Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 23 (2014)
Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6  Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec-Čunčić: Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek i Silvija Bartolec: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Mirjana Herceg: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Ivan Krleža i Mirko Brković: Sustavi za razmjenu informacija s EU - implementacija u RH
 • Nikola Mijatović: Porez a imovinu na području države i grada New York
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za uporabu cesta

Porezni vjesnik, br. 2/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Godišnja porezna prijava za umirovljenike
 • Renata Kalčić i Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije od 1. siječnja 2014.
 • llija Josić: Porezna osnovica pri isporuci dobara i obavljanju usluga u području primjene poreza na dodanu vrijednost
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Porezni vjesnik, br. 3/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Jelinek Krošnjar: Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave u 2014. i 2015.
 • Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Obrazac JOPPD s naglaskom na ispravke i dopune
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak Petković: Izmjene u pogledu oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
 • Nikola Mijatović: Nedavne reforme poreznih sustava u Europskoj uniji: dobre i loše vijesti
 • Predrag Bejaković: Hrvatska vrlo dobro ocijenjena u istraživanju Svjetske banke »Plaćanje poreza«
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Porezni vjesnik, br. 4/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Razmjena poreznih informacija na globalnoj razini
 • Fanika Bilen: Obveza izdavanja računa po oporezivim transakcijama u primjeni poreza na dodanu vrijednost
 • Dražen Opalić: Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: O izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • Predrag Bejaković: Utjecaj poreza i državne potrošnje na gospodarski razvoj
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Porezni vjesnik, br. 5/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Dostava poreznih rješenja
 • Ilija Josić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza po čl. 39. Zakona o PDV-u    
 • Tamara Bartoli-Kos: Radni posjet Bregenzu (Austrija) prema programu FISCALIS 2013    
 • Marica Houška: Ugovor Hrvatske i Azerbajđžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu
 • Predrag Bejaković: Smanjivanje poreznog tereta u Italiji kao mjera oživljavanja gospodarstva
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Porezni vjesnik, br. 6/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Kako promijeniti ponašanje poreznih obveznika?
 • Alen Benazić: Analiza sustava za sprječavanje prijevara u vezi s PDV-om u Europskoj uniji
 • Željko Dominis: Može li i u kakvim okolnostima privremeno uvezeno plovilo steći porezni status robe Zajednice bez plaćanja PDV-a?    
 • Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU - pravna regulativa i postojeće stanje (2014)
 • Predrag Bejaković: Uloga porezne politike u doba fiskalne konsolidacije
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za nedrvne šumske proizvode

Porezni vjesnik, br. 7-8/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Jelinek Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave od siječnja do kraja lipnja 2014.
 • Josipa Kraševac: Pravo na žalbu u poreznom postupku i »šutnja administracije«
 • Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Obračun naknade plaće mobiliziranim osobama te izvješćivanje putem Obrasca JOPPD
 • Goran Križanac: Obveza doprinosa za osobe koje od obavljanja samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit
 • Silvija Bartolec i Iva Uljanić: Porezni tretman naknade troškova službenog puta
 • Nikolina Pratzer: Trajan gubitak podataka na elektroničkome naplatnom uređaju
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila

Porezni vjesnik, br. 9/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Načela u poreznom postupku
 • Ilija Jošić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl. 40. Zakona o PDV-u)
 • Andreja Sertić i Željko Martinović: Koncept stalne poslovne jedinice i primjeri iz poslovne prakse - sudske odluke
 • Lidija Karačić: Oporezivanje dohotka u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Švedskoj i Slovačkoj    
 • Ana Slavulj Pavletić: Stope PDV-a u Republici Hrvatskoj    
 • Nikola Mijatović: Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2013.
 • Predrag Bejaković: Povratak poreza na financijske transakcije
 • Anto Bajo i Irena Klemeniić: Naknada za korištenje radijske frekvencije

Porezni vjesnik, br. 10/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Obnova (poreznog) postupka s primjerima sudskih presuda
 • Berislav Matković: Prijeboj poreznih obveza
 • Iva Uljariić i Dražen Opalić: Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2014. na Obrascu JOPPD
 • Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
 • Danijela Kuliš: Porezi u Hrvatskoj
 • Ana Slavulj Pavletić: Povrat PDV-a hrvatskima poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
 • Sanda Kapetanović: Prijevare s PDV-om i praksa Europskoga suda pravde
 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
 • Anto Bajo i Jasmina Gerić: Vodne naknade središnje države od 2009. do 2014

Porezni vjesnik, br. 11/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Fanika Bilen: Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava
 • Marijana Radusin Lipušinović: Analiza PDV jaza u 26 država članica Europske unije
 • Vanja Martinović: Umanjenje porezne osnovice i prijenos dobiti – Akcijski plan
 • Alen Benazić: Prijevare nestalih trgovaca u Europskoj uniji
 • Željko Martinović: Porezni tretman mirovina od nesamostalnog rada u Njemačkoj
 • Nikola Mijatović: Porezna uprava u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: Hrvatska i trendovi oporezivanja u Europskoj uniji
 • Anto Bajo i Jasmina Gerić: Naknada za razvoj

Porezni vjesnik, br. 12/2014

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Josipa Kraševac: Zabrana reformatio in peius u (poreznom) postupku
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić i Marijana Vuraić Kudeljan: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Marijana Vuraić Kudeljan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Goran Križanac: Obveze doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju
 • Ana Slavulj Pavletić: Postupak poreznog skladištenja i obračunavanje PDV-a
 • Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje PDV-om telekomunikacijskih usluga, radijskoga i televizijskog emitiranja te elektroničkih usluga od 1. siječnja 2015.
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave u 2014.
 • Josip Supić: Od pozivnog centra do višekanalnog kontakt-centra
 • Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
 • Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2014. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija