Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 20 (2011)

Br. 1

Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8  Br. 9  Br. 10 Br. 11 Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan, Drago Banić: Prikaz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja od 1. siječnja 2011
 • Berislav Matković: Osvrt na Zakon o javnim ovršiteljima
 • Zdravko Vukšić: Prevencijska kontrola Porezne uprave
 • Mario Hak: Oporezivanje zakupa nekretnina
 • Sanda Kapetanović: Prijevare u Europskoj uniji
 • Irena Klemenčić: Naknade za izdavanje dokumenata

Porezni vjesnik, br. 2/2011

 • Uputa o postupanju pri izdavanju potvrde o rezidentnosti te o postupanju kad investicijski fondovi zahtijevaju potvrde o rezidentnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Puna primjena osobnoga identifikacijskog broja od 1. siječnja 2011.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 200. i obveze u 2011.
 • Marica Houška: Oporezivanje nastupa umjetnika i sportaša u međunarodnomu poreznom pravu
 • Irena Klemenčić: Naknade obveznih mirovinskih fondova
 • Predrag Bejaković: Tax Policy Reform and Economic Growth

Porezni vjesnik, br. 3/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan i Davorka Štimac: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Srebrenka Pečenjak: Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja
 • Sanda Kapetanović: Odbitak pretporeza i početak poduzetničke djelatnosti
 • Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • Irena Klemenčić: Naknade dobrovoljnih mirovinskih fondova

Porezni vjesnik, br. 4/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Vrban i Andreja Sertić: Partnerstva u međunarodnoj poreznoj praksi
 • Renata Kalčić: Konačan obračun PDV-a za 2010
 • Dražen Opalić: Godišnji obračun doprinosa za 2010
 • Nada Petrović: Porezni položaj odvjetničke djelatnosti
 • Irena Klemenčić: Naknade za poštanske usluge
 • Predrag Bejaković: Oporezivanje zaklada u Europi

Porezni vjesnik, br. 5/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zadužnica kao sredstvo osiguranja plaćanja u novome Ovršnom zakonu
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: Godišnja obveza doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti - »paušalisti«
 • Zdravko Vukšić: Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda
 • Nada Tucaković: Priprema dokumentacije transfernih cijena radi poreznog nadzora
 • Nikola Mijatović: Oporezivanje financijskog sektora -prijedlog Europske unije
 • Irena Klemenčić: Naknade i članarina Hrvatskog zavoda za norme
 • Predrag Bejaković: Američke porezne čajanke u 18. i 21. stoljeću

Porezni vjesnik, br. 6/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Osvrt na Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Oporezivanje dohotka od osiguranja
 • Nada Petrović: Oporezivanje dohotka po osnovi otuđenja nekretnina
 • Srebrenka Pečenjak: Evidentiranje poreza utvrđenih u poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi u poreznom nadzoru
 • Irena Klemenčić: Financiranje vodnog gospodarstva

Porezni vjesnik, br. 7-8

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Mirovine u sustavu poreza na dohodak
 • Željko Dominis: Naknadni obračun PDV-a na zakup plovila u charteru
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s poreznoga i računovodstvenog motrišta
 • Tomo Šnajder: Benificirani radni staž za pomorce
 • Zdravko Vukšić: Prigovor u poreznom nadzoru
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz aplikativnog rješenja Evidencije povezanih društava Porezne uprave
 • Sanda Kapetanović: Borba protiv utaje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Dragica Kemeter: Sugestije i prijedlozi za promjene propisa o komunalnom gospodarstvu

Porezni vjesnik, br. 9/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Dokazi i ocjena dokaza u poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Skraćen porezni postupak
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Porez na dohodak: neoporezive naknade, nagrade, potpore i ostali primici
 • Nada Tucaković: Nova verzija Smjernica OECD-a o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave iz 2010. - izmjena poglavlja I do III
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti - obveznici poreza na dobit
 • Marija Bajt: Oporezivanje poljoprivredne proizvodnje - vrste izravnih plaćanja u 2011
 • Predrag Bejaković: Porezna evazija i prijedlozi velikih revizorskih kuća za njezino smanjivanje i bolje prikupljanje poreza
 • Mirjana Jerković: Prikaz knjige "Skrivena javna potrošnja - Porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima?"
 • Irena Klemenčić: Cijena vodnih usluga

Porezni vjesnik, br. 10/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Dubravka Sekulić Grgić: Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit za trgovačka društva koja posluju u Europskoj uniji: Iluzija ili stvarnost?
 • Tomo Šnajder i Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja - analiza učinaka i statistika naplate
 • Predrag Bejaković: Ugrožava li prevelika progresivnost poreza na dohodak radne napore bogatih?
 • Nada Petrović: Oporezivanje sredstava za osobni prijevoz
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor rezerviranja
 • Irena Klemenčić: Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda

Porezni vjesnik, br. 11/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Oporezivanje mirovina prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Željko Dominis: Naknadni obračun PDV-a na plovilo uporabljeno u nepoduzetničke svrhe
 • Tomo Šnajder i Dražen Opalić: Obveza dodatnog doprinosa za benificirani radni staž pomoraca
 • Mr. sc. Mario Hak: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina - prava i obveze otuđitelja   
 • Zdravko Vukšić: Nadzor porezno-kaznenih djela
 • Irena Klemenčić: Zajednička pričuva
 • Vjekoslav Bratić: Europska unija: kriza i porezi

Porezni vjesnik, br. 12/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića