Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 15 (2006)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2006

 • Uputa o postupanju pri promjeni metode utvrđivanja porezne osnovice – prijelaz s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
 • Božo Lelas, Ksenija Cipek: Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza
 • Zdravko Vukšić: Oporezivanje nerezidenata u slobodnim zonama porezom na dobit
 • Andreja Novak Škarec: Oporezivanje partnerstva – transparent association
 • Zoran Janičev: Program tehničkih aktivnosti IOTA-e u 2006
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Porezni studij

Porezni vjesnik, br. 2/2006

 • Uputa o obveznom osiguranju i obvezama doprinosa za osiguranje pomoraca članova posade broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi
 • Uputa o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Berdik, Andreja Novak Škarec: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2006.
 • Zdravka Barac: Obračunavanje i plaćanje PDV–a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad
 • Berislav Matković: Evidencije o utrošku brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda
 • Ivanka Szabo–Živković: Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane pića i napitaka
 • Nada Petrović: Obračun naknada, doprinosa i članarina za 2005. i obveze u 2006. godini
 • Uputa o obveznom osiguranju i obvezama doprinosa za osiguranje pomoraca članova posade broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi
 • Zdravko Vukšić: Dostava akata poreznog nadzora
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige: O korupciji i ispunjavanju poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 3/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Porezne olakšice: osvrt na porezno priznate premije osiguranja i osobni odbitak
 • Anto Bajo, Lucija Barić: Visoka učilišta i znanstveni instituti u sustavu oporezivanja
 • Nikola Mijatović: Porez na drugi stan u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: O iskustvima i značenju Udruženja poreznih obveznika
 • Danijela Medak Fell: Prikaz: International Academic Forum on Flat Tax Rate

Porezni vjesnik, br. 4/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezna izjava i prokazni popis imovine u poreznomu ovršnom postupku
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt trgovačke djelatnosti (I)
 • Zdravko Vukšić: Osobni troąkovi (su)vlasnika - izuzimanja
 • Gordana Krošnjar: Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
 • Gordana Marić: Dostavljanje elektroničkih PDV-obrazaca - ePDV
 • Aleksander Vranko: Povijest poreznih analiza u Hrvatskoj od 1900. do Prvog svjetskog rata

Porezni vjesnik, br. 5/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Naknade za službena putovanja u sustavu poreza na dohodak - oslobođenje od plaćanja poreza i utvrđivanje drugog dohotka
 • Nada Petrović: Porezni i računovotstveni aspekt trgovačke djelatnosti (II)
 • Zdravka Barac: Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima kad izlažu na sajmovima u Hrvatskoj
 • Dubravka Sekulić Grgić: Europsko zakonodavstvo o izravnim porezima

Porezni vjesnik, br. 6/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Nadzor poreznog obveznika u stečaju
 • Berislav Matković: Porezni tretman manjka
 • Tomo Šnajder: Radni i socijalni status pomoraca
 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije

Porezni vjesnik, br. 7/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga u 2006. godini
 • Ksenija Cipek: Porez na dohodak – neoporezive naknade, nagrade, potpore i ostali primici
 • Berislav Matković: Bjanko-zadužnica prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
 • Irena Anić: Odgađanje ovrhe u poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Računovodstvo i porezno motrište u vezi s ulaganjem na tuđoj imovini

Porezni vjesnik, br. 8/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zakon o računovodstvu s motrišta kaznene i prekršajne odgovornosti
 • Katica Amidžić Peročević: Posljednje izmjene Zakona o porezu na dobit usklađuju fiskalnu s pravnom stečevinom EU
 • Nada Petrović: Obračunska plaćanja
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih agencijskih usluga PDV-om u 2006.
 • Hrvoje Šimović: Prikaz knjige «Financijske teme i dileme»

Porezni vjesnik, br. 9/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Stečaj nad imovinom obrtnika (neke dvojbe u praksi)
 • Šimo Ivanetić: Brisovno očitovanje
 • Berislav Matković: Porez na kuće za odmor (osvrt na sudsku praksu – primjenu Zakona)
 • Nada Petrović: Likvidacija trgovačkog društva
 • Zdravko Vukšić: Izrada i gradnja dugotrajne imovine u vlastitoj izvedbi
 • Prilog: Etički kodeks državnih službenika», priredili Mate Jurić i Ljiljana Jagatić

Porezni vjesnik, br. 10/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezno rješenje
 • Irena Anić: Sudionici ovrhe u poreznom pravu
 • Zdravko Vukšić: Trajanje poreznog nadzora
 • Nada Petrović: Oporezivanje ugostiteljske djelatnost

Porezni vjesnik, br. 11/2006

 • Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave za 2006.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Stipendije u sustavu poreza na dohodak
 • Katica Amidžić Peročević: Vrijednosna usklađenja potraživanja i otpis potraživanja u porezu na dobit
 • Damir Ocvirk: Oporezivanje dobitka u Finskoj
 • Nada Petrović: Računovodstveni i porezni aspekt tečajnih razlika
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina
 • Nikola Mijatović: Porez na nekretnine u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 12/2006

 • Dubravka Sekulić Grgić: Aktualnosti u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji za područje poreza
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a na božićne i novogodišnje aranžmane i izlete
 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Porezne olakšice u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Katica Amidžić Peročević: Stalne i privremene razlike za koje se ispravlja osnovicu poreza na dobit
 • Popis radova objavljenih u časopisu „Porezni vjesnik“ u 2006. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića