Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 14 (2005)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek , Tomo Šnajder: Drugi dohodak - obračunavanje i plaćanje predujma poreza i doprinosa za obvezna osiguranja te izvješćivanje
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje stalne poslovne jedinice
 • Damir Ocvirk: Porez na dobit u Rumunjskoj
 • Nikola Mijatović: Sustav PDV-a u Njemačkoj
 • Zoran Jančiev: Međueuropska organizacija poreznih uprava (8. glavna skupština)

Porezni vjesnik, br. 2/2005

 • Uputa o oporezivanju primitaka sportaša i plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema toj osnovi
 • Novi Pravilnik o porezu na dohodak - obrasci ID, IDD, IDD-1 i IP
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezno-pravni odnos
 • Prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat: Zastara u poreznom pravu SAD-a, Njemačke, Austrije i Hrvatske
 • Zdravko Vukšić: Oporezivanje naftnih derivata
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa, članarine turističkim zajednicama i naknade za šume za 2004. i obveze u 2005. godini
 • Jadranka Bilić: Pravne posljedice nezakonitih transfera u poslovanju s inozemstvom

Porezni vjesnik, br. 3/2005

 • Uputa u vezi s dostavom podataka za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2005
 • Uputa za postupanje u vezi s plaćanjem predujmova poreza na dobit u 2005. za određene porezne obveznike
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Pravna zaštita u poreznom postupku
 • Zdravka Barac: Oporezivanje u vezi s nekretninama
 • Nada Petrović: Oporezivanje trgovačkog obrta - maloprodaja
 • Josip Begonja: Evidentiranje poslovnih događaja u knjigama obveznika poreza na dohodak

PRIKAZI

 • Vjekoslav Bratić: Izravna ulaganja i njihov utjecaj na hrvatsko gospodarstvo
 • Vjekoslav Bratić: Siromaštvo i mogućnosti njegova ublaživanja u Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 4/2005

 • Uputa u vezi s oporezivanjem primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Uloga vještaka u poreznom nadzoru
 • Zdravka Barac: Oporezivanje nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Danijela Kuliš: Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Josip Supić: Servis poreznim obveznicima
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Obrazovanje državnih službenika

Porezni vjesnik, br. 5/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Naredba o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti
 • Irena Antić: Načela ovršnog postupka u hrvatskomu poreznom pravu
 • Berislav Matković: Porezni tretman pekarskog obrta
 • Nada Petrović: Nabava i evidentiranje dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti
 • Srebrenka Pečenjak: Transferne cijene u odnosima povezanih društava
 • Andreja Novak Škarec: Razmjena obavijesti temeljem OECD-ovog Modela o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezni vjesnik, br. 6/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ljubica Strugar: Izmjena i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom
 • Dubravka Sekulić Grgić: EU i fiskalne državne potpore
 • Nada Petrović: Dokazna snaga knjigovodstva pri utvrđivanju porezne osnovice
 • Zdravka Barac: Oporezivanje leasing i charter usluga
 • Damir Ocvirk: Pristup oporezivanju neprofitnih organizacija u Australiji

Porezni vjesnik, br. 7/2005

 • Uputa o načinu postupanja pri utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Olivera Lončarić-Horvat: Institut sporazumijevanja u porezno-pravnom odnosu
 • Berislav Matković: Pokretanje upravnog spora protiv poreznog rješenja
 • Nada Petrović: Knjigovodstvene evidencije i porezne obveze društva u stečaju
 • Josip Stupić: Nejedinstveno o jedinstvenoj poreznoj stopi
 • Zoran Jančiev: IOTA- aktivnost u 2005. godini
 • Predrag Bejaković: Siromaštvo u svijetu i u Hrvatskoj
 • Hrvoje Šimović: Ususret novoj financijskoj perspektivi: proračun Europske Unije 2007-2013

 


 

Porezni vjesnik, br. 8/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Stanko Zorica i Gordana Marić: Postupak utvrđivanja naplate i evidentiranja PDV-a
 • Stanko Zorica i Štefica Crvenković: Plaćanje, povrati više i preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza i drugih javnih davanja kad je za utvrđivanje i naplatu nadležna Porezna uprava
 • Iva Jurčević: Način primjene Konvencije o alimentacijskim zahtjevima u inozemstvu

 


 

Porezni vjesnik, br. 9/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Trajanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti
 • Andreja Novak Škarec i Tatjana Berdik: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjerni od 1. siječnja 2005. godine
 • Zdravko Vukšić: Plastične kartice u poreznom sustavu
 • Nada Petrović: Porezno određenje sredstava za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba
 • Gordana Jelinek–Krošnjar: Promjene u novom Zakonu o državnim službenicima
 • Predrag Bejaković: Prikupljanje mirovinskih doprinosa u zemljama istočne i srednje Europe

Porezni vjesnik, br. 10/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Pravna stečevina Europske Unije: usklađenost izravnih poreza
 • Zoran Jančiev: Izvješće o aktivnostima IOTA-e u 2004
 • Zdravko Vukšić: Plastične kartice u poreznom sustavu
 • Aleksander Vranko: Usluge chartera
 • Nada Petrović: Porezno priznati troškovi amortizacije u 2005

Porezni vjesnik, br. 11/2005

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića