Početna » Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Stupanjem na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08) 1. veljače 2009. godine u Republici Hrvatskoj uspostavljen je sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja.

Institucionalni okvir sustava besplatne pravne pomoći čine  uredi državne uprave koji rješavaju o zahtjevima građana u prvom stupnju, Ministarstvo pravosuđa – Odjel za besplatnu pravnu pomoć koje odlučuje povodom žalbi podnositelja zahtjeva u drugom stupnju te Povjerenstvo za pravnu pomoć koje ima savjetodavnu ulogu. Za provedbu sustava osigurana su financijska sredstva.

Odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći propisano je da će se korištenje pravne pomoći odobriti u svim postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima kada rješavaju o egzistencijalnim pitanjima.

Pravna pomoć utvrđuje se kao primarna i sekundarna. (više)

Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti. (više)

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći kao pružatelji pravne pomoći predviđeni su odvjetnici, udruge, sindikati i pravni fakulteti pri čemu su definirani oblici pravne pomoći koju pojedini od ovih subjekata može pružati. Na ovaj je način prihvaćena uobičajena praksa većine država Europske unije. (više)

 

OVLAŠTENE UDRUGE I PRAVNE KLINIKE ZA PRUŽANJE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI 

 

Izvor: Ministarstvo pravosuđa