Početna » Rječnik

Rječnik: A

Aktivna politika zapošljavanja

Aktivna politika zapošljavanja ili aktivna politika tržišta rada (active labour market policy) obuhvaća cijeli niz mjera čiji je cilj izravno zapošljavanje nezaposlenih ili povećanje njihove zapošljivosti. Aktivnim mjerama politike zapošljavanja - obrazovanjem, prekvalifikacijom, dokvalifikacijom, stručnim osposobljavanjem poboljšava se kvalifikacijska struktura tražilaca zaposlenja, čime se pospješuje i njihova profesionalna pokretljivost i mogućnosti zapošljavanja. Ujedno, školovanjem se pomaže nezaposlenima da što svrsishodnije iskoriste vrijeme nezaposlenosti te da sačuvaju ranije stečena znanja i sposobnosti. Prikladnim obrazovnim programima pokušava se spriječiti moguća nezaposlenost, odnosno dodatno uskladiti ponuda i potražnja zaposlenja. Osim profesionalnog usavršavanja, u mnogim zemljama poduzimaju se i raznovrsne socijalno-psihološke mjere da bi se smanjile teškoće koje izaziva dugotrajna nezaposlenost koja je posebno opasna jer često uvjetuje siromaštvo i socijalnu isključenost.

Analiza troškova i koristi

Analiza troškova i koristi (cost-benefit analysis) - skup postupaka zasnovanih na ekonomici blagostanja koji olakšavaju donošenje odluka o javnim rashodima.

Apsolutno siromaštvo

Apsolutno siromaštvo (apsolute poverty) podrazumijeva postotak stanovništva koji živi ispod određenog iznosa raspoloživog dohotka. Taj je određeni iznos granica siromaštva. Apsolutna granica siromaštva označava apsolutni minimalni životni standard i obično se temelji na točno utvrđenoj potrošačkoj košarici prehrambenih proizvoda (za koju se procjenjuje da podmiruje odgovarajuće minimalne prehrambene potrebe za očuvanje zdravlja), uvećanu za neke druge troškove (poput stanovanja i odjeće). Stoga se apsolutna granica siromaštva može znatno razlikovati među zemljama, ovisno o sadržaju potrošačke košarice.

Asimetrične informacije

Asimetrične informacije (asymmetric information) - situacija u kojoj jedna strana u nekom ekonomskom odnosu ima bolje informacije od druge strane.