Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 29 (2020)

 

Br. 1  Br. 2   Br. 3  Br. 4 Br. 5  Br. 6 Br. 7-8  Br. 9  Br. 10  Br. 11   Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
 • Renata Kalčić, Ines Tomić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Anita Grebenar, Boris Dominić, Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
 • Sandra Pezo: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
 • Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Lidija Karačić, Vanja Martinović: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Novosti u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.

Porezni vjesnik, br. 2/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ines Tomić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u provedbenim propisima iz područja PDV-a
 • Gordana Lončar: Što nam donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 3. siječnja 2020.?
 • Sandra Pezo: Novosti u Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu te novosti u paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
 • Vanja Martinović, Lidija Karačić: Novosti u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
 • Ružica Krizmanić: Prikaz izmjena Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
 • Ana Blekić, Mirko Brković: Usluge ePorezne dostupne građanima
 • Sandra Furlan: Uloga etike u dobrovoljnom izvršenju poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 3/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Kratki prikaz prisilne naplate poreznog duga s osvrtom na unaprjeđenje sustava u 2020. godini 
 • Ana Blekić i Jurica Piskač: Elektroničko izdavanje računa
 • Ružica Krizmanić: Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Republika Kazahstan
 • Jurica Piskač: Fiscalis projektna grupa 091 − Razmjena naprednih analitičkih pristupa za ispunjenje poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 4/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ružica Krizmanić: Fiskalizacija izdavanja računa za prateće dokumente
 • Gordana Lončar: Porezna olakšica propisana u okviru četvrtog kruga poreznog rasterećenja za fizičke osobe do 30. godine života
 • Zrinka Magerle i Miroslav Bečić: Posebnosti u određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja
 • Ruža Rekaš: Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
 • Jelena Puhek: Oporavak u slučaju katastrofe
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Socijalistička Republika Vijetnam

Porezni vjesnik, br. 5/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Malčević: Mjere plaćanja poreza u uvjetima posebnih okolnosti
 • Gordana Lončar: Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa propisane u okviru Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak
 • Sandra Pezo: Obračun plaće kada poslodavac ostvari potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom
 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Odgoda plaćanja obveze PDV-a te plaćanje PDV-a na donacije i uvoz u posebnim okolnostima
 • Marica Houška: Preporuke OECD-a za porezne obveze u vrijeme epidemije koronavirusa
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Obrazac INO-DOH i članak 80.a Zakona o porezu na dohodak
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Japan

Porezni vjesnik, br. 6/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Predujam i plaćanje godišnje porezne obveze u uvjetima posebnih okolnosti
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 • Paulino Lonza: Specifi čnosti i razlike poreznog, prekršajnog i kaznenog postupka
 • Ljiljana Gretić Bralić, Željko Martinović i Dalibor Legac: Utjecaj pandemije koronavirusa na tumačenje i analizu OECD Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i mjere poduzete u području posrednih poreza
 • Gordana Lončar: Donošenje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019.
 • Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete

Porezni vjesnik, br. 7-8/2020.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ružica Krizmanić: Novosti u Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zrinka Perić: Oporezivanje primitaka sportaša i mjere pomoći u sustavu sporta uslijed koronavirusa
 • Bernardica Stipić: Članarina u turističkim zajednicama
 • Andreja Sertić Tomiček: Pristup odgovornog poslovnog ponašanja u doba pandemije koronavirusa
 • Renata Kalčić i Krešimir Poje: Izmjene oporezivanja malih poreznih obveznika u Europskoj uniji i nove obveze u izvješćivanju za pružatelje platnih usluga
 • Dalibor Legac, Bjanka Barišić i Željko Martinović: Novosti kod utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezni tretman primitaka povjerenika, dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te članova Parlamenta i njihovih asistenata
 • Nikola Mijatović: Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 9/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Potpora za skraćeno radno vrijeme i iskazivanje iste u Obrascu JOPPD – izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka koje ostvaruju učenici i studenti i način korištenja osobnog odbitka
 • Nada Tucaković: Nadzor točnosti upisanih podataka u Registar stvarnih vlasnika od strane Porezne uprave 
 • Snježana Matijašec: Polaganje državnog ispita 
 • Ana Blekić i Nataša Borota: Iskustvo fi nske porezne uprave u uvođenju softverskog rješenja COTS 
 • Andreja Sertić Tomiček: Učinkovitiji mehanizam rješavanja sporova (mjera 14. Akcijskog plana BEPS) 
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Učinci koronavirusa na računovodstvene postupke za obveznike MRS/MSFI-ja

Porezni vjesnik, br. 10/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Ksenija Cipek i Azra Hadžić: Osvrt na porezne i ekonomske mjere tijekom globalne pandemije bolesti COVID-19
 • Marica Houška: Državne potpore i porezna mišljenja
 • Nataša Vidak: Izdavanje obvezujućeg mišljenja
 • Margareta Najdek Žabarović: Tretman prioritetnih tražbina u predstečajnom postupku
 • Željko Benić: Nadzor zakonitosti poslovanja priređivača igara na sreću
 • Zvjezdana Kidrić: Financijska pismenost kao potreba suvremenog društva
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (I. dio)

Porezni vjesnik, br. 11/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Monika Prekrat i Ivana Petrikić: Porezni poticaji za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti
 • Petar Plevnik: Provođenje očevida u postupku provjere
 • Nataša Vidak: Sezonsko zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi – korištenje kupona za sezonski rad
 • Ana Vrdoljak: Evidencija prometa nekretnina
 • Lidija Karačić: Mjera 5 Akcijskog plana BEPS: porezne uprave u borbi protiv štetnih poreznih praksi
 • Nikola Mijatović: O smislenosti poreza na financijske transakcije
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (II. dio)
 • Nada Petrović: Procjena potreba izobrazbe službenika Porezne uprave u razdoblju 2021. – 2023.

Porezni vjesnik, br. 12/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Marija Marinović i Ana Vrdoljak: Ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Brisanje založnih prava s nekretnine poreznog dužnika ili treće osobe
 • Gordana Lončar: Drugi dohodak koji se ne smatra konačnim
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Priznavanje i mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti
 • Anita Halupecki: Upravni ugovor u hrvatskom poreznom pravu
 • Iva Kekez: Institut profesionalne tajne u poreznim zakonodavstvima država članica Europske unije
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića