Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 23 (2014)
Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6  Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec-Čunčić: Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek i Silvija Bartolec: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Mirjana Herceg: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Ivan Krleža i Mirko Brković: Sustavi za razmjenu informacija s EU - implementacija u RH
 • Nikola Mijatović: Porez a imovinu na području države i grada New York
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za uporabu cesta

Porezni vjesnik, br. 2/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Godišnja porezna prijava za umirovljenike
 • Renata Kalčić i Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije od 1. siječnja 2014.
 • llija Josić: Porezna osnovica pri isporuci dobara i obavljanju usluga u području primjene poreza na dodanu vrijednost
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Porezni vjesnik, br. 3/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Jelinek Krošnjar: Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave u 2014. i 2015.
 • Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Obrazac JOPPD s naglaskom na ispravke i dopune
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak Petković: Izmjene u pogledu oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
 • Nikola Mijatović: Nedavne reforme poreznih sustava u Europskoj uniji: dobre i loše vijesti
 • Predrag Bejaković: Hrvatska vrlo dobro ocijenjena u istraživanju Svjetske banke »Plaćanje poreza«
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Porezni vjesnik, br. 4/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Razmjena poreznih informacija na globalnoj razini
 • Fanika Bilen: Obveza izdavanja računa po oporezivim transakcijama u primjeni poreza na dodanu vrijednost
 • Dražen Opalić: Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: O izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • Predrag Bejaković: Utjecaj poreza i državne potrošnje na gospodarski razvoj
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Porezni vjesnik, br. 5/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Dostava poreznih rješenja
 • Ilija Josić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza po čl. 39. Zakona o PDV-u    
 • Tamara Bartoli-Kos: Radni posjet Bregenzu (Austrija) prema programu FISCALIS 2013    
 • Marica Houška: Ugovor Hrvatske i Azerbajđžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu
 • Predrag Bejaković: Smanjivanje poreznog tereta u Italiji kao mjera oživljavanja gospodarstva
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Porezni vjesnik, br. 6/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Kako promijeniti ponašanje poreznih obveznika?
 • Alen Benazić: Analiza sustava za sprječavanje prijevara u vezi s PDV-om u Europskoj uniji
 • Željko Dominis: Može li i u kakvim okolnostima privremeno uvezeno plovilo steći porezni status robe Zajednice bez plaćanja PDV-a?    
 • Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU - pravna regulativa i postojeće stanje (2014)
 • Predrag Bejaković: Uloga porezne politike u doba fiskalne konsolidacije
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za nedrvne šumske proizvode

Porezni vjesnik, br. 7-8/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Jelinek Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave od siječnja do kraja lipnja 2014.
 • Josipa Kraševac: Pravo na žalbu u poreznom postupku i »šutnja administracije«
 • Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Obračun naknade plaće mobiliziranim osobama te izvješćivanje putem Obrasca JOPPD
 • Goran Križanac: Obveza doprinosa za osobe koje od obavljanja samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit
 • Silvija Bartolec i Iva Uljanić: Porezni tretman naknade troškova službenog puta
 • Nikolina Pratzer: Trajan gubitak podataka na elektroničkome naplatnom uređaju
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila

Porezni vjesnik, br. 9/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Načela u poreznom postupku
 • Ilija Jošić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl. 40. Zakona o PDV-u)
 • Andreja Sertić i Željko Martinović: Koncept stalne poslovne jedinice i primjeri iz poslovne prakse - sudske odluke
 • Lidija Karačić: Oporezivanje dohotka u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Švedskoj i Slovačkoj    
 • Ana Slavulj Pavletić: Stope PDV-a u Republici Hrvatskoj    
 • Nikola Mijatović: Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2013.
 • Predrag Bejaković: Povratak poreza na financijske transakcije
 • Anto Bajo i Irena Klemeniić: Naknada za korištenje radijske frekvencije

Porezni vjesnik, br. 10/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Obnova (poreznog) postupka s primjerima sudskih presuda
 • Berislav Matković: Prijeboj poreznih obveza
 • Iva Uljariić i Dražen Opalić: Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2014. na Obrascu JOPPD
 • Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
 • Danijela Kuliš: Porezi u Hrvatskoj
 • Ana Slavulj Pavletić: Povrat PDV-a hrvatskima poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
 • Sanda Kapetanović: Prijevare s PDV-om i praksa Europskoga suda pravde
 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
 • Anto Bajo i Jasmina Gerić: Vodne naknade središnje države od 2009. do 2014

Porezni vjesnik, br. 11/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Fanika Bilen: Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava
 • Marijana Radusin Lipušinović: Analiza PDV jaza u 26 država članica Europske unije
 • Vanja Martinović: Umanjenje porezne osnovice i prijenos dobiti – Akcijski plan
 • Alen Benazić: Prijevare nestalih trgovaca u Europskoj uniji
 • Željko Martinović: Porezni tretman mirovina od nesamostalnog rada u Njemačkoj
 • Nikola Mijatović: Porezna uprava u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: Hrvatska i trendovi oporezivanja u Europskoj uniji
 • Anto Bajo i Jasmina Gerić: Naknada za razvoj

Porezni vjesnik, br. 12/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Zabrana reformatio in peius u (poreznom) postupku
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić i Marijana Vuraić Kudeljan: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Marijana Vuraić Kudeljan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Goran Križanac: Obveze doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju
 • Ana Slavulj Pavletić: Postupak poreznog skladištenja i obračunavanje PDV-a
 • Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje PDV-om telekomunikacijskih usluga, radijskoga i televizijskog emitiranja te elektroničkih usluga od 1. siječnja 2015.
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave u 2014.
 • Josip Supić: Od pozivnog centra do višekanalnog kontakt-centra
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
 • Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2014. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića