Izmjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sukladno Mnogostranoj konvenciji – sintetizirani tekstovi, dio I.

Priredili: Dalibor Legac i Željko Martinović

Svrha ovog priručnika je omogućiti poreznim obveznicima i znanstvenoj javnosti što jednostavnije (koliko je to moguće) primjenjivanje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su izmijenjeni i dopunjeni Mnogostranom konvencijom o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.


Mnogostranom konvencijom se na brz i sveobuhvatan način mijenjaju i dopunjuju postojeći ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s novim odredbama nastalim u sklopu OECD-ovog Akcijskog plana za sprječavanje smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.


Uz sintetizirane tekstove u ovom su priručniku dane i odredbe Mnogostrane konvencije te njeni komentari, pozicije RH u odnosu na pojedine dijelove Mnogostrane konvencije te OECD-ove smjernice za izradu sintetiziranih tekstova. Vjerujemo da će ovaj priručnik značajno olakšati primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kako su izmijenjeni odredbama Mnogostrane konvencije te učiniti razumijevanje kompliciranih međunarodnih poreznih pravila barem malo lakšim.

Godina izdanja: 2022.

Cijena: 30,00 €

Broj stranica: 496

WEB lokacija izdanja:

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €