Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 14 (2005)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek , Tomo Šnajder: Drugi dohodak - obračunavanje i plaćanje predujma poreza i doprinosa za obvezna osiguranja te izvješćivanje
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje stalne poslovne jedinice
 • Damir Ocvirk: Porez na dobit u Rumunjskoj
 • Nikola Mijatović: Sustav PDV-a u Njemačkoj
 • Zoran Jančiev: Međueuropska organizacija poreznih uprava (8. glavna skupština)

Porezni vjesnik, br. 2/2005

 • Uputa o oporezivanju primitaka sportaša i plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema toj osnovi
 • Novi Pravilnik o porezu na dohodak - obrasci ID, IDD, IDD-1 i IP
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezno-pravni odnos
 • Prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat: Zastara u poreznom pravu SAD-a, Njemačke, Austrije i Hrvatske
 • Zdravko Vukšić: Oporezivanje naftnih derivata
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa, članarine turističkim zajednicama i naknade za šume za 2004. i obveze u 2005. godini
 • Jadranka Bilić: Pravne posljedice nezakonitih transfera u poslovanju s inozemstvom

Porezni vjesnik, br. 3/2005

 • Uputa u vezi s dostavom podataka za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2005
 • Uputa za postupanje u vezi s plaćanjem predujmova poreza na dobit u 2005. za određene porezne obveznike
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Pravna zaštita u poreznom postupku
 • Zdravka Barac: Oporezivanje u vezi s nekretninama
 • Nada Petrović: Oporezivanje trgovačkog obrta - maloprodaja
 • Josip Begonja: Evidentiranje poslovnih događaja u knjigama obveznika poreza na dohodak

PRIKAZI

 • Vjekoslav Bratić: Izravna ulaganja i njihov utjecaj na hrvatsko gospodarstvo
 • Vjekoslav Bratić: Siromaštvo i mogućnosti njegova ublaživanja u Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 4/2005

 • Uputa u vezi s oporezivanjem primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Uloga vještaka u poreznom nadzoru
 • Zdravka Barac: Oporezivanje nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Danijela Kuliš: Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Josip Supić: Servis poreznim obveznicima
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Obrazovanje državnih službenika

Porezni vjesnik, br. 5/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Naredba o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti
 • Irena Antić: Načela ovršnog postupka u hrvatskomu poreznom pravu
 • Berislav Matković: Porezni tretman pekarskog obrta
 • Nada Petrović: Nabava i evidentiranje dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti
 • Srebrenka Pečenjak: Transferne cijene u odnosima povezanih društava
 • Andreja Novak Škarec: Razmjena obavijesti temeljem OECD-ovog Modela o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezni vjesnik, br. 6/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ljubica Strugar: Izmjena i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom
 • Dubravka Sekulić Grgić: EU i fiskalne državne potpore
 • Nada Petrović: Dokazna snaga knjigovodstva pri utvrđivanju porezne osnovice
 • Zdravka Barac: Oporezivanje leasing i charter usluga
 • Damir Ocvirk: Pristup oporezivanju neprofitnih organizacija u Australiji

Porezni vjesnik, br. 7/2005

 • Uputa o načinu postupanja pri utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Olivera Lončarić-Horvat: Institut sporazumijevanja u porezno-pravnom odnosu
 • Berislav Matković: Pokretanje upravnog spora protiv poreznog rješenja
 • Nada Petrović: Knjigovodstvene evidencije i porezne obveze društva u stečaju
 • Josip Stupić: Nejedinstveno o jedinstvenoj poreznoj stopi
 • Zoran Jančiev: IOTA- aktivnost u 2005. godini
 • Predrag Bejaković: Siromaštvo u svijetu i u Hrvatskoj
 • Hrvoje Šimović: Ususret novoj financijskoj perspektivi: proračun Europske Unije 2007-2013

 


 

Porezni vjesnik, br. 8/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Stanko Zorica i Gordana Marić: Postupak utvrđivanja naplate i evidentiranja PDV-a
 • Stanko Zorica i Štefica Crvenković: Plaćanje, povrati više i preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza i drugih javnih davanja kad je za utvrđivanje i naplatu nadležna Porezna uprava
 • Iva Jurčević: Način primjene Konvencije o alimentacijskim zahtjevima u inozemstvu

 


 

Porezni vjesnik, br. 9/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Trajanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti
 • Andreja Novak Škarec i Tatjana Berdik: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjerni od 1. siječnja 2005. godine
 • Zdravko Vukšić: Plastične kartice u poreznom sustavu
 • Nada Petrović: Porezno određenje sredstava za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba
 • Gordana Jelinek–Krošnjar: Promjene u novom Zakonu o državnim službenicima
 • Predrag Bejaković: Prikupljanje mirovinskih doprinosa u zemljama istočne i srednje Europe

Porezni vjesnik, br. 10/2005

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Pravna stečevina Europske Unije: usklađenost izravnih poreza
 • Zoran Jančiev: Izvješće o aktivnostima IOTA-e u 2004
 • Zdravko Vukšić: Plastične kartice u poreznom sustavu
 • Aleksander Vranko: Usluge chartera
 • Nada Petrović: Porezno priznati troškovi amortizacije u 2005

Porezni vjesnik, br. 11/2005

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija