Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 13 (2004)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2004

 • Izdavanje potvrda o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zoran Jančiev: Servis poreznim obveznicima
 • Katica Amidžić-Peročević: Izmjena i dopune Pravilnika o porezu na dobit
 • Željko Mijatović i Sonja Cindori: Novosti u sustavu prevencije pranja novca
 • Damir Ocvirk: "Marry-Go-Round" (ili neka iskustva porezne uprave Litve u vezi sustavne utaje PDV-a)
 • Nada Petrović: Porezno određenje sredstava za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba
 • Program stručne i praktične izobrazbe vježbenika u Ministarstvu financija

 


 

Porezni vjesnik, br. 2/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Žalba u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Konačan obračun naknada, doprinosa i članarina za 2003. i obveze u 2004.
 • Zdravko Vukšić: Sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima
 • Radoslav Raspudić: Kriminalne zlouporabe sustava PDV-a - "kružne prijevare" i inspekcijski nadzor u Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 3/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Ustupanje, zalaganje i pljenidba prava na povrat poreza
 • Zdravka Barac: Operativni i financijski leasing u sustavu PDV-a
 • Tomo Šnajder: Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić: Doprinosi i porezne obveze zubotehničara
 • Mira Dimitrić: Kvantitativna analiza troškova ispunjavanja porezne obveze - za obrtnike i slobodna zanimanja
 • Aleksander Vranko: Japanski porezni sustav

 


 

Porezni vjesnik, br. 4/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Prijeboj kao način prestanka prava obveza iz porezno-dužničkog odnosa
 • Mirjana Račevska: Obilježavanje brašna evidencijskim markicama
 • Josip Nejašmić: Plaća i dodaci na plaću zaposlenika u zdravstvu (privatna praksa)
 • Zdravko Vukšić: Tehnike i vještine razgovora s poreznim obveznicima u postupku inspekcijskog nadzora
 • Nikola Mijatović: Strukovna organizacija poreznih savjetnika u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: Postaje li Slovačka porezni Monako istočne Europe?

Porezni vjesnik, br. 5/2004

 • Uputa o utvrđivanju osnovice i doprinosa za obvezna osiguranja prema osnovi obavljanja druge samostalne djelatnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Komentar Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH i Irske
 • Zdravka Barac: Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
 • Milanka Tremski: Izbjegavanje obveze plaćanja PDV-a
 • Nada Petrović: Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti
 • Berislav Matković: Zastara u poreznom postupku
 • Vjekoslav Bratić: Kako razumjeti ekonomiju za jedan sat?

 


 

Porezni vjesnik, br. 6/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku
 • Zdravka Barac: Oporezivanje knjiga nultom stopom PDV-a
 • Josip Nejašmić: Usklađivanje javnih prihoda s državnim tijelima i primjer kontrole/nadzora (I)
 • Nada Petrović: Komisijski poslovi s motrišta poreza
 • Nikola Mijatović: EU-porez - moguć oblik financiranja Unije

Porezni vjesnik, br. 7/2004

 • Uputa za primjenu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o PDV-u
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Olivera Lončarić-Horvat: Primjena načela postupanja bona fide u poreznom postupku
 • Berislav Matković: Obnova poreznog postupka
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje dividenda, kamata i autorskih naknada porezom na dobit po odbitku
 • Nada Petrović: Tečajne razlike s motrišta računovodstva i poreza
 • Josip Nejašmić: Usklađivanje javnih prihoda s državnim tijelima i primjer kontrole/nadzora (II)
 • Zoran Jančiev: IOTA - prikaz promjena i događanja

 


 

Porezni vjesnik, br. 8/2004

 • Uputa za raspolaganju s predmetima trajno oduzetim u prekršajnim postupcima i provođenju postupka javne prodaje i oduzetih predmeta
 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dinka Salmić: Ovrha novca na računu poreznog dužnika
 • Berislav Matković: Ispravak greške u poreznoj prijavi
 • Lucija Barić: Zastara prava na naplatu poreza i drugih javnih davanja
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Studijsko putovanje - posjet IPA-centru u Irskoj

 


 

Porezni vjesnik, br. 9/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Provedba ovršnih mjera radi naplate poreznog duga
 • Zdravka Barac: PDV pri iznajmljivanju vozila rent-a-car
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenović i Gordana Marić: Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno namirene porezne prijave (promjena načina obračuna kamata)
 • Berislav Matković: Porez na promet nekretnina
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi

 


 

Porezni vjesnik, br. 10/2004

 • Uputa o provođenju ovrhe pljenidbom gotovine iz naplatnog uređaja
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Odgoda ovrhe prema OPZ-u
 • Marija Vrbek: Provođenje postupka ovrhe radi naplate sudske pristojbe
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezni aspekt donacija i pomoći (darovanja) u 2004.
 • Nada Petrović: Odobrenja i popusti u trgovačkoj djelatnosti
 • Nikola Mijatović: Sustav PDV-a u Poljskoj

 


 

Porezni vjesnik, br. 11/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Računovodstvene i porezne evidencije opekarske djelatnosti
 • Josip Nejašmić: Porezi i doprinosi što ih obračunavaju i plaćaju privatni stomatolozi
 • Nada Petrović: Trgovinsko zastupanje
 • Mirela Mikić: Joann M. Weiner: Bojazan od porezne konkurencije novih država članica
 • Olivera Lončarić-Horvat: Manfred Dauses: Pravne osnove europske gospodarske i monetarne unije
 • Hrvoje Šimović: Nikola Mijatović: Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića