Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o porezu na dobit s komentarom i provedbeni propisi
 
Oporezivanje dobiti temeljno je uređeno Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18) koji pretpostavlja i mogućnost korištenja poreznih olakšica. Međutim, sustav poreznih olakšica u obliku državnih potpora i potpora male vrijednosti uređen je posebnim propisima. Stoga ovaj priručnik, osim Zakona o porezu na dobit s komentarom, donosi i navedene posebne propise.
 
Od 1. siječnja 2005. Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, međutim osnovni koncept utvrđivanja porezne osnovice polazeći od razlike izmedu prihoda i rashoda utvrđenih prema računovodstvenim propisima ostao je isti. Promjene Zakona mogu se podijeliti na tri razdoblja:
 1. od 1. siječnja 2005., kada se počeo primjenjivati, do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji;
 2. razdoblje nakon pristupanja RH EU-u do početka porezne reforme 2016.;
 3. provodenje porezne reforme nakon 2016.
Sadržani posebni propisi: 
 • Pravilnik o porezu na dobit
 • Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
 • Odluku o objavi kamatne stope na zajmove izmedu povezanih osoba
 • Zakon o poticanju ulaganja
 • Uredbu o poticanju ulaganja 
 • Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 • Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 • Izvadak iz Pomorskog zakonika
 • Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
 • EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe (2019/C 210/05)
 • Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
 • Uredbu komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
 • Uredbu komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

Priredili: Boris Dominić, Anita Grebenar, Marijana Herceg
Godina izdanja: studeni 2019. 
Cijena: 200,00 kn
Broj stranica: 400


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića