Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je službeno glasilo Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

ISSN 1330-0903

Godišnja pretplata 791,00 kn Narudžbenica

 

Br. 1  Br. 2  Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br. 10  Br. 11 Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastavak porezne reforme u 2018.
 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Promjene u porezu n a dodanu vrijednost od 1. siječnja 2018.
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Novine u sustavu poreza na dohodak od 1. siječnja 2018.
 • Marijana Herceg, Boris Dominić, Anita Grebenar: Novosti u sustavu poreza na dobit
 • Gordana Lončar: Obveza podnošenja godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017.
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018.
 • Zlatko Fabijančić, Bernardica Stipić: Upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila
 • Mario Demirović i Damir Mataga: Osnovna pravila oportunitetnog postupanja poreznih tijela i određivanje novčane kazne u prekršajnom nalogu s posebnim osvrtom na ublažavanje novčane kazne
 • Gordana Marić i Tatjana Romančuk: Fiskalizacija – istek certifi kata FISKAL
 • Zvjezdana Kidrić i Martina Ciglević: Pravo na pristup informacijama kao temelj transparentnosti rada javnopravnih tijela

Porezni vjesnik, br. 2/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu (Obrazac INO-DOH) i Izjava o odgodi plaćanja poreza / predujma poreza (INO-IZJAVA)
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu
 • Davor Burić i Marijana Radusin Lipošinović: Aktivnosti Porezne uprave vezane za poslovanje online platformi u području iznajmljivača
 • Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oporezivanje isporuka nekretnina – poslovni procesi kod obrade isprava o stjecanju nekretnina
 • Lucija Barić: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina

Porezni vjesnik, br. 3/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Aleksander Vranko: Podnošenje prijave poreza na dobit s aspekta poreznog nadzora
 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Porezni tretman vrijednosnih usklađenja obveznika poreza na dobit
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Prilozi uz godišnju prijavu poreza na dohodak obrtnika
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak
 • Zdravko Vukšić: Troškovi porezne administracije
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Unutarnji čimbenici kapitalne strukture poduzeća

Porezni vjesnik, br. 4/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Nataša Vidak: Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
 • Željko Martinović i Gordana Lončar: Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor i druge inspekcije u Republici Hrvatskoj
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Prigovor treće osobe u poreznom ovršnom postupku
 • Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
 • Goranka Ramljak: PDV prijevare u trgovini rabljenim automobilima
 • Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod stjecanja bez naknade

Porezni vjesnik, br. 5/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Pravovremena dostava informacije javnosti, ispravak netočne informacije i reagiranje u kriznim situacijama u tijelima državne uprave
 • Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Oporezivanje deklaratornih sudskih odluka porezom na promet nekretnina
 • Nikola Mijatović: Kodeks postupanja – porez po odbitku
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Komparativna analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Kosova te između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Porezni vjesnik, br. 6/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Privremena porezna rješenja u posebnom postupku i moguće postupanje poreznih obveznika nakon zaprimanja privremenih poreznih rješenja
 • Dražen Smolčić: Nagradne igre
 • Lucija Barić: Oporezivanje prometa nekretnina s obzirom na isprave o stjecanju
 • Marijana Radusin Lipošinović: Korištenje ACL-a u provedbi poreznog nadzora

Porezni vjesnik, br. 7-8/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Primjena PR-a i marketinških alata u svrhu poboljšanja komunikacije s obveznicima, povećanja dobrovoljnog ispunjavanja obveza i unaprjeđenja usluga Porezne uprave
 • Nikica Jerković: Obavljanje poslova u prekovremenom radu službenika i namještenika Porezne uprave
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Aleksander Vranko: Procjena dohotka − indirektne metode bankovnih depozita
 • Zdravko Vukšić: Računovodstveni nadzor Porezne uprave
 • Nikola Mijatović: Porezno pravo Europske unije kao izvor nacionalnog poreznog prava

Porezni vjesnik, br. 9/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Inovativni pristupi za promicanje dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i učinkovitiju naplatu poreznog duga – potpora i pomoć dužnicima
 • Ana Zakarija i Ante Čilić: Uspostava administrativne suradnje Europske unije s trećim zemljama u cilju sprječavanja PDV prijevara
 • Lidija Karačić i Jelena Korica: Uvođenje obvezne automatske razmjene informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima – izmjena Direktive o administrativnoj suradnji
 • Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman isplata članovima uprave i direktorima
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Financijski, računovodstveni i porezni aspekti fi nancijskih instrumenata prema MSFI 9

Porezni vjesnik, br. 10/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Malčević i Marko Nenadić: Analiza rizika u upravljanju poreznim dugom
 • Nikica Jerković: Zabrana prijeboja sukladno Zakonu o radu
 • Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – upiti poreznih obveznika
 • Ana Rihter: Kamate u poreznom postupku
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Osvrt na novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 • Veronika Radica: Načela provedbe ovrhe u poreznom postupku

Porezni vjesnik, br. 11/2018.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz promjena koje donosi paket zakona porezne reforme iz trećeg kruga poreznog rasterećenja
 • Ivica Kusić: Provedba i nadzor primjene Zakona o fi skalizaciji u prometu gotovinom
 • Martina Kardoš i Sandra Papež: Postupak stjecanja i oduzimanja prava priređivanja igara na sreću na području Republike Hrvatske
 • Zrinka Perić: Porezni položaj umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status
 • Stjepan Gadžo, Andrea Atelj, Lucija Močinić, Karmen Mrakovčić: Ekonomija dijeljenja i međunarodno porezno planiranje: primjeri Ubera i Airbnba
 • Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji u 2017. godini

Porezni vjesnik, br. 12/2018.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Kusić: Borba protiv izbjegavanja poreza, poreznih prijevara i utaje poreza
 • Sanda Kapetanović: Statusne promjene i goodwill
 • Paulino Lonza: Postupak oporezivanja nerazmjera primitaka i izdataka fizičkih osoba i njegova uloga u istragama kaznenih djela
 • Aleksander Vranko: Međunarodna iskustva analize rizika u planiranju i pripremi poreznog nadzora
 • Martina Ciglević i Igor Piplović: Oporezivanje digitalne ekonomije
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića