Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je službeno glasilo Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uredništvo: (+385 1) 4886 443

ISSN 1330-0903

Godišnja pretplata 791,00 kn Narudžbenica

 

Br. 1  Br. 2  Br. 3   Br. 4  Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br.10 Br.11 Br.12

Porezni vjesnik, br. 1/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Novosti na području oporezivanja PDV-om
 • Mirjana Panić i Nataša Vidak: Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Ana Rihter: Dokazivanje u poreznom postupku
 • Aleksander Vranko: Suvremeni pristup poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru
 • Predrag Bejaković: Obilježja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Hrvatskoj
 • Nikola Mijatović: Izvješće o egzistencijskom minimumu u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 2/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Suvremeni pristup poreznom postupku kroz Opći porezni zakon
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit
 • Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Neisplata plaće i naknadna isplata plaće
 • Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2016. − obveznici poreza na dohodak

Porezni vjesnik, br. 3/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Martina Ciglević: Informatička podrška u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Veronika Radica: Pobijanje pravnih radnji dužnika
 • Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka nerezidenata
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Prekogranično kratkoročno zapošljavanje

Porezni vjesnik, br. 4/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Karačić: Što uređuje Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Porez na nekretnine
 • Nikolina Pratzer: Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. radi uvođenja poreza na nekretnine
 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak
 • Gordana Lončar: Način utvrđivanja dohotka prema novom Zakonu o porezu na dohodak
 • Goranka Ramljak: Prijevare s PDV-om u sektoru trgovine automobilima
 • Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Jednostavna nabava
 • Vjekoslav Bratić: Prikaz knjige "Porezne strukture unitarnih i složenih država: analitički pristup komparativnom istraživanj poreznih sistema"

Porezni vjesnik, br. 5/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Igor Piplović: Promicanje unutarnjeg tržišta i ekonomskog rasta – put prema jednostavnom, fer i učinkovitom oporezivanju u Europskoj uniji
 • Vlatka Papa: FISCALIS 2020 – Europski program namijenjen poreznim upravama država sudionica: operativni prioriteti programa za 2017.
 • Marica Houška, Ana Rihter: Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Intelektualno vlasništvo kao izvor oporezivog dohotka
 • Nikolina Pratzer: Promjene u oporezivanju porezom na promet nekretnina
 • Zdravko Vukšić: Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
 • Danijela Rudić, Veronika Radica: Naplata poreznog duga provedbom ovrhe na brodu, jahti ili brodici
 • Mirjana Panić, Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje isporuka nekretnina
 • Alen Benazić: Ocjena primjene i modernizacija pravila o PDV-u na prekograničnu prodaju robe na daljinu između poduzeća i potrošača unutar Europske unije i pri uvozu iz trećih država

Porezni vjesnik, br. 6/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Obavljanje djelatnosti poljoprivrede u smislu propisa o porezu na dohodak
 • Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
 • Zdravko Vukšić: Porezni postupci poslije obavljenih poreznih nadzora
 • Nikola Mijatović: Porezne reforme u Europskoj uniji i političke preporuke

Porezni vjesnik, br. 7-8/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, Renata Kalčić i Mirjana Panić: Paušalno oporezivanje dohotka od druge djelatnosti (iznajmljivanje i samostalna djelatnost)
 • Tatjana Romančuk i Ljiljana Caga: Fiskalizacija – prijava poslovnih prostora
 • Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Novosti uvedene novim Zakonom o javnoj nabavi
 • Marijana Radusin Lipošinović: Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Iva Uljanić Škreblin: Prethodni sporazum o transfernim cijenama
 • Renata Kalčić: Prijedlozi izmjene poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Goranka Ramljak: Novi trendovi PDV prijevara
 • Veronika Radica i Stjepan Marković: Usporedni prikaz postupka ovrhe radi naplate poreznog duga u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj

Porezni vjesnik, br. 9/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
 • Gordana Lončar i Željko Martinović: Odšteta inozemnog osiguravatelja isplaćena fizičkoj osobi rezidentu Republike Hrvatske
 • Aleksander Vranko: Porezno-kazneni postupak
 • Zdravko Vukšić: Očevid u poreznom nadzoru
 • Franciska Dominković: Zakonsko uređenje troškova upravnog spora
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Suvremena mjerila tržišne uspješnosti poslovanja poduzeća

Porezni vjesnik, br. 10/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Igor Piplović: Suradnja poreznih i carinskih vlasti zemalja članica EU
 • Marica Houška: Uloga Savjetodavne komisije prema Arbitražnoj konvenciji za sporove oko transfernih cijena
 • Ana Rihter: Porezna zastara
 • Ana Slavulj Pavletić: Paušalna nadoknada PDV-a poljoprivrednicima prema PDV direktivi
 • Marijana Radusin Lipošinović i Davor Burić: Postupak usporednih poreznih nadzora
 • Vlatka Papa: Porezni sustav i jednakost spolova u Švedskoj

Porezni vjesnik, br. 11/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Što donosi Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima
 • Martina Ciglević: Kompetencijski model i učinkovitost rada kao preduvjeti za objektivnu godišnju ocjenu službenika
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • Iva Uljanić Škreblin: Automatska razmjena podataka o izdanim poreznim mišljenjima
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Novosti u ovršnom postupku

Porezni vjesnik, br. 12/2017.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Horizontalni monitoring kao mjera poticanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza
 • Iva Uljanić Škreblin i Silvija Bartolec: Osobni odbitak – značajke, povijesni pregled i izmjene
 • Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje vrijednosnih kupona porezom na dodanu vrijednost
 • Zrinka Perić: Porezne obveze obrtnika koji plaćaju porez u paušalnom iznosu
 • Nataša Vidak i Mirjana Jelovečki: Poduzetnici – porezni tretman rabljenih osobnih automobila prilikom nabave i prodaje u Republici Hrvatskoj
 • Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2017. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija