Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 19 (2010)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2010

 • Uputa za provedbu Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zlatko Fabijančić, Renata Kalčić: Novosti u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Tomo Šnajder: Prijeboj refundirane plaće i/ili isplaćene naknade plaće i duga za doprinose
 • Mario Hak: Oporezivanje pravnih sljednika
 • Irena Klemenčić: Ekološke naknade u Republici Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 2/2010

 • Uputa o prijavi u Registar i brisanju iz Registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Uloga mišljenja u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2009. i obveze u 2010.
 • Štefica Crvenković, Stanko Zorica: Plaćanje, povrati više i preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza i drugih javnih davanja za čije je utvrđivanje i naplatu nadležna Porezna uprava
 • Marija Milošević: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s poreznog motrišta
 • Irena Klemenčić: Javnobilježničke naknade
 • Nikola Mijatović: Nova Uredba o provođenju europske Smjernice 112/06 o PDV-u

Porezni vjesnik, br. 3/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić, Jelena Korica: Procjene učinaka promjena poreznih politika uz pomoć porezno mikro-simulacijskih modela
 • Sanda Kapetanović: Prividni pravni poslovi
 • Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Pljenidba tražbina ovršenika
 • Marijana Vuraić-Kudeljan, Ivana Perić: Prijava nastanka porezne obveze poreza na promet nekretnina
 • Irena Klemenčić: Rudarske naknade

Porezni vjesnik, br. 4/2010

 • Uputa za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2009.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Porezna suradnja država članica EU temeljem Direktive o oporezivanju dohotka od štednje (2003/48/EEZ)
 • Zdravko Vukšić: Nadzor gotovinskih transakcija prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Povećanje i smanjenje porezne osnovice pri oporezivanju dobiti
 • Irena Klemenčić: Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Porezni vjesnik, br. 5/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Vrban: Važnost sklapanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Dubravka Sekulić Grgić, Lidija Karačić: Zaštita financijskih interesa Europske unije borbom protiv poreznih prijevara
 • Renata Kalčić, Maja Kolobarić: Financijske usluge i porez na dodanu vrijednost
 • Ilija Josić: Povrat poreza na dodanu vrijednost inozemnim poduzetnicima
 • Goran Križanac, Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2009. s osnove druge djelatnosti - za paušaliste
 • Irena Klemenčić: Naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

Porezni vjesnik, br. 6/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezna tajna prema Općem poreznom zakonu
 • Tomo Šnajder: Doprinosi za osiguranike koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti
 • Sanda Kapetanović: Izuzimanja i skrivene isplate dobiti - inačice oporezivanja
 • Nada Petrović: Porezni akti i podnesci stranaka u poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Slobodna (diskrecijska) ocjena u poreznom nadzoru
 • Irena Klemenčić: Energetske naknade

Porezni vjesnik, br. 7-8/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Završeni pregovori s Europskom unijom za poglavlje 16-Porezi
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Što donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima dohodak   
 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
 • Ilija Jošić: Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
 • Marica Houška: Status investicijskih fondova u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Tomo Šnajder i Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja – analiza učinaka i statistika naplate
 • Irena Klemenčić: Naknade za posebne kategorije otpada

Porezni vjesnik, br. 9/2010

 • Upute o jedinstvenome postupanju pri naplati upravnih pristojba
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - osvrt
 • Renata Kalčić, Ana Pavletić: Zdravstvene i obrazovne usluge u sustavu PDV-a
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • Mario Hak: Porezni položaj javnih bilježnika
 • Goran Kižanac, Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2009. s osnove druge djelatnosti- obveznici poreza na dobit
 • Ante Rončević: Radio-televizijska pristojba

Porezni vjesnik, br. 10/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Sudjelovanje poreznih obveznika i drugih osoba u utvrđivanju činjenica u poreznom nadzoru
 • Tomo Šnajder: Doprinosi u prihodima državnog proračuna
 • Helena Blažić: Snižena stopa poreza na dobit za mala i srednja poduzeća
 • Sunčica Sović Digna: Sudjelovanje Porezne uprave Republike Hrvatske u aktivnostima IOTA-e
 • Zdravko Vukšić: Uporaba ISO-standarda u nadzoru poreza na dobit
 • Irena Klemenčić: Naknade Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Porezni vjesnik, br. 11/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Ana Pavletić: Porez na dodanu vrijednost i usluge u kulturi
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Maja Bartolić: Promjene u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije trgovačkog društva
 • Srebrenka Pečenjak: Usluge unutar grupe i transferne cijene
 • Irena Klemenčić: Školarine na privatnim visokim učilištima

Porezni vjesnik, br. 12/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u tiskovinama OECD-a u 2010.
 • Zdravko Vukšić: Otkrivanje fiktivnih poslova pri poreznom nadzoru
 • Marija Milošević: Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja
 • Sanda Kapetanović: Porezni jaz u Švedskoj
 • Jadranka Brlić: Obavljanje platnih usluga prema novome Zakonu o platnom prometu
 • Predrag Bejaković: Uloga ekoloških poreza i drugih poticaja na smanjenje zagađivanja
 • Irena Klemenčić: O cijenama parkiranja
 • Martina Fabris: Popis radova objavljenih u časopisu Porezni vjesnik" u 2010. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića