Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
 
 
Edukacijski seminar o modelima ponude rada
Objavljeno: 09.05.2017.

Od 3. do 5. svibnja 2017. u Institutu za javne financije održan je edukacijski seminar „Labour Supply Modelling Based on the Theory of Discrete Choice“ (Modeliranje ponude rada na temelju teorije diskretnog izbora). Seminar je organiziran u suradnji s institutom Oslo Fiscal Studies (Sveučilište u Oslu), a predavač je bio prof. John K. Dagsvik (Statistics Norway i Oslo Fiscal Studies). Modeli ponude rada simuliraju promjene u ponudi radne snage koje nastaju kao rezultat promjena poreza i socijalnih naknada, plaće po satu te različitih socio-demografskih čimbenika. Spomenuti modeli sve se više upotrebljavaju u ex ante analizi utjecaja različitih reformi na ponudu radne snage.

Sudionici seminara upoznati su s tradicionalnim statičkim modelima ponude rada, elementima teorije diskretnog izbora te s modelima ponude rada koji se temelje na teoriji diskretnog izbora. Nadalje, prikazani su razni primjeri primjene modela ponude rada, a pružen je i detaljan pregled literature u ovom području.

Edukacijski seminar organiziran je u okviru projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj koji provodi Institut za javne financije uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2014-09-4096).

 
Konferencija "Ekonomika javnog sektora 2017."
Objavljeno: 13.04.2017.

Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert organiziraju konferenciju Public Sector Economics 2017 – Public investment: catalyst for sustainable growth. Konferencija će obuhvatiti niz tema uključujući, ali ne ograničavajući se, na uvjete pod kojima povećanje javnih investicija može potaknuti održivi rast i povezane utjecaje na javne financije i dug. Traže se teoretski, empirijski i policy članci vezani uz makro-financijske analize, javni dug, rast produktivnosti, R&D, financiranje infrastrukture i investicija, upravljanje javnim sektorom, ekonomike energetike, transporta, obrazovanja, zdravstva, kulture, urbanog i stambenog razvoja, prilagodbe klimatskim promjenama, transparentnost, odgovornost i participaciju u javnom sektoru, kako u razvijenim tako i u tržištima u nastajanju, na nacionalnim i lokalnim razinama vlasti. Detaljne informacije o konferenciji dostupne su na mrežnim stranicama konferencije.

 
 

Arhiva vijesti
Transparentnost proračuna lokalnih jedinica
 
Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2016. rezultate četvrtog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, objavljena je interaktivna karta koja prikazuje stanje u svakoj županiji i lokalnoj jedinici.

 

Newsletter
 
U novom Newsletteru pod naslovom Proračunska transparentnost lokalnih jedinica – stavovi zaposlenika Katarina Ott i Mihaela Bronić predstavljaju anketu provedenu među zaposlenima u lokalnim jedinicama koja bi mogla pomoći utvrđivanju čimbenika koji (de)motiviraju lokalnu proračunsku transparentnost. Rezultati ankete ukazuju da su lokalne jedinice uglavnom zadovoljnije svojom transparentnošću nego što bi to po stvarnim rezultatima trebale biti, te da misle da ni javnost ni zakoni od njih ne traže objavljivanje više proračunskih informacija. Nadalje, anketa otkriva da po brojnim gradovima i općinama nedostaje administrativnih kapaciteta i da su preopterećeni drugim zadatcima, što još jednom ukazuje na nužnost preispitivanja svrhe i održivosti sadašnjeg broja lokalnih jedinica.
 


javni sektor

javni sektor (Public sector) - uključuje opću državu i javna poduzeća, tj. sve su...
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija