Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je službeno glasilo Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

ISSN 1330-0903

Godišnja pretplata 791,00 kn Narudžbenica

 

Br. 1  Br. 2  Br. 3  Br. 4 Br. 5  Br. 6  Br. 7-8  Br. 9 Br. 10    

Porezni vjesnik, br. 1/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Promjene na području poreza na dohodak u 2021.
 • Sandra Pezo: Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
 • Anita Grebenar, Boris Dominić i Marijana Herceg: Novosti u oporezivanju dobiti
 • Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti
 • Snježana Matijašec i Mirna Smojver: Promjene u organizacijskoj strukturi Porezne uprave
 • Jadranka Matovina i Daniela Mikulić: Prvi posjet poreznom obvezniku

Porezni vjesnik, br. 2/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda

STRUČNI ČLANCI

 • Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune provedbenih propisa Zakona o porezu na dohodak
 • Ružica Krizmanić: Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
 • Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Nekretnine i pokretnine kao sredstvo osiguranja naplate poreznog duga iz sklopljenog upravnog ugovora
 • Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 1)
 • Stjepan Gadžo: Novi »porezni paket« Europske komisije: prioriteti Unije u području porezne politike

Porezni vjesnik, br. 3/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Novosti u ograničenjima i izuzećima od ovrhe
 • Ružica Krizmanić: Novosti u izuzećima od obveze fiskalizacije
 • Lidija Malčević: Upravni ugovor između poreznog tijela i ovršenikovog dužnika
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke i porezni tretman rada na daljinu
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 2)
 • Nikola Mijatović: Kraj jednoglasnog odlučivanja o poreznim pitanjima?

Porezni vjesnik, br. 4/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Kusić: Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)
 • Gordana Lončar: Uvećani osobni odbitak te novine koje su od utjecaja na status uzdržavanog člana
 • Ana Blekić i Nataša Borota: ePorezna u sklopu sustava e-Građani
 • Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Utjecaj postupaka pripajanja i spajanja trgovačkih društava na predstečajne postupke
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Oporezivanje švicarskih mirovina kroz krugove porezne reforme
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Pregled presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (prvi dio)

Porezni vjesnik, br. 5/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar: Godišnji obračun u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i dostava privremenih poreznih rješenja 
 • Lidija Karačić i Vanja Martinović: Podnošenje informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima Poreznoj upravi 
 • Andreja Sertić Tomiček: Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Fer vrijednost kao osnova za mjerenje imovine i obveza u financijskim izvještajima subjekata koji primjenjuju međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) 
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u 2020. godini

Porezni vjesnik, br. 6/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Ocjena ustavnosti zakonskih odredbi o poreznim olakšicama iz Zakona o porezu na dohodak
 • Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
 • Ružica Krizmanić: Izmjene Pravilnika o osobnom identifi kacijskom broju
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Isplata i porezni tretman jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine te utjecaj tako isplaćenog primanja na status uzdržavanog člana
 • Andreja Sertić Tomiček: Koncept ekonomskog poslodavca sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Oporezivanje primitaka ostvarenih na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i plaćanje obveznih doprinosa
 • Biljana Kordić: Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran za 2019. godinu
 • Mirjana Jarec i Tamara Kablar: Vanjska komunikacija Porezne uprave s građanima i poslovnim subjektima putem Pozivnog centra i virtualnog poreznog savjetnika
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Program Europske unije vezano uz inicijativu za procjenu i osiguravanje rizika transfernih cijena kod MTD-a

Porezni vjesnik, br. 7-8/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenta RH – pograničnog radnika
 • Jelena Korica: Izmjene Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
 • Vanja Martinović: Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima (DAC 6) – obilježje C1
 • Željko Martinović, Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: prvi dio – osnovni moduli
 • Nevia Čičin Šain: Porez na dodanu vrijednost na uvoz robe u Europsku uniju od 1. srpnja 2021.
 • Nataša Vidak, Mirjana Jelovečki: Porez na promet nekretnina
 • Paulino Lonza: Analiza financijskih izvještaja u cilju otkrivanja gospodarskih prijevara
 • Marica Houška: Odredbe protiv zlouporabe – značenje i praksa Europskog suda
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Pregled recentnih presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (drugi dio)

Porezni vjesnik, br. 9/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Paulino Lonza: Veliki korak u suzbijanju zlouporaba poreznog sustava - primjena presude Halifax u hrvatskom slučaju
 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenata Republike Hrvatske ostvarene od rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz inozemstva .
 • Marica Houška i Marijana Zlatar Gulan: Procjena porezne osnovice
 • Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
 • Ivan Bibić i Danijela Šrepfler: Rješavanje pitanja izbjegavanja poreza od strane trgovačkih društava
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za razdoblje 2020. do 2023.

Porezni vjesnik, br. 10/2021.

 • Upute i mišljenja Središnjeg ureda
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Biljana Kordić: Obračun plaće po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka za prethodna porezna razdoblja
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka ostvarenih od otuđenja posebnih vrsta imovine
 • Vanja Martinović: DAC6 – Test osnovne koristi i obilježja povezana s njim
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: drugi dio – alternativni moduli
 • Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2021.)
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića