Natječaj

Temeljem odluke Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije i ravnatelja Instituta za javne financije, u skladu s čl. 40. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i čl. 29. i 35. Statuta Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s objavljenim radovima i iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora. Očekivani početak radnog odnosa 16. prosinca 2023.

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika određene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21, 111/22) te aktivno znanje engleskog jezika.

Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se u skladu s čl. 39. – 41. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Kandidati moraju priložiti:

 • potpisanu prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku dokaza o akademskom stupnju (za akademski stupanj stečen u inozemstvu mora se priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrda o predanom zahtjevu za taj dokument)
 • presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje)
 • ispis radova iz CROSBI baze
 • potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova koju izdaje ovlaštena biblioteka
 • popis objavljenih znanstvenih radova (kandidati koji nisu prethodno izabrani u znanstveno zvanje dostavljaju i objavljene znanstvene radove relevantne za izbor u zvanje prema Pravilniku)
 • popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao.

 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

U skladu s čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto je 16. listopada 2023.  

Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – znanstveni suradnik“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Institutu za javne financije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

 

Zagreb, 15. rujna 2023.


Temeljem odluke Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije i ravnatelja Instituta za javne financije, u skladu s čl. 34. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i člankom 29. i 35. Statuta Instituta, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci

Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora.

Uvjeti: Sveučilišni dodiplomski studij čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili prirodnog smjera u skladu s djelatnošću Instituta definiranom Statutom; radno iskustvo deset godina na području djelatnosti Instituta; aktivno znanje engleskog jezika, napredno poznavanje rada na računalu, a osobito programa Microsoft Excel i Microsoft Word.
Pristupnici koji zadovoljavaju uvjete bit će po potrebi pozvani na razgovor te pisano i praktično testiranje znanja engleskog jezika i rada na računalu.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku diplome i presliku domovnice. 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

U skladu s čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto je 16. listopada 2023. 
Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj –stručni savjetnik“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Institutu za javne financije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

 

Zagreb, 15. rujna 2023.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn