Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 13 (2004)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2004

 • Izdavanje potvrda o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zoran Jančiev: Servis poreznim obveznicima
 • Katica Amidžić-Peročević: Izmjena i dopune Pravilnika o porezu na dobit
 • Željko Mijatović i Sonja Cindori: Novosti u sustavu prevencije pranja novca
 • Damir Ocvirk: "Marry-Go-Round" (ili neka iskustva porezne uprave Litve u vezi sustavne utaje PDV-a)
 • Nada Petrović: Porezno određenje sredstava za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba
 • Program stručne i praktične izobrazbe vježbenika u Ministarstvu financija

 


 

Porezni vjesnik, br. 2/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Žalba u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Konačan obračun naknada, doprinosa i članarina za 2003. i obveze u 2004.
 • Zdravko Vukšić: Sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima
 • Radoslav Raspudić: Kriminalne zlouporabe sustava PDV-a - "kružne prijevare" i inspekcijski nadzor u Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 3/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Ustupanje, zalaganje i pljenidba prava na povrat poreza
 • Zdravka Barac: Operativni i financijski leasing u sustavu PDV-a
 • Tomo Šnajder: Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić: Doprinosi i porezne obveze zubotehničara
 • Mira Dimitrić: Kvantitativna analiza troškova ispunjavanja porezne obveze - za obrtnike i slobodna zanimanja
 • Aleksander Vranko: Japanski porezni sustav

 


 

Porezni vjesnik, br. 4/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Prijeboj kao način prestanka prava obveza iz porezno-dužničkog odnosa
 • Mirjana Račevska: Obilježavanje brašna evidencijskim markicama
 • Josip Nejašmić: Plaća i dodaci na plaću zaposlenika u zdravstvu (privatna praksa)
 • Zdravko Vukšić: Tehnike i vještine razgovora s poreznim obveznicima u postupku inspekcijskog nadzora
 • Nikola Mijatović: Strukovna organizacija poreznih savjetnika u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: Postaje li Slovačka porezni Monako istočne Europe?

Porezni vjesnik, br. 5/2004

 • Uputa o utvrđivanju osnovice i doprinosa za obvezna osiguranja prema osnovi obavljanja druge samostalne djelatnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Komentar Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH i Irske
 • Zdravka Barac: Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
 • Milanka Tremski: Izbjegavanje obveze plaćanja PDV-a
 • Nada Petrović: Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti
 • Berislav Matković: Zastara u poreznom postupku
 • Vjekoslav Bratić: Kako razumjeti ekonomiju za jedan sat?

 


 

Porezni vjesnik, br. 6/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku
 • Zdravka Barac: Oporezivanje knjiga nultom stopom PDV-a
 • Josip Nejašmić: Usklađivanje javnih prihoda s državnim tijelima i primjer kontrole/nadzora (I)
 • Nada Petrović: Komisijski poslovi s motrišta poreza
 • Nikola Mijatović: EU-porez - moguć oblik financiranja Unije

Porezni vjesnik, br. 7/2004

 • Uputa za primjenu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o PDV-u
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Olivera Lončarić-Horvat: Primjena načela postupanja bona fide u poreznom postupku
 • Berislav Matković: Obnova poreznog postupka
 • Srebrenka Pečenjak: Oporezivanje dividenda, kamata i autorskih naknada porezom na dobit po odbitku
 • Nada Petrović: Tečajne razlike s motrišta računovodstva i poreza
 • Josip Nejašmić: Usklađivanje javnih prihoda s državnim tijelima i primjer kontrole/nadzora (II)
 • Zoran Jančiev: IOTA - prikaz promjena i događanja

 


 

Porezni vjesnik, br. 8/2004

 • Uputa za raspolaganju s predmetima trajno oduzetim u prekršajnim postupcima i provođenju postupka javne prodaje i oduzetih predmeta
 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dinka Salmić: Ovrha novca na računu poreznog dužnika
 • Berislav Matković: Ispravak greške u poreznoj prijavi
 • Lucija Barić: Zastara prava na naplatu poreza i drugih javnih davanja
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Studijsko putovanje - posjet IPA-centru u Irskoj

 


 

Porezni vjesnik, br. 9/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Provedba ovršnih mjera radi naplate poreznog duga
 • Zdravka Barac: PDV pri iznajmljivanju vozila rent-a-car
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenović i Gordana Marić: Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno namirene porezne prijave (promjena načina obračuna kamata)
 • Berislav Matković: Porez na promet nekretnina
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi

 


 

Porezni vjesnik, br. 10/2004

 • Uputa o provođenju ovrhe pljenidbom gotovine iz naplatnog uređaja
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Odgoda ovrhe prema OPZ-u
 • Marija Vrbek: Provođenje postupka ovrhe radi naplate sudske pristojbe
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezni aspekt donacija i pomoći (darovanja) u 2004.
 • Nada Petrović: Odobrenja i popusti u trgovačkoj djelatnosti
 • Nikola Mijatović: Sustav PDV-a u Poljskoj

 


 

Porezni vjesnik, br. 11/2004

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Računovodstvene i porezne evidencije opekarske djelatnosti
 • Josip Nejašmić: Porezi i doprinosi što ih obračunavaju i plaćaju privatni stomatolozi
 • Nada Petrović: Trgovinsko zastupanje
 • Mirela Mikić: Joann M. Weiner: Bojazan od porezne konkurencije novih država članica
 • Olivera Lončarić-Horvat: Manfred Dauses: Pravne osnove europske gospodarske i monetarne unije
 • Hrvoje Šimović: Nikola Mijatović: Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija