Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 26 (2017)
Br. 1  Br. 2  Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6  Br. 7 Br. 8 Br. 9  Br. 10 Br. 11

Carinski vjesnik, br. 1/2017.

TEMA BROJA

 • Bosiljko Zlopaša: Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije u 2017. godini

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (I): Pravni i operativni kontekst, tretman odobrenja i jamstava i opće uredenje

CARINSKA PRAKSA

 • Zdravko Adamović: Male destilerije: uvodenje novog instituta u hrvatsko trošarinsko zakonodavstvo
 • Helena Mlinarić: Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2016. godinu
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi za ublažavanje boli

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 2/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Novele trošarinskih propisa kao dio cjelovite porezne reforme

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (II): Borba protiv prijevara i problemi u praksi
 • Samanta Mazzi: Pogodnosti ovlaštenog gospodarskog subjekta propisane Carinskim zakonikom Unije s naglaskom na pojednostavn jenjima

CARINSKA PRAKSA

 • Irena Šćulac i Branka Tuđen: Carinska vrijednost trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 3/2017.

TEMA BROJA

 • Ljubica Galić: Jedinstvena odobrenja za posebne postupke

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (III): Kretanje specifičnih proizvoda i povezanost carinskih i trošarinskih postupaka
 • Marina Vladika: Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozilaposebnim porezom

CARINSKA PRAKSA

 • Samanta Mazzi: Praćenje i ponovna procjena statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od plastičnih masa

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 4/2017.

TEMA BROJA

 • Željka Marinović, Sanja Kudrna Draženović i Vesna Bratko: Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda: grijani duhanski proizvod, e-tekućina i novi duhanski proizvodi

CARINSKI PROPISI

 • Zvonimir Marinović: Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i pravo Europske unije

CARINSKA PRAKSA

 • Zdravko Adamović: Tržište vina u Republici Hrvatskoj: statistički pokazatelji proizvodnje i prometa vina u 2015. i 2016. s osvrtom na Europsku uniju
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

VANJSKI SURADNICI

 • Ladislava Čelar: Uskladeno zakonodavstvo Europske unije u području proizvoda
 • Davor Galinec: Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske u 2016. godini: usporavanje izvoza i porast deficita
 • Saša Subotić: »Olakšavanje trgovine i transporta 2016.« − Programsko izvješće o educiranju gospodarstvenika

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 5/2017.

TEMA BROJA

 • Alen Benazić: Oblici prijevara u carinskom postupku 42

PROPISI

 • Bosiljko Zlopaša: Nove olakšice pri kretanju domaćih roba preko neumskog koridora
 • Lilijana Palić: Odredenje područja na kojima djeluju područni carinski uredi i carinski uredi

CARINSKA PRAKSA

 • Helena Mlinarić: Mali proizvodači vina: posebnosti kretanja vina na jedinstvenom europskom tržištu, u skladu s trošarinskim zakonodavstvom
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: grickalice za pse

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Kretanja u platnoj bilanci Republike Hrvatske u 2016. godini: suficit tekućeg računa gotovo prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 6/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Bitne značajke sustava osiguranja plaćanja trošarinskog duga

PROPISI

 • Željka Marinović: Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

CARINSKA PRAKSA

 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 7/2017.

TEMA BROJA

 • Ljubica Galić: Prijenos prava i obveza u okviru odobrenja za posebne postupke

PROPISI

 • Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje
 • Mihaela Kleković: Novosti u pojednostavnjenim postupcima deklariranja sukladno Carinskom zakoniku Unije

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen: Izjava dobavljača i izmjene Provedbene uredbe 2015/2447 od 14. lipnja 2017.
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: brtve

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 8/2017.

TEMA BROJA

 • Alen Benazić: Porezna zastara s aspekta Carinske uprave

PROPISI

 • Berislav Cerovečki i Zdravko Adamović: Pregled aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Direktive Vijeća 92/83/EEZ o uskladivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Trošarina na etilni alkohol i poslovanje male destilerije
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od krumpira

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 9/2017.

TEMA BROJA

 • Zvonimir Marinović i Nevenka Babić: Analiza učinaka izmjena Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

PROPISI

 • Mario Demirović: Načelo razmjernosti u kontekstu regulacije i primjene trošarinskih i poreznih propisa
 • Miljenko Hajnić: Provjera robe i predmeta u carinskim postupcima putem Schengenskog informacijskog sustava SIS II

CARINSKA PRAKSA

 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: plastični spremnici

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Unatoč poboljšanoj pokrivenosti uvoza izvozom povećan je vanjskotrgovinski deficit u 2017.

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 10/2017.

TEMA BROJA

 • Zdravko Adamović i Sanja Horvat: Analiza prihoda od trošarina i prihoda od posebnog poreza s osvrtom na efekt sezonalnosti

PROPISI

 • Irena Šćulac: Franšiza i novo Savjetodavno mišljenje (4.17) Odbora za carinsku vrijednost Svjetske carinske organizacije
 • Vesna Kumpar-Tasevski: Plavi dizel Σ razlozi označavanja i uvjeti stavljanja u promet

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen: Nepovlašteno podrijetlo robe
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razna vozila

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 11/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović i Damir Mataga: Načelo oportuniteta (svrhovitosti) prekršajnog progona u postupanju carinske službe

PROPISI

 • Zvonimir Marinović: Pojam prebivališta u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila i sudska praksa Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
 • Marina Vladika i Lilijana Palić: Oporezivanje kave posebnim porezom
 • Dajana Javor-Trubić i Damir Mataga: Novi Zakon o koncesijama s naglaskom na novine u području provedbe nadzora

CARINSKA PRAKSA

 • Ljubica Galić: Puštanje u slobodan promet medicinskih proizvoda
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića