Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 16 (2007)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2007

 • Sanja Šeničnjak, Tonka Jokić: Što nam donose izmjene Carinskog zakona 2006. godine?
 • Boris Šoštarić, Tonka Jokić: Nova Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
 • Ivana Javor: Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac: Europski provozni postupci (3)
 • Božidar Jelić: Povreda prava intelektualnog vlasništva određenih proizvoda
 • Dubravka Begović: Amandmani na četvrtu reviziju Harmoniziranog sustava
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2007

 • Sanja Šeničnjak: Izmjene i dopune Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 • Bosiljko Zlopaša: Izmjena dijela Uredbe za provedbu Carinskog zakona u vezi s provoznim postupkom
 • Željko Kokorić: Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru
 • Nikola Mijatović i Marijana Pušić: Trošarina na zrakoplovne karte kao moguć izvor financiranja razvojne pomoći pod okriljem EU?
 • Vjekoslav Klarić, Ivan Orač i Josip Tomašić: Razvrstavanje oklopljenih vozila u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2007

 • Željko Bolt i Vladimir Glumac: Provozni postupci u Europi (4)
 • Ivana Javor i Inga Maleš: SECI Centar i načini razmjene podataka
 • Vladimir Batestin: Hrvatsko carinsko zakonodavstvo i provozna stečevina Europske unije
 • Davor Galinec: Deficit hrvatske robne razmjene unatoč rastu izvoza u 2006.
 • Jadranka Brlić: Obveze ovlaštenih mjenjača prema propisima o deviznom poslovanju i sprječavanju pranja novca
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje raznih vozila te samokretnih i vučenih strojeva u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2007

 • Zdravko Adamović: Carinska suradnja u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i sigurnost
 • Branka Tuđen: Carinska vrijednost, troškovi jamstva za robu i primjena članka 67. Uredbe za provedbu Carinskog zakona 
 • Slavica Pezer Blečić: Fizički prijenosi gotovine preko državne granice
 • Davor Galinec: Robni uvoz glavni generator produbljenja deficita na tekućem računu platne bilance
 • Vesna Gilja i Srebrenka Pečenjak: Prodaja robe s konsignacijskog skladišta u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Željka Marinović: Oporezivanje luksuznih proizvoda
 • Josip Tomašić: Isključenja iz odsjeka XIV do XXI Harmoniziranog sustava
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2007

 • Naputak za provedbu carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
 • Mario Demirović: Uloga carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva 
 • Mirjana Lichtner Kristić: Izvoz i iznošenje kulturnih dobara iz Hrvatske u kontekstu usklađivanja hrvatskoga pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije
 • Josip Tomašić: Isključenja iz odsjeka XIV do XXI Harmoniziranog sustava (2)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2007

 • Zdravko Adamović i Boris Barbalić: Pregled provedbe integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske u 2006
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac i Snježana Šoufek: Provozni postupci u Europi (5)
 • Slavica Pezer Blečić: Kontrola fizičkih prijenosa gotovine preko granice
 • Jadranka Brlić: Prekršaji propisani u Zakonu o deviznom poslovanju i Zakonu o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje plovila u Carinsku tarifu: teglenice, podmornice i ronilice
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Važniji izrazi u carinskoj praksi s prijevodom na engleski
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2007

 • Melita Buljan: Pojednostavljene carinske deklaracije
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac: Provozni postupci u Europi (6)
 • Boris Šoštarić: Antidampinški i antisubvencijski postupci
 • Vesna Focht: Novi popis robe s dvojnom namjenom
 • Antonija Kursar Hajnić: Kretanje i praćenje robe unutar zemalja Europske unije
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2007

 • Mario Demirović: Izmjene i dopune Uredbe o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva
 • Andrej Bosak, Robert Moše: Služba za pomoć korisnicima novoga kompjutoriziranog provoznog postupka
 • Davor Galinec: Robna razmjena s inozemstvom u prvih šest mjeseci 2007
 • Nikola Mijatović: Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem Europske unije
 • Josip Tomašić: Kriteriji klasifikacije za razvrstavanje proizvoda u poglavlje 95
 • Jelena Mošić: Razvrstavanje igračaka s čokoladnim proizvodima
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2007

 • Bosiljko Zlopaša: Izdavanje i uporaba odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva za provozni postupak
 • Dominik Kozary: Primjena članka 24. Zakona o carinskoj službi u kaznenom postupku
 • Oskar Cukrov: Neki strukturalni elementi trošarinskoga prava
 • Željka Marinović: Oporezivanje osobnih automobila, motocikla zrakoplova
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (I)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2007

 • Davor Galinec: Kretanje inozemnog duga Hrvatske u razdoblju od 1999. do kraja lipnja 2007. i pokazatelji inozemne zaduženosti
 • Boris Šoštarić: Karnet ATA u okviru postupka privremenog uvoza
 • Jadranka Brlić: Financijski prekršaji u predmetima iz nadležnosti Deviznog inspektorata
 • Vesna Kumpar: Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj: biomasa, bioplin i biogorivo
 • Željka Marinović: Porezno postupanje s plovilima
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (II)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2007

 • Naplata javnih prihoda koje po zahtjevu Carinske uprave obavlja Porezna uprava
 • Danijel Golub: Integritet carinske službe
 • Vladimir Batestin: Pravni značaj pročišćenog teksta zakona
 • Željka Marinović: Porezno i carinsko postupanje pri stavljanju vina u promet
 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2008.
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis radova objavljenih u časopisu "Carinski vjesnik" u 2007. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića