Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 30 (2021)

 

Br. 1  Br. 2  Br. 3  Br. 4 Br. 5  Br. 6  Br. 7-8  Br. 9 Br. 10 Br. 11  Br. 12 

Porezni vjesnik, br. 1/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Promjene na području poreza na dohodak u 2021.
 • Sandra Pezo: Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
 • Anita Grebenar, Boris Dominić i Marijana Herceg: Novosti u oporezivanju dobiti
 • Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti
 • Snježana Matijašec i Mirna Smojver: Promjene u organizacijskoj strukturi Porezne uprave
 • Jadranka Matovina i Daniela Mikulić: Prvi posjet poreznom obvezniku

Porezni vjesnik, br. 2/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda

STRUČNI ČLANCI

 • Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune provedbenih propisa Zakona o porezu na dohodak
 • Ružica Krizmanić: Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
 • Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Nekretnine i pokretnine kao sredstvo osiguranja naplate poreznog duga iz sklopljenog upravnog ugovora
 • Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 1)
 • Stjepan Gadžo: Novi »porezni paket« Europske komisije: prioriteti Unije u području porezne politike

Porezni vjesnik, br. 3/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Novosti u ograničenjima i izuzećima od ovrhe
 • Ružica Krizmanić: Novosti u izuzećima od obveze fiskalizacije
 • Lidija Malčević: Upravni ugovor između poreznog tijela i ovršenikovog dužnika
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke i porezni tretman rada na daljinu
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 2)
 • Nikola Mijatović: Kraj jednoglasnog odlučivanja o poreznim pitanjima?

Porezni vjesnik, br. 4/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Kusić: Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)
 • Gordana Lončar: Uvećani osobni odbitak te novine koje su od utjecaja na status uzdržavanog člana
 • Ana Blekić i Nataša Borota: ePorezna u sklopu sustava e-Građani
 • Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Utjecaj postupaka pripajanja i spajanja trgovačkih društava na predstečajne postupke
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Oporezivanje švicarskih mirovina kroz krugove porezne reforme
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Pregled presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (prvi dio)

Porezni vjesnik, br. 5/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar: Godišnji obračun u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i dostava privremenih poreznih rješenja 
 • Lidija Karačić i Vanja Martinović: Podnošenje informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima Poreznoj upravi 
 • Andreja Sertić Tomiček: Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Fer vrijednost kao osnova za mjerenje imovine i obveza u financijskim izvještajima subjekata koji primjenjuju međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) 
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u 2020. godini

Porezni vjesnik, br. 6/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Ocjena ustavnosti zakonskih odredbi o poreznim olakšicama iz Zakona o porezu na dohodak
 • Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
 • Ružica Krizmanić: Izmjene Pravilnika o osobnom identifi kacijskom broju
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Isplata i porezni tretman jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine te utjecaj tako isplaćenog primanja na status uzdržavanog člana
 • Andreja Sertić Tomiček: Koncept ekonomskog poslodavca sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Oporezivanje primitaka ostvarenih na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i plaćanje obveznih doprinosa
 • Biljana Kordić: Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran za 2019. godinu
 • Mirjana Jarec i Tamara Kablar: Vanjska komunikacija Porezne uprave s građanima i poslovnim subjektima putem Pozivnog centra i virtualnog poreznog savjetnika
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Program Europske unije vezano uz inicijativu za procjenu i osiguravanje rizika transfernih cijena kod MTD-a

Porezni vjesnik, br. 7-8/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenta RH – pograničnog radnika
 • Jelena Korica: Izmjene Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
 • Vanja Martinović: Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima (DAC 6) – obilježje C1
 • Željko Martinović, Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: prvi dio – osnovni moduli
 • Nevia Čičin Šain: Porez na dodanu vrijednost na uvoz robe u Europsku uniju od 1. srpnja 2021.
 • Nataša Vidak, Mirjana Jelovečki: Porez na promet nekretnina
 • Paulino Lonza: Analiza financijskih izvještaja u cilju otkrivanja gospodarskih prijevara
 • Marica Houška: Odredbe protiv zlouporabe – značenje i praksa Europskog suda
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Pregled recentnih presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (drugi dio)

Porezni vjesnik, br. 9/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Paulino Lonza: Veliki korak u suzbijanju zlouporaba poreznog sustava - primjena presude Halifax u hrvatskom slučaju
 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenata Republike Hrvatske ostvarene od rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz inozemstva .
 • Marica Houška i Marijana Zlatar Gulan: Procjena porezne osnovice
 • Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
 • Ivan Bibić i Danijela Šrepfler: Rješavanje pitanja izbjegavanja poreza od strane trgovačkih društava
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za razdoblje 2020. do 2023.

Porezni vjesnik, br. 10/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Biljana Kordić: Obračun plaće po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka za prethodna porezna razdoblja
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka ostvarenih od otuđenja posebnih vrsta imovine
 • Vanja Martinović: DAC6 – Test osnovne koristi i obilježja povezana s njim
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: drugi dio – alternativni moduli
 • Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2021.)

Porezni vjesnik, br. 11/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ivana Petrikić, Petar Plevnik, Sandra Pezo: Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)
 • Ana Vrdoljak: Oslobođenja u sustavu oporezivanja porezom na promet nekretnina
 • Danijela Rudić, Veronika Radica, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Osiguranje naplate poreznog duga prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
 • Danijela Šušak: Nova Uredba o uredskom poslovanju
 • Tatjana Petrić, Mario Dubravac: Spajanja, podjela i djelomična podjela trgovačkih društava iz različitih država članica Europske unije
 • Jurica Piskač: Fiscalis projektna grupa 102 - Inicijativa za upravljanje podacima

Porezni vjesnik, br. 12/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Matilda Mandalinić: Isplatni redovi u stečajnom postupku s osvrtom na osporavanje tražbine Porezne uprave prvog višeg isplatnog reda
 • Vjeka Lacković, Marijana Radusin Lipošinović: Registar stvarnih vlasnika u kontekstu poreznog nadzora
 • Danijela Rudić, Veronika Radica, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Položaj Porezne uprave kao založnog vjerovnika u postupcima potpunog izvlaštenja
 • Gordana Lončar: Utjecaj stipendija i potpora za školovanje na status uzdržavanog člana
 • Ivana Pavlović Matić: Jednostavna nabava u Poreznoj upravi
 • Andreja Sertić Tomiček: Opseg arbitraže u okviru ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Nataša Vidak: Postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja
 • Nikola Mijatović: Treba li zbog koronakrize uvesti jednokratni namet (davanje) na imovinu?

 

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića