Tra緄lica
 
 
Publikacije :: 萢sopisi :: Aktualni osvrti
 
Izvje规e EBRD-a o tranziciji – Boljim upravljanjem do boljih ekonomskih rezultata

Katarina Ott, Institut za javne financije, Zagreb

Nalazi najnovijeg EBRD-ov Izvješ鎍 o tranziciji 2019.-2020. koje se bavi pitanjima boljeg upravljanja u cilju postizanja boljih ekonomskih rezultata, prili鑞o su zabrinjavaju鎖 jer ukazuju da je Hrvatska po kvaliteti upravljanja bli綼 prosjecima Jugoisto鑞e Europe, pa 鑑k i Isto鑞e Europe i Kavkaza, nego prosjeku regije kojoj pripada – Srednje Europe i Baltika. 

 
Download dokumenata:
(veli鑙na: 815 kb)

Br. 108  |  Godina: 2020.  |  doi: 10.3326/ao.2020.108  |  Stranice: 1-4
 
 
 
Na筫 stranice koriste kola鑙鎒 kako bi Vam omogu鎖li najbolje korisni鑛o iskustvo.
Prihva鎍m kola鑙鎒     Postavke kola鑙鎍