socijalnom tretmanu.


Ženska mreža Hrvatske - logo.

Ženska mreža Hrvatske
www.zenska-mreza.hr
Ženska mreža Hrvatske (ŽMH) je feministička politička mreža 41 ženske organizacije širom Hrvatske, koje djeluju na ostvarivanju rodne ravnopravnosti kroz zagovaranje, zaštitu i promociju ženskih ljudskih prava. ŽMH djeluje na promjeni društvenog i političkog položaja žena osnažujući organiziranje žena u procesu demokratizacije društva i potičući javne diskusije o rodnoj ravnopravnosti i feminističkom pristupu demokraciji. ŽMH širokim rasponom svojih aktivnosti dekonstruira patrijarhalnu ideologiju kao dominantnu društvenu strukturu u Hrvatskoj.
ŽMH djeluje na ostvarivanju Platforme za akciju usvojene na IV svjetskoj UN konferenciji o ženama u Pekingu 1995.godine i njenog sveobuhvatnog programa za osnaživanje položaja žena u javnom i privatnom životu s ciljem ostvarivanja njihovog punog i jednakog sudjelovanja u donošenju odluka u ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj i političkoj sferi.Savez slobodnih sindikata Slovenije - logo

Savez slobodnih sindikata Slovenije – ZSSS
www.zsss.si
ZSSS je nezavisna, nestranačka i nekonfesionalna organizacija koja združuje 22 granska sindikata iz cijele Slovenije i ima oko 300 tisuća članova. Pregovara o kolektivnim ugovorima i nadzire njihovu provedbu te sudjeluje u gospodarsko socijalnom vijeću. Svojim članovima pruža besplatnu pravnu i drugu pomoć. Od 1999. ZSSS je punopravna članica Europske konfederacije sindikata koja ima 60 milijuna članova iz 75 nacionalnih konfederacija iz 35 europskih država.
Ciljevi ZSSS su: socijalna država za sve, socijalna pravda i solidarnost, primjerene plaće, jačanje sustava kolektivnih ugovora, dostojanstven rad, zdravi i sigurni radni uvjeti, sudjelovanje u upravljanju poduzećima, jednake mogućnosti, kvalitetne i dostupne javne usluge, socijalni dijalog u funkciji uspješnog razvoja društva, kvalitetni uvjeti za cjeloživotno učenje, utjecajan Savez.


Savez sindikata Austrije - logo.

Savez sindikata Austrije
www.oegb.at
Savez sindikata Austrije „Österreichischer Gewerkschaftsbund“ (ÖGB), osnovan 1945. godine, jedina je interesna organizacija u Austriji koja na dobrovoljnoj bazi zastupa interese zaposlenika/ca. Broj članova iznosi trenutno oko 1,2 milijuna (ca. 40 % zaposlenih).
Ime ÖGB osim toga stoji za sigurnost radnih mjesta i sigurnost primanja, jednak tretman, zaštitu okoliša i gospodarski rast na osnovi opredjeljenja za politiku plaća koja se orijentira prema produktivnosti – ukratko: za solidarni društveni model.
ÖGB je nadstranačka i natkonfesionalna organizacija, koja dakako, radi ostvarivanja svojih ciljeva utječe na politiku. Članovi se mogu, ako žele, unutar ÖGB-a priključiti nekoj platformi sa stranačkopolitičkom ili ideološkom orijentacijom; najveće trenutno postojeće platforme su frakcije socijaldemokratskih i kršćanskih sindikalaca; pored toga postoje i „zelena“, komunistička i dr. grupacije.