Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 20 (2011)

Br. 1

Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8  Br. 9  Br. 10 Br. 11 Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan, Drago Banić: Prikaz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja od 1. siječnja 2011
 • Berislav Matković: Osvrt na Zakon o javnim ovršiteljima
 • Zdravko Vukšić: Prevencijska kontrola Porezne uprave
 • Mario Hak: Oporezivanje zakupa nekretnina
 • Sanda Kapetanović: Prijevare u Europskoj uniji
 • Irena Klemenčić: Naknade za izdavanje dokumenata

Porezni vjesnik, br. 2/2011

 • Uputa o postupanju pri izdavanju potvrde o rezidentnosti te o postupanju kad investicijski fondovi zahtijevaju potvrde o rezidentnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Puna primjena osobnoga identifikacijskog broja od 1. siječnja 2011.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 200. i obveze u 2011.
 • Marica Houška: Oporezivanje nastupa umjetnika i sportaša u međunarodnomu poreznom pravu
 • Irena Klemenčić: Naknade obveznih mirovinskih fondova
 • Predrag Bejaković: Tax Policy Reform and Economic Growth

Porezni vjesnik, br. 3/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan i Davorka Štimac: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Srebrenka Pečenjak: Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja
 • Sanda Kapetanović: Odbitak pretporeza i početak poduzetničke djelatnosti
 • Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • Irena Klemenčić: Naknade dobrovoljnih mirovinskih fondova

Porezni vjesnik, br. 4/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Vrban i Andreja Sertić: Partnerstva u međunarodnoj poreznoj praksi
 • Renata Kalčić: Konačan obračun PDV-a za 2010
 • Dražen Opalić: Godišnji obračun doprinosa za 2010
 • Nada Petrović: Porezni položaj odvjetničke djelatnosti
 • Irena Klemenčić: Naknade za poštanske usluge
 • Predrag Bejaković: Oporezivanje zaklada u Europi

Porezni vjesnik, br. 5/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zadužnica kao sredstvo osiguranja plaćanja u novome Ovršnom zakonu
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: Godišnja obveza doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti - »paušalisti«
 • Zdravko Vukšić: Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda
 • Nada Tucaković: Priprema dokumentacije transfernih cijena radi poreznog nadzora
 • Nikola Mijatović: Oporezivanje financijskog sektora -prijedlog Europske unije
 • Irena Klemenčić: Naknade i članarina Hrvatskog zavoda za norme
 • Predrag Bejaković: Američke porezne čajanke u 18. i 21. stoljeću

Porezni vjesnik, br. 6/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Osvrt na Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Oporezivanje dohotka od osiguranja
 • Nada Petrović: Oporezivanje dohotka po osnovi otuđenja nekretnina
 • Srebrenka Pečenjak: Evidentiranje poreza utvrđenih u poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi u poreznom nadzoru
 • Irena Klemenčić: Financiranje vodnog gospodarstva

Porezni vjesnik, br. 7-8

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Mirovine u sustavu poreza na dohodak
 • Željko Dominis: Naknadni obračun PDV-a na zakup plovila u charteru
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s poreznoga i računovodstvenog motrišta
 • Tomo Šnajder: Benificirani radni staž za pomorce
 • Zdravko Vukšić: Prigovor u poreznom nadzoru
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz aplikativnog rješenja Evidencije povezanih društava Porezne uprave
 • Sanda Kapetanović: Borba protiv utaje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Dragica Kemeter: Sugestije i prijedlozi za promjene propisa o komunalnom gospodarstvu

Porezni vjesnik, br. 9/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Dokazi i ocjena dokaza u poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Skraćen porezni postupak
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Porez na dohodak: neoporezive naknade, nagrade, potpore i ostali primici
 • Nada Tucaković: Nova verzija Smjernica OECD-a o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave iz 2010. - izmjena poglavlja I do III
 • Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti - obveznici poreza na dobit
 • Marija Bajt: Oporezivanje poljoprivredne proizvodnje - vrste izravnih plaćanja u 2011
 • Predrag Bejaković: Porezna evazija i prijedlozi velikih revizorskih kuća za njezino smanjivanje i bolje prikupljanje poreza
 • Mirjana Jerković: Prikaz knjige "Skrivena javna potrošnja - Porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima?"
 • Irena Klemenčić: Cijena vodnih usluga

Porezni vjesnik, br. 10/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Dubravka Sekulić Grgić: Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit za trgovačka društva koja posluju u Europskoj uniji: Iluzija ili stvarnost?
 • Tomo Šnajder i Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja - analiza učinaka i statistika naplate
 • Predrag Bejaković: Ugrožava li prevelika progresivnost poreza na dohodak radne napore bogatih?
 • Nada Petrović: Oporezivanje sredstava za osobni prijevoz
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor rezerviranja
 • Irena Klemenčić: Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda

Porezni vjesnik, br. 11/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Oporezivanje mirovina prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Željko Dominis: Naknadni obračun PDV-a na plovilo uporabljeno u nepoduzetničke svrhe
 • Tomo Šnajder i Dražen Opalić: Obveza dodatnog doprinosa za benificirani radni staž pomoraca
 • Mr. sc. Mario Hak: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina - prava i obveze otuđitelja   
 • Zdravko Vukšić: Nadzor porezno-kaznenih djela
 • Irena Klemenčić: Zajednička pričuva
 • Vjekoslav Bratić: Europska unija: kriza i porezi

Porezni vjesnik, br. 12/2011

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija