Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 21 (2012)
Br. 1  Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5  Br. 6  Br. 7 Br. 8  Br. 9 Br. 10 Br. 11

Carinski vjesnik, br. 1/2012

TEMA BROJA

 • Mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Novosti u carinskim postupcima u 2012. godini

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: EMCS projekt: pregled osnovnih informacija

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Željka Marinović:Trošarinska  izvješća
 • Željka Marinović: Izvješća o posebnim porezima za 2011. godinu

CARINSKA PRAKSA

 • Mr. sc. Irena Šćulac: Tantijeme i licencijske pristojbe koje se plaćaju trećim osobama: novi Komentar 25.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost

VANJSKI SURADNICI

 • Vesna Polančec, Darinka Grgurić i Lidija Lastavec: Intrastat: analiza provedenog pilot-istraživanja

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2012

TEMA BROJA

 • Boris Šoštarić: Neka specifična carinska oslobođenja

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović: Zajednička agrarna politika Europske unije: dodatne carine u sektoru peradi
 • Višnja Marković:  EMCS e-learning modul

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Temeljne odrednice i praktični primjeri oporezivanja alkohola i alkoholnih pića
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: hranaza posebne prehrambene potrebe

VANJSKI SURADNICI

 • Dr. sc. Davor Galinec: Trendovi robne razmjene Republike Hrvatskeu 2011. godini

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2012

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: licencne kvote
 • Ivana Javor: Suzbijanje krijumčarenja cigareta: Akcijski plan Europske unije

CARINSKA PRAKSA

 • Lidija Lastavec: Uvođenje Intrastat istraživanja u statistički sustav Republike Hrvatske
 • Željka Marinović: Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: fermentirana pića

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2012

TEMA BROJA

 • Bosiljko Zlopaša: Primjena Konvencije o zajedničkom provoznom postupku u Republici Hrvatskoj

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Željka Kralj i Tina Peter: Tarifni propisi Europske unije: autonomne tarifne suspenzije
 • Vlasta Špoljarić: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Carinskoj upravi Republike Hrvatske
 • Višnja Marković: Daljnje aktivnosti projekta Mjerenje rezultata

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Mario Demirović: Promjene u sustavu prodaje stranih prijevoznih sredstava i neka pitanja carinskog postupanja s prijevoznim sredstvima smještenima pod carinski nadzor

CARINSKA PRAKSA

 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi   

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2012

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Vlasta Špoljarići Marina Knežević: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (II)
 • Jasna Vojvodić i Sanja Kudrna Draženović: Direktiva vijeća 2008/118/EEZ i njezin utjecaj na daljnje usklađivanje nacionalnog trošarinskog zakonodavstva

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Boris Šoštarić: Sudbina carinskih oslobođenja nakon pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju

CARINSKA PRAKSA

 • Mr. sc. Irena Šćulac: Vrijednost uvezene tehničke dokumentacije vezane uz dizajn i razvoj industrijskog postrojenja: Savjetodavno mišljenje 22.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost
 • Ivana Javor i Igor Jakupić: Montrealski protokol i njegova primjena u Hrvatskoj
 • Marino Sučić i ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: bicikli i slični proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2012

TEMA BROJA

 • Barbara Gašpar i Ružica Krišto: Izmijenjeni Protokol III Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske: definicija pojma »proizvod  s podrijetlom«

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Vlasta Špoljarić i Marina knežević: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Carinskoj upravi Republike Hrvatske (III)
 • Dubravka Begović: Zajednička trgovinska politika antidampinške i kompenzacijske carine

CARINSKA PRAKSA

 • Melita Buljan: Ovlašteni primatelj
 • Biserka Marčac-Škrtić i Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: oprema za kupaonice

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice 

Carinski vjesnik, br. 7/2012

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Neka bitna pitanja ostvarivanja i zaštite prava stranaka u postupcima pred Carinskom upravom

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begovići Zdravko Tisak: Carinske kvote kojima se upravlja metodom prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija

CARINSKA PRAKSA

 • Bosiljko Zlopaša: Posebnosti carinskih procedura pri kretanju roba koridorom  Neum nakon prvog srpnja 2013.
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: proizvodi s kolostrumom

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Analiza robne razmjene s inozemstvom u prvom polugodištu 2012.: povećanje deficita u uvjetima smanjenog izvoza brodograđevnog sektora i jačanja  tečaja dolara

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2012

TEMA BROJA

 • Višnja Marković: Uvođenje EMCS sustava u Republiku Hrvatsku

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Tihana Vostrel Šafran: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske (IV)
 • Samanta Mazzi: Posebnosti vezane uz uvođenje i primjenu EORI sustava u Republici Hrvatskoj

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Branka Tuđen: Carinska, statistička i porezna vrijednost robe kod uvoza
 • Boris Šoštarić: Uvozna oslobođenja kod inozemnih donacija neprofitnim pravnim osobama

CARINSKA PRAKSA

 • Ivan Duić: Osvrt na prva tri mjeseca primjene zajedničkog provoznog postupka
 • Mario Sučić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: spremnici

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2012

TEMA BROJA

 • Melita Buljan: Pojednostavnjeni postupci pri izvozu nakon početka primjene NCTS-a i zajedničkog provoznog postupka

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović: Zajednička trgovinska politika: još o antidampinškim carinama
 • Andrea Baković: Osnovni poslovni procesi EMCS sustava

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Nenad Horvat i Dragutin Kosmat: Sigurnost informacijskog sustava u Carinskoj upravi i regulativa

CARINSKA PRAKSA

 • Zlatica Tomašević: Unaprjeđenje novog kompjutoriziranog provoznog sustav
 • Zdravko Adamović: Oporezivanje piva trošarinom
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: kade, tuš kabine i hidromasažni uređaji

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2012

TEMA BROJA

 • Dubravka Begović: Carinska tarifa za 2013. godinu

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: Sudionici u sustavu za nadzor kretanja trošarinskih proizvoda
 • Samanta Mazzi i Albert Đurđević: Institut ovlaštenog gospodarskog subjekta
 • Nenad Horvat: E-carina: dostupnost usluga

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Sanja Kudrna Draženović: Novosti u području trošarina: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
 • Tomislav Mirosavljević: Metodologija propisivanja i tumačenja trošarinskih prekršaja

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Godišnja izvješća o posebnim porezima i trošarinama za 2012. godinu
 • Dragutin Kosmat: Prijetnje informacijskom sustavu s osvrtom na informacijski sustav Carinske uprave Republike Hrvatske

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksainske osnovice
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2012

 • Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92
 • Carinski zakonik zajednice

 

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića