Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
 
 
Novi broj časopisa Financial Theory and Practice
Objavljeno: 12.09.2014.

U novom broju časopisa pročitajte članak Mihaele Bronić i Vjekoslava Bratića Can the efficiency of the Croatian tax authorities be improved? o učinkovitosti hrvatskih poreznih vlasti u razdoblju 1997.-2012. Udio troškova hrvatskih poreznih vlasti u BDP-u neprestano blago raste i iznad je prosjeka članica EU-a, te ih je neophodno smanjivati. Ključno je utvrditi i ukidati “problematične" poreze od kojih se uz visoke troškove administriranja prikupljaju oskudni prihodi. Stjepan Gadžo i Irena Klemenčić u članku Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on recent developments in the European Union analiziraju pristup sprečavanju izbjegavanja poreza u Hrvatskoj te ukazuju na njegove nedostatke. Polazeći od aktualnih prijedloga i inicijativa institucija EU-a, autori predlažu uvođenje općeg pravila u hrvatsko porezno zakonodavstvo. Pritom naglašavaju dosad zanemarivano načelo pravne sigurnosti i značaj ekonomske krize, koja dodatno nameće potrebu za stvaranjem održivog poreznog i sustava javnih financija. Dinka Antić u članku Efficiency of a single-rate and broad-based VAT system: the case of Bosnia and Herzegovina analizira učinkovitost sustava PDV-a u BiH, te utjecaj unutarnjih i vanjskih čimbenika na prikupljanje tog poreza. Prihodi od PDV-a su snažno oscilirali, od iznimno visokih u prve dvije godine primjene do oštrog pada na početku krize. Miroslav Mateev i Iliya Tsekov u članku Are there any top FDI performers among EU-15 and CEE countries? A comparative panel data analysis istražuju makroekonomske, političke i institucionalne učinke na priljev stranih direktnih ulaganja u tranzicijske zemlje srednje i istočne Europe te ih uspoređuju s razvijenijim zemljama zapadne Europe. Zaključuju da zemlje s makroekonomskom stabilnošću i visokom razinom institucionalnog razvoja privlače više direktnih stranih ulaganja, dok je kod zemalja s niskom razinom stranih direktnih ulaganja, važnija uloga politike i faktor rizičnosti institucija. Anto Bajo prikazuje knjigu Petra Filipića Anatomija destrukcije: politička ekonomija hrvatskog visokog školstva.

Svoj primjerak novog broja možete naručiti u webshopu.

 
Novi Kodeks fiskalne transparentnosti MMF-a
Objavljeno: 01.09.2014.

U novom Aktualnom osvrtu naslovljenom Novi Kodeks fiskalne transparentnosti MMF-a:  I građani bi trebali odlučivati o proračunu Katarina Ott piše o Kodeksu fiskalne transparentnosti koji je u kolovozu objavio Međunarodni monetarni fond. Kao član Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation, Institut za javne financije ovim Aktualnim osvrtom obiljeżava 28. rujna, tj. The International Rights to Know Day (Međunarodni dan prava na informaciju).

 
 

Arhiva vijesti
Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD
Godina izdanja: 2013.
ISSN 1333-073X
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013., stvoren je pravni temelj za novo izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD...
opširnije
 
 
Newsletter
 
Novi Newsletter Ivice Urbana naslovljen Potpore za kućanstva s djecom analizira doplatak za djecu, dio zajamčene minimalne naknade koji se odnosi na djecu i osobni odbitak za djecu. Novčani iznosi koje iz tih izvora ostvaruju kućanstva s djecom funkcije su dohotka kućanstva. Izračunavajući te funkcije i crtajući njihove grafove za hipotetička kućanstva, mogu se uočiti zanimljive međuovisnosti, obrasci i nepravilnosti kod pojedinih potpora i za skup u cjelini. Glavni problem ovoga skupa potpora za djecu leži u ”stupnjevitom” dizajnu doplatka za djecu, kod kojeg se javljaju velike promjene iznosa potpore uslijed samo male promjene dohotka.
 

monopol

monopol (Monopoly) - tržište na kojemu postoji samo jedan prodavač nekog d...
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija