Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 16 (2007)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2007

 • Uputa o izdavanju potvrde Porezne uprave o statusu poreznog obveznika
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Nejašmić, Pajo Bačić: Povrat PDV-a stranim državljanima pri iznosu robe u osobnomu putničkom prometu
 • Nada Petrović: Promjena načela oporezivanja
 • Berislav Matković: Gradski i općinski porezi
 • Porezi i porezna uprava kao bitne odrednice ulagačke klime u jugoistočnoj Europi - prikaz knjige
 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Donesen novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Porezni vjesnik, br. 2/2007

 • Uputa o postupanju u vezi s provedbom Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2006.
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor računalom
 • Andreja Novak Škarec i Irena Alajbeg: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2007.

Porezni vjesnik, br. 3/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić: Europska komisija predlaže usklađeniji pristup oporezivanju izravnim porezima
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa i članarine turističkim zajednicama za 2006. i obveze u 2007.
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama
 • Nikola Mijatović: Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji- prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 4/2007

 • Uputa o postupanju sukladno Pravilniku o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Što obveznici poreza na dobit trebaju znati pri popunjavanju konačne prijave PDV-a (Obrazac PDV-K)?
 • Tomo Šnajder: Godišnji obračun i pravo na povrat doprinosa plaćena iznad najviše godišnje osnovice za 2006
 • Berislav Matković: Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku
 • Nevenka Morić: Elektronički nadzor - pristup i značaj

Porezni vjesnik, br. 5/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Božo Lelas: Plaće i mirovine u sustavu poreza na dohodak
 • Tomo Šnajder: Najviša godišnja osnovica za obračun i plaćanje doprinosa – primjena tijekom godine
 • Nada Petrović: Poslovi u komisiji
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Izobrazba državnih službenika

Porezni vjesnik, br. 6/2007

 • Program posebnog dijela stručne i praktične izobrazbe vježbenika
 • Uputa o postupanju pri utvrđivanju poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine i poreza na neizgrađeno građevno zemljište
 • Uputa o elektroničkim uslugama Porezne uprave (e-Porezna) na temelju punomoći
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Pomoć neukoj stranci u Poreznoj upravi
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a na najam prijevoznih sredstava (plovila) i pokretnih dobara
 • Berislav Matković: Županijski porezi
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama (II)
 • Za dobro i zlo - utjecaj poreza na kretanje civilizacije - prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 7/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Donesen novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Vesna Gilja & Srebrenka Pečenjak: Utjecaj popusta u cijeni na poreznu osnovicu
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om usluge odvjetnika obavljene stranom predstavništvu
 • Berislav Matković: Izuzeće službene osobe u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s računovodstvenoga i poreznog motrišta

Porezni vjesnik, br. 8/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek & Božo Lelas: Porezna kartica
 • Renata Kalčić: Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. kolovoza 2007. godine
 • Katica Amidžić Peročević: Porez na dobit i kamate
 • Nikola Mijatović: Obrazovanje poreznih službenika u Njemačkoj
 • Zdravko Vukšić, Manda Sarić, Ana Vrdoljak: Upravljanje rizicima u Poreznoj upravi

Porezni vjesnik, br. 9/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI


Porezni vjesnik, br. 10/2007

 • Uputa o naplati javnih prihoda što na zahtjev Carinske uprave obavlja Porezna uprava
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Obnova postupka, ponovni postupak i dopunski postupak
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Analiza opisa posla u državnoj službi
 • Zdravko Vukšić, Manda Sarić, Ana Vrdoljak: Upravljanje rizicima u Poreznoj upravi
 • Nikola Mijatović: Porez na cestovna motorna vozila u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 11/2007

 • Uputa o postupanju u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Uskrata obavijesti u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Oporezivanje dohotka prema osnovi otuđenja nekretnina
 • Zdravko Vukšić: Urednost i vjerodostojnost dokumentacije u poreznom nadzoru
 • Predrag Bejaković: Usporedba doprinosa za socijalna osiguranja u Hrvatskoj i EU

Porezni vjesnik, br. 12/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti
 • Vesna Gilja, Srebrenka Pečenjak: Plsće predstavnika zastupnika Republike Hrvatske kao dioničara u skupštinama dioničkih društava ili društava s ograničenom odgovornošću
 • Aleksander Vranko, Romana Caput-Jogunica: Struktura i izvori financiranja hrvatskog sporta (porezni aspekti)
 • Zdravko Vukšić: Kontrola kvalitete poreznog nadzora
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija