Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 11 (2002)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dinka Salmić: Kako naplatiti poreze i druga davanja
 • Nada Petrović: Vjerodostojna dokumentacija s knjigovodstvenoga i poreznog motrišta
 • Katica Amidžić Peročević: Oporezivanje dobiti stečene u 2001.
 • Zdravko Vukšić: Neki elementi procjene porezne osnovice


Porezni vjesnik, br. 2/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Naplata poreznog duga ovrhom na vlasničkim i vjerovničkim vrijednosnim papirima i udjelima u kapitalu
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor nad poslovanjem igračnica
 • Vesna Brdovnik: Prijava poreza na dohodak obrtnika i drugih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 • Nada Petrović: Obveze plaćanja doprinosa i članarina
 • Božo Smirčić: Umanjena porezna osnovica s osnove ulaganja


Porezni vjesnik, br. 3/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Barbara Jelčić: Očekivane promjene u sustavu oporezivanja RH
 • Beristav Matković: Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga
 • Zdravka Barac: Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Zvonko Sedmak: Nadzor povezanih trgovačkih društava
 • Tomo Šnajder: Doprinosi na obavezna davanja
 • Oskar Cukrov: Oporezivanje carinske vrijednosti u privremenom uvozu dobra na temelju ugovora o najmu
 • Vjekoslav Bratić: Proračun u malom grada Varaždina 2002.


Porezni vjesnik, br. 4/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ana Galušić, Mirjana Vučinić: Inspekcijski nadzor poreznih obveznika i odgovornost knjigovodstvenih servisa za vođenje poslovnih knjiga
 • Zdravko Vukšić: Inspekcijski nadzor poreznih obveznika u graditeljstvu
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Investicijski fondovi i problemi oporezivanja
 • Josip Supić: Paušalno oporezivanje dohotka
 • Mirjana Vučinić, Ana Galušić: Oporezivanje tuzemnih poslovnih jedinica inozemnog poduzetnika
 • Aleksandro Vranko: Japanski porezni sustav (I)

Porezni vjesnik, br. 5/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Suradnja Porezne uprave i Hrvatske obrtničke komore u 2002.
 • Mirjana Vučinić: Utjecaj amortizacije i vrijednosnih usklađenja dugotrajne imovine na oporezivanje trgovačkih društava
 • Berislav Matković: Mjere osiguranja naplate poreznog duga prema OPZ-u
 • Nada Petrović: Nadzor proračuna i proračunskih korisnika
 • Nikola Mijatović: Porezno savjetništvo u SR Njemačkoj
 • Aleksander Vranko: Japanski porezni sustav (II)


Porezni vjesnik, br. 6/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Aleksander Vranko: Služba za otkrivanje porezno-kaznenih djela i gospodarski (financijski) kriminal "bijelih ovratnika"
 • Zdravka Barac: Odstupanja Zakona o PDV-u od Šeste smjernice EU u vezi s poreznim oslobođenjima u tuzemstvu
 • Nada Petrović: Ugovorne i zatezne kamate prema poreznim propisima
 • Zdravko Vukšić: Pomoćne knjige - analitička knjigovodstva proizvodnje kao porezne evidencije


Porezni vjesnik, br. 7/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Otvaranje stečajnog postupka prema Zakonu o platnom prometu u zemlji
 • Josip Nejašmić: Gotovinsko plaćanje - značaj i pravila
 • Mirjana Vučinić: Računovodstveni i porezni aspekti rezerviranja
 • Zdravko Vukšić: Pogreške u knjigovodstvu, aktima inspekcijskog nadzora i financijskim izvještajima
 • Nada Petrović: Arhiviranje dokumentacije i rokovi čuvanja
 • Internet stranice Porezne uprave, brošure i pravilnici


Porezni vjesnik, br. 8/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Pravna pomoć u poreznim stvarima
 • Josip Nejašmić: Službene iskaznice i značke ovlaštenih službenika Porezne uprave
 • Nada Petrović: Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja u sustavu oporezivanja
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezni status društva u stečaju i likvidaciji
 • Oskar Cukrov: Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji


Porezni vjesnik, br. 9/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdenka Koharić: Postupanje prvostupanjskog poreznog tijela na osnovi presude Upravnog suda kojom uvažava tužbu
 • Berislav Matković: Naplata dospjelih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
 • Tomo Šnajder: Stope doprinosa u Hrvatskoj , nekim europskim zemljama i SAD-u
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Oporezivanje investicijskih fondova
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezne olakšice za poticaje zapošljavanja pri oporezivanju dobiti
 • Nada Petrović: Novi pravilnici u području pohranjivanja i čuvanja dokumentacije
 • Zdravko Vukšić: Inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika


Porezni vjesnik, br. 10/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oslobođenje od plaćanja PDV-a na otpremne i prijevozne usluge pri izvozu
 • Nada Tucaković: Osobitosti inspekcijskog nadzora udruga
 • Josip Nejašmić: Privremeno oduzimanje predmeta u upravnom postupku
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković: Plaćanje poreznih obveza, povrat više te preknjiženje pogrešno uplaćenih obveza koje utvrđuje i naplaćuje Porezna uprava
 • Zdravko Vukšić: Metode bilance (I)
 • Predrag Bejaković: Neslužbene aktivnosti u tranzicijskim zemljama: Deset godina iskustva
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Peta obljetnica suradnje s Visokom školom za državnu upravu i financije u Ludwigsburgu
 • Nikola Mijatović: Financijski sudovi u Njemačkoj


Porezni vjesnik, br. 11/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Ljekarne u sustavu oporezivanja
 • Mirjana Vučinić: Transferne cijene i stanjena kapitalizacija
 • Katica Amidžić-Peročević: Prelazak poreznog obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Zdravko Vukšić: Metode bilance (II)
 • Josip Nejašmić: Privremeno ograničenje, zabrana djelatnosti i porezni prekršajni postupak
 • Vjekoslav Bratić: Jedanaesto izdanje Monetarne politike
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića