Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 26 (2017)
Br. 1  Br. 2  Br. 3   Br. 4  Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br.10 Br.11 Br.12

Porezni vjesnik, br. 1/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Novosti na području oporezivanja PDV-om
 • Mirjana Panić i Nataša Vidak: Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Ana Rihter: Dokazivanje u poreznom postupku
 • Aleksander Vranko: Suvremeni pristup poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru
 • Predrag Bejaković: Obilježja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Hrvatskoj
 • Nikola Mijatović: Izvješće o egzistencijskom minimumu u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 2/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Suvremeni pristup poreznom postupku kroz Opći porezni zakon
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit
 • Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Neisplata plaće i naknadna isplata plaće
 • Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2016. − obveznici poreza na dohodak

Porezni vjesnik, br. 3/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Martina Ciglević: Informatička podrška u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Veronika Radica: Pobijanje pravnih radnji dužnika
 • Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka nerezidenata
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Prekogranično kratkoročno zapošljavanje

Porezni vjesnik, br. 4/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Karačić: Što uređuje Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Porez na nekretnine
 • Nikolina Pratzer: Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. radi uvođenja poreza na nekretnine
 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak
 • Gordana Lončar: Način utvrđivanja dohotka prema novom Zakonu o porezu na dohodak
 • Goranka Ramljak: Prijevare s PDV-om u sektoru trgovine automobilima
 • Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Jednostavna nabava
 • Vjekoslav Bratić: Prikaz knjige "Porezne strukture unitarnih i složenih država: analitički pristup komparativnom istraživanj poreznih sistema"

Porezni vjesnik, br. 5/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Igor Piplović: Promicanje unutarnjeg tržišta i ekonomskog rasta – put prema jednostavnom, fer i učinkovitom oporezivanju u Europskoj uniji
 • Vlatka Papa: FISCALIS 2020 – Europski program namijenjen poreznim upravama država sudionica: operativni prioriteti programa za 2017.
 • Marica Houška, Ana Rihter: Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Intelektualno vlasništvo kao izvor oporezivog dohotka
 • Nikolina Pratzer: Promjene u oporezivanju porezom na promet nekretnina
 • Zdravko Vukšić: Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
 • Danijela Rudić, Veronika Radica: Naplata poreznog duga provedbom ovrhe na brodu, jahti ili brodici
 • Mirjana Panić, Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje isporuka nekretnina
 • Alen Benazić: Ocjena primjene i modernizacija pravila o PDV-u na prekograničnu prodaju robe na daljinu između poduzeća i potrošača unutar Europske unije i pri uvozu iz trećih država

Porezni vjesnik, br. 6/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Obavljanje djelatnosti poljoprivrede u smislu propisa o porezu na dohodak
 • Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
 • Zdravko Vukšić: Porezni postupci poslije obavljenih poreznih nadzora
 • Nikola Mijatović: Porezne reforme u Europskoj uniji i političke preporuke

Porezni vjesnik, br. 7-8/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, Renata Kalčić i Mirjana Panić: Paušalno oporezivanje dohotka od druge djelatnosti (iznajmljivanje i samostalna djelatnost)
 • Tatjana Romančuk i Ljiljana Caga: Fiskalizacija – prijava poslovnih prostora
 • Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Novosti uvedene novim Zakonom o javnoj nabavi
 • Marijana Radusin Lipošinović: Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Iva Uljanić Škreblin: Prethodni sporazum o transfernim cijenama
 • Renata Kalčić: Prijedlozi izmjene poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Goranka Ramljak: Novi trendovi PDV prijevara
 • Veronika Radica i Stjepan Marković: Usporedni prikaz postupka ovrhe radi naplate poreznog duga u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj

Porezni vjesnik, br. 9/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
 • Gordana Lončar i Željko Martinović: Odšteta inozemnog osiguravatelja isplaćena fizičkoj osobi rezidentu Republike Hrvatske
 • Aleksander Vranko: Porezno-kazneni postupak
 • Zdravko Vukšić: Očevid u poreznom nadzoru
 • Franciska Dominković: Zakonsko uređenje troškova upravnog spora
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Suvremena mjerila tržišne uspješnosti poslovanja poduzeća

Porezni vjesnik, br. 10/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Igor Piplović: Suradnja poreznih i carinskih vlasti zemalja članica EU
 • Marica Houška: Uloga Savjetodavne komisije prema Arbitražnoj konvenciji za sporove oko transfernih cijena
 • Ana Rihter: Porezna zastara
 • Ana Slavulj Pavletić: Paušalna nadoknada PDV-a poljoprivrednicima prema PDV direktivi
 • Marijana Radusin Lipošinović i Davor Burić: Postupak usporednih poreznih nadzora
 • Vlatka Papa: Porezni sustav i jednakost spolova u Švedskoj

Porezni vjesnik, br. 11/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Što donosi Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima
 • Martina Ciglević: Kompetencijski model i učinkovitost rada kao preduvjeti za objektivnu godišnju ocjenu službenika
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • Iva Uljanić Škreblin: Automatska razmjena podataka o izdanim poreznim mišljenjima
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Novosti u ovršnom postupku

Porezni vjesnik, br. 12/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Horizontalni monitoring kao mjera poticanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza
 • Iva Uljanić Škreblin i Silvija Bartolec: Osobni odbitak – značajke, povijesni pregled i izmjene
 • Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje vrijednosnih kupona porezom na dodanu vrijednost
 • Zrinka Perić: Porezne obveze obrtnika koji plaćaju porez u paušalnom iznosu
 • Nataša Vidak i Mirjana Jelovečki: Poduzetnici – porezni tretman rabljenih osobnih automobila prilikom nabave i prodaje u Republici Hrvatskoj
 • Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2017. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića