Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 17 (2008)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Prijava poreza na dohodak za 2007.
 • Josip Supić: Elektroničko podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
 • Vesna Gilja, Srebrenka Pečenjak: Premije osiguranja od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora s poreznog motrišta
 • Tomo Šnajder: Pomorci u socijalnim i poreznom sustavu Republike Hrvatske

Porezni vjesnik, br. 2/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Nejašmić: Aktualni poslovi prema novom Zakonu o računovodstvu u 2007. i 2008.
 • Zdravko Vukšić: Teret dokazivanja u poreznom nadzoru
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa i članarine turističkim zajednicama za 2007. te obveze u 2008.
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama
 • Nikola Mijatović: Usklađivanje oporezivanja svota mirovinskog osiguranja pod okriljem Europske unije


Porezni vjesnik, br. 3/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Nada Petrović: Dokazna snaga knjigovodstva pri utvrđivanju porezne osnovice
 • Berislav Matković: Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose
 • Predrag Bejaković: Novije tendencije razvoja poreza na dohodak u svijetu


Porezni vjesnik, br. 4/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić: Izmjena članka 73c Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Berislav Matković: Popis robe u trgovini na malo
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastanak obveze plaćanja poreza na promet nekretnina u postupku sudskoga i javnobilježničkog osiguranja prijenosom vlasništva na nekretnini
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor povezanih poreznih obveznika
 • Nikola Mijatović: Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit pod okriljem Europske unije


Porezni vjesnik, br. 5/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Program Europske zajednice za porezne uprave
 • Berislav Matković: Ovršne i vjerodostojne isprave u postupku prisilne naplate poreza, obveznih doprinosa i ostalih javnih davanja
 • Mirjana Račevska: Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2008
 • Josip Nejašmić: Privremeno ograničenje poduzetničke slobode i vlasničkih prava zbog poreznih prekršaja
 • Mario Hak: Nove tendencije razvoja informacijskih sustava u Poreznoj upravi


Porezni vjesnik, br. 6/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zlatko Fabijančić i Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj
 • Goran Križanac: Doprinosi prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2007
 • Berislav Matković: Pravni aspekt poreznog nadzora
 • Zdravko Vukšić: Sastavljanje zapisnika o poreznom nadzoru


Porezni vjesnik, br. 7/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Neoporezivi primici u sustavu poreza na dohodak
 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa prema najvišoj godišnjoj osnovici
 • Nada Tucaković, Mislav Vergles: Nadzor transfernih cijena
 • Šimo Ivanetić: Plaćanje troškova u poreznom postupku


Porezni vjesnik, br. 8/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Direktiva o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata
 • Tomo Šnajder: Novi Zakon o doprinosima
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Trgovačka društva kao obveznici plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Ana Žgalin: Osiguranje novčane tražbine Ministarstva financija - Porezne uprave zasnivanjem založnog prava na nekretninama


Porezni vjesnik, br. 9/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Rokovi u poreznom postupku
 • Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić: Aplikacija uvida u podatke o poslodavcima
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama - pojmovnik (IV)
 • Mario Hak: Porezni položaj turističkih seljačkih domaćinstava s osvrtom na evidencije o nabavi i utrošku reprodukcijskog materijala
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige: Kako da javne financije zaista budu javne?


Porezni vjesnik, br. 10/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od osiguranja
 • Berislav Matković: Plaćanje poreza na nasljedstvo i darove
 • Tomo Šnajder: Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica
 • Tomo Šnajder: Novosti u Zakonu o doprinosima
 • Aleksandar Vranko: Poslovi otkrivanja porezno kaznenih djela radi uklanjanja korupcije
 • Nikola Mijatović: Internet i porezi
 • Tomo Šnajder: Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica
 • Prikaz knjige Gospodarski razvoj i djelotvornost javnog sektora

Porezni vjesnik, br. 11/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tomo Šnajder: Doprinosi iz plaće i ostalih primitaka prema novom Zakonu u 2009
 • Berislav Matković: Porezne olakšice, poticaji i državne potpore u vezi s plaćanjem poreza na dobit
 • Nada Petrović: Oporezivanje sredstava za osobni prijevoz
 • Marica Houška: Komentar OECd-ova Modela ugovora - aktualne dopune u 2008
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige Novi pogledi na dulji radni vijek u Hrvatskoj i Sloveniji


Porezni vjesnik, br. 12/2008

 • UputaPitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2008.
 • Josip Tomašić: Roba za zdravstvene potrebe za koju je propisana stopa PDV-a 0%
 • Tomo Šnajder: Zakon o doprinosima - osobe koje se prvi put zapošljavaju
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja
 • Berislav Matković: Porezna oslobođenja i pravo na povrat pri plaćanju posebnih poreza (trošarina)
 • Josip Nejašmić: Računovodstvo i oporezivanje od početka 2008. godine i dalje
 • Mirjana Jerković: Odlučivanje o lokalnim proračunima - između sna i jave - prikaz knjige
 • Martina Fabris: Popis objavljenih radova u časopisu Porezni vjesnik u 2008. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija