Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 9 (2000)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10-11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Zaštitna kamata za 1999. godinu
 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje usluga inozemnih banaka i tvrtki PDV-om u Hrvatskoj
 • Josip Nejašmić: Postupanje sa zahtjevima drugih državnih tijela glede prisilne naplate javnih prihoda
 • Slavica Balaško: Porez na potrošnju

Porezni vjesnik, br. 2/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Uputa za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza (trošarine) na kavu
 • Josip Nejašmić: Godišnja porezna izvješća neprofitnih organizacija
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Pojam rezidenta
 • Anto Bajo: Struktura fiskalne prilagodbe : ključ njezina dugoročnog uspjeha
 • Alan Miler: Oporezivanje i carine - pogled unaprijed

Porezni vjesnik, br. 3/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božo Smirčić: Porezno priznati izdaci i oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti
 • Anica Šola: Seminar OECD-a: "Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja"
 • Damir Ocvirk: Oporezivanje dobiti za 1999. i izmjene u MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja
 • Predrag Bejaković: Tax Avoidance and Rule of Law

Porezni vjesnik, br. 4/2000

 • Pitanja o odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Vrste poreza u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske
 • Zdravka Barac: Porezna oslobođenja i nulta stopa u sustavu PDV-a
 • Zvonko Sedmak: Porezne obveze pri uvozu i prodaji (isporuci) naftnih derivata
 • Božo Lelas: Načelo oporezivanja dohotka prema gospodarskoj snazi
 • Ivana Jakir i Ivana Maletić: Proračunski korisnici u sustavu oporezivanja dobiti

Porezni vjesnik, br. 5/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u
 • Oskar Cukrov: Promišljanja o PDV-u u novim carinsko-pravnim okolnostima
 • Zvonko Sedmak: Porezno opterećenje naftnih derivata (Hrvatska - Europa)
 • Željko Dominis: Primjena Zakona o posebnom porezu na promet luksuznih proizvoda u carinskom postupku te putničkome i poštanskom prometu
 • Josip Nejašmić: Porezni poslovi i porezna tajn

Porezni vjesnik, br. 6/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zrinka Akrap: Promjene u oporezivanju posebnim porezima
 • Tomo Šnajder: Poslovi Porezne uprave pri ubiranju doprinosa za financiranje izvanproračunskih fondova
 • Stanko Zorica i Štefica Crvenković: Plaćanje poreznih obveza i povrati više plaćenih ili preknjiženje pogrešnih pogrešnih uplata o kojima analitičke evidencije vodi Porezna uprava
 • Katica Amidžić Peročević: Primjena Primjena Zakona o PDV-u pri unosu dobara u društvo i prijenosu gospodarske cjeline
 • Josip Nejašmić: Opća pravila postupka nadzora poreza na dobit
 • Hana Polackova: Potencijalne obveze države - prijetnja fiskalnoj stabilnosti


Porezni vjesnik, br. 7/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Naputak o organizaciji i vođenju poslova naplate doprinosa
 • Nadzor stavljanja u promet i zakonita obilježavanja duhanskih proizvoda
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božo Lelas: Plaće u 2000. godini i neke novine u njihovu oporezivanju
 • Katica Amidžić Peročević: Primjena Zakona o PDV-u pri statusnim promjenama, likvidaciji i stečaju
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Pojam stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Predrag Bejaković: "Podzemne" ekonomije u tranzicijskim zemljama : prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 8/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Damir Ocvirk: Neki porezni aspekti u novoutemeljenu financijskom "Izvještaju o svim promjenama glavnice"
 • Ivana Jakir i Ivana Maletić: Proračunski korisnici u sustavu PDV-a
 • Alan Miler: Ustrojstvo poreznih sustava u Europskoj uniji
 • Predrag Bejaković: Javne financije, Javne financije u Hrvatskoj : prikazi knjiga


Porezni vjesnik, br. 9/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Porez na dodanu vrijednost u građevinskoj djelatnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Izvješće o osnivanju Savjeta za porezni sustav
 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a, poreza na promet nekretnina, poreza na imovinu i poreza na dohodak u prometu nekretnina
 • Božo Smirčić: Što sve umanjuje osnovicu za oporezivanje dobiti?
 • Stanko Zorica i Štefica Crkvenović: Izvješćivanje o obvezama, naplatama, povratima i preknjiženjima doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te zapošljavanje
 • Vjekoslav Bratić: Mala gospodarstva u svijetu globalizacije i uloga multilateralnih investicijskih fondova
 • Predrag Bejaković: Stanje u reformi mirovinskog sustava Hrvatske


Porezni vjesnik, br. 10-11/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Vesna Brdovnik: Prikaz izmjena u Zakonu o porezu na dohodak
 • Božo Lelas: Oporezivanje plaća u 2001. godini
 • Ilija Josić: Detaširani uposlenici u sustavu mirovinskog osiguranja
 • Dubravka Sekulić Grgić: Novi Zakon o porezu na dobit
 • Božo Lelas: Izmjene u Zakonu o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
 • Katica Amidžić Peročević: Zakon o poreznom savjetništvu
 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a, poreza na promet nekretnina, poreza na imovinu i poreza na dohodak u prometu nekretnina (II)
 • Josip Supić: Naplata općinskih i gradskih poreza
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Izmjene OECD-ova modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Danijela Kuliš: I nakon smrti ostaje porezna obveza - oporezivanje ostavine i nasljedstva
 • Vjekoslav Bratić: Venture kapital i osnivanje high-tech kompanija u SAD
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića