Tražilica
 
 
Promicanje transparentnosti, odgovornosti i participacije
 

Institut za javne financije, osnovan 1970, javna je znanstvena ustanova koja se bavi istraživanjem ekonomike javnog sektora. Institut se od 1990-tih izraženije bavi i promicanjem transparentnosti, odgovornosti i participacije. Zbog raspada stare i osnivanja nove države, tranzicije ka tržišnom gospodarstvu, rata i njegovih političkih, institucionalnih, ekonomskih i društvenih posljedica, javne su financije u to doba bile nesređene, a transparentnost, odgovornost vlasti i sudjelovanje građana neznatni. Zbog toga smo se, uz istraživački rad, pojačano usredotočili i na aktivnosti koje će koristiti i građanima i društvu. Cilj nam je omogućiti uvjete za informiranije i argumentiranije rasprave o proračunima. Naglasak stavljamo na pristup pravovremenim, relevantnim, razumljivim i pouzdanim podacima o proračunskim prihodima i rashodima. U okviru naših istraživanja bavimo se poreznim sustavom, troškovima oporezivanja, progresivnošću oporezivanja, fiskalnim federalizmom, odnosom izvršne i zakonodavne vlasti u proračunskim procesima, socijalnom skrbi, mirovinskim i obrazovnim sustavom, javnim dugom, neslužbenim gospodarstvom, državnim potporama, itd. U svim tim istraživanjima uvijek naglašavamo značaj transparentnosti, odgovornosti vlasti i sudjelovanja građana.

Institut je aktivan i u više međunarodnih inicijativa koje promiču transparentnost. Član je Globalnog pokreta za proračunsku transparentnost, odgovornost i participaciju (Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation), a ravnateljica Instituta članica je upravljačkog odbora Globalnog pokreta i koordinatorica za Europu. Predstavnici Instituta od samih početaka sudjeluju u razvoju visokih načela i globalnih normi fiskalne transparentnosti u okviru Globalne inicijative za fiskalnu transparentnost (Global Initiative for Fiscal Transparency - GIFT). Institut je bio angažiran u razvoju hrvatskog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP), a predstavnice Instituta su članice Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast.

Međunarodne inicijative

Svjetski pokret za proračunsku transparentnost, odgovornost i participaciju

Deklaracija iz Dar es Salaama o proračunskoj transparentnosti, odgovornosti i participaciji

Globalna inicijativa za fiskalnu transparentnost
Partnerstvo za otvorenu vlast
Partnerstvo za otvorenu vlast - Hrvatska   

Publikacije Instituta za javne financije vezane uz transparentnost, odgovornost i participaciju

Aktualni osvrti
Newsletteri
Proračunski vodič za građane
Porezni vodič za građane
Kako da javne financije zaista budu javne? Sudjelovanje građana u nadzoru lokalnih proračuna u Hrvatskoj, Makedoniji i Ukrajini

Projekti Instituta za javne financije vezani uz transparentnost, odgovornost i participaciju

Transparentnost proračuna županija, gradova i općina
DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj
Dodatni indeks otvorenosti proračuna - kvazi-fiskalne aktivnosti u Hrvatskoj
Mjerenje otvorenosti proračuna
Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada
Otvorite proračune, zahtijevajte prava, preobratite živote!
PROGRESS - Partnerstvo za socijalnu uključenost
Ekonomika javnog sektora - transparentnost, odgovornost i participacija
Uloga parlamenta u proračunskom procesu

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija