Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 18 (2009)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2009

 • Sanja Šeničnjak: Elektroničko carinjenje i sigurnosna uloga carine
 • Zdravko Adamović: Koncept sustava zajedničkih mobilnih kontrola
 • Željka Marinović: Oporezivanje i stavljanje u promet cigareta
 • Anja Karamfilov, Željka Marinović, Liliana Palić, Srećko Stajčić: Popunjavanje obrasca za duhanske proizvode
 • Josip Tomašić: Prividna kontradikcija u dodatnoj napomeni 1 uz poglavlje 89
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2009

 • Sani Ljubunčić: Poticanje izravnih ulaganja u Hrvatskoj
 • Vladimir Batestin: Postupak TIR i carinski dug
 • Slavko Andrijević: Pripremanje prekršajnog postupka: novi Prekršajni zakon i Zakon o kaznenom postupku
 • Nikola Mijatović: Nova smjernica o neoporezivom uvozu dobara na područje Europske unije
 • Josip Tomašić: Vrste i važnost napomena
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tjedne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2009

 • Igor Popović: Zajednička Carinska tarifa Europske unije
 • Vladimir Batestin: Prekoračenje roka privremenog uvoza i carinski dug
 • Zdravko Adamović: Sigurnosni sustav carinjenja RASCARGO: uzimanje uzoraka zraka iz vozila za prijevoz komercijalne robe
 • Davor Galinec: Analiza hrvatske robne razmjene u 2008: produbljenje vanjskotrgovinskog deficita unatoč usporavanju razmjene u posljednjem tromjesečju
 • Željka Marinović: Poseban porez na promet luksuznih proizvoda
 • Josip Tomašić: Razlikovanje ultrazvučnih i elektromagnetskih te električnih valova i razvrstavanje robe što se radi na načelima tih valova
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2009

 • Marija Kaštelan-Mrak, Alen Benazić: Vidljivi učinci reforme hrvatske carinske službe: mišljenja otpremnika iz Istarske županije
 • Boris Barbalić: Dodatak I Sporazumu o suradnji u integriranom upravljanju granicom
 • Anja Karamifilov, Željka Kralj, Željka Marinović, Srećko Stajčić: Novosti u oporezivanju cigareta
 • Josip Tomašić: Organizacija rada na razvrstavanju robe u carinsku tarifu u Njemačkoj i obrazovanje kadrova za taj rad
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2009

 • Mario Demirović: Izmjene Carinskog zakona: propisivanje okolnosti u kojima se ne provodi postupak knjiženja i naplate carinskog duga zbog utvrđene pogreške carinske službe
 • Boris Šoštarić: Neke novosti u prekograničnomu putničkom prometu
 • Evica Marković: Uvoz kućnih ljubimaca
 • Davor Galinec: Platna bilanca Hrvatske u 2008: rast deficita tekućeg računa
 • Nikola Mijatović: Od 2010. nova Direktiva Europske unije o trošarinama
 • Josip Tomašić: Organizacija rada na razvrstavanju robe u carinsku tarifu u Njemačkoj i obrazovanje kadrova za taj rad (II)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2009

 • Sanja Šeničnjak, Dajana Javor-Trubić: Postupak posebne uporabe Europske unije i Republike Hrvatske i osobitosti chartera u Republici Hrvatskoj
 • Anica Đurđek, Ksenija Ozimec: Intrastat: novo istraživanje u statističkom sustavu Republike Hrvatske (I)
 • Bosiljko Zlopaša: Projekt ECS: uspostava automatiziranog sustava kontrole izvoza
 • Vesna Focht: Novosti u vezi s uvozno-izvoznim dozvolama
 • Zdravko Adamović, Boris Barbalić: Retrospektiva provedbe integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske u 2008
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje dijelova uređaja za klimatizaciju i kočnica
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 7-8/2009

 • Zorica Kučić Vitaljić: Mogućnosti stjecanja statusa proizvoda s podrijetlom
 • Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
 • Protokol 4: Definicija pojma “Proizvoda s podrijetlom” i načini pravne suradnje za primjenu odredaba sporazuma između Hrvatske i zajednice
 • Dodatak I: Uvodne napomene uz popis u Dodatku II
 • Dodatak II: Popis prerada ili obrada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 9/2009

 • Mario Demirović: Izmjene i dopune za provedbu Carinskog zakona: postupovne odredbe za provedbu naknadnog knjiženja carinskog duga
 • Davor Galinec: Smanjenje deficita robne razmjene s inozemstvom u prvom polugodištu 2009: zabilježeno smanjenje uvoza veće od pada izvoza
 • Željka Marinović: Novi Zakon o trošarinama
 • Višnja Marković: Sustav za razmjenu trošarinskih podataka
 • Josip Tomašić: Sumnjivi (rizični) podbrojevi: kamo razvrstavati robu pogrešno deklariranu u sumnjive podbrojeve
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 10/2009

 • Branka Tuđen: Povezane osobe, transferne cijene i carinska vrijednost
 • Slavko Andrijević: Dvojbe u primjeni Prekršajnog zakona i drugih relevantnih propisa koji sadrže prekršajne odredbe s aspekta postupanja carinske službe
 • Ivana Javor: Nadzor unošenja i iznošenja gotovine preko granice
 • Stipe Senta: Prihod njemačke carine s osvrtom na Bilancu 2008
 • Željka Marinović: Novosti u oporezivanju osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova
 • Josip Tomašić: Sumnjivi (rizični) podbrojevi: kamo razvrstavati robu pogrešno deklariranu u sumnjive podbrojeve (drugi dio)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2009

 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2010.
 • Željko DOminis: Kako spriječiti moguće zloporabe plovila uvezenih ili isporučenih za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti
 • Boris Šoštarić: Promjene u propisima o oslobođenjima u putničkom prometu s inozemstvom
 • Zdravko Adamović: Pretraga osobnih vozila
 • Slavko Andrijević: Glavna rasprava i odluka u carinsko-prekršajnim postupcima
 • Višnja Marković: Provedba Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda
 • Trendovi u ekološkim porezima
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Popis radova objavljenih u časopisu "Carinski vjesnik" u 2009. godini
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića