Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 11 (2002)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dinka Salmić: Kako naplatiti poreze i druga davanja
 • Nada Petrović: Vjerodostojna dokumentacija s knjigovodstvenoga i poreznog motrišta
 • Katica Amidžić Peročević: Oporezivanje dobiti stečene u 2001.
 • Zdravko Vukšić: Neki elementi procjene porezne osnovice


Porezni vjesnik, br. 2/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Naplata poreznog duga ovrhom na vlasničkim i vjerovničkim vrijednosnim papirima i udjelima u kapitalu
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor nad poslovanjem igračnica
 • Vesna Brdovnik: Prijava poreza na dohodak obrtnika i drugih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 • Nada Petrović: Obveze plaćanja doprinosa i članarina
 • Božo Smirčić: Umanjena porezna osnovica s osnove ulaganja


Porezni vjesnik, br. 3/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Barbara Jelčić: Očekivane promjene u sustavu oporezivanja RH
 • Beristav Matković: Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga
 • Zdravka Barac: Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Zvonko Sedmak: Nadzor povezanih trgovačkih društava
 • Tomo Šnajder: Doprinosi na obavezna davanja
 • Oskar Cukrov: Oporezivanje carinske vrijednosti u privremenom uvozu dobra na temelju ugovora o najmu
 • Vjekoslav Bratić: Proračun u malom grada Varaždina 2002.


Porezni vjesnik, br. 4/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ana Galušić, Mirjana Vučinić: Inspekcijski nadzor poreznih obveznika i odgovornost knjigovodstvenih servisa za vođenje poslovnih knjiga
 • Zdravko Vukšić: Inspekcijski nadzor poreznih obveznika u graditeljstvu
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Investicijski fondovi i problemi oporezivanja
 • Josip Supić: Paušalno oporezivanje dohotka
 • Mirjana Vučinić, Ana Galušić: Oporezivanje tuzemnih poslovnih jedinica inozemnog poduzetnika
 • Aleksandro Vranko: Japanski porezni sustav (I)

Porezni vjesnik, br. 5/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Suradnja Porezne uprave i Hrvatske obrtničke komore u 2002.
 • Mirjana Vučinić: Utjecaj amortizacije i vrijednosnih usklađenja dugotrajne imovine na oporezivanje trgovačkih društava
 • Berislav Matković: Mjere osiguranja naplate poreznog duga prema OPZ-u
 • Nada Petrović: Nadzor proračuna i proračunskih korisnika
 • Nikola Mijatović: Porezno savjetništvo u SR Njemačkoj
 • Aleksander Vranko: Japanski porezni sustav (II)


Porezni vjesnik, br. 6/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Aleksander Vranko: Služba za otkrivanje porezno-kaznenih djela i gospodarski (financijski) kriminal "bijelih ovratnika"
 • Zdravka Barac: Odstupanja Zakona o PDV-u od Šeste smjernice EU u vezi s poreznim oslobođenjima u tuzemstvu
 • Nada Petrović: Ugovorne i zatezne kamate prema poreznim propisima
 • Zdravko Vukšić: Pomoćne knjige - analitička knjigovodstva proizvodnje kao porezne evidencije


Porezni vjesnik, br. 7/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Otvaranje stečajnog postupka prema Zakonu o platnom prometu u zemlji
 • Josip Nejašmić: Gotovinsko plaćanje - značaj i pravila
 • Mirjana Vučinić: Računovodstveni i porezni aspekti rezerviranja
 • Zdravko Vukšić: Pogreške u knjigovodstvu, aktima inspekcijskog nadzora i financijskim izvještajima
 • Nada Petrović: Arhiviranje dokumentacije i rokovi čuvanja
 • Internet stranice Porezne uprave, brošure i pravilnici


Porezni vjesnik, br. 8/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Pravna pomoć u poreznim stvarima
 • Josip Nejašmić: Službene iskaznice i značke ovlaštenih službenika Porezne uprave
 • Nada Petrović: Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja u sustavu oporezivanja
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezni status društva u stečaju i likvidaciji
 • Oskar Cukrov: Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji


Porezni vjesnik, br. 9/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdenka Koharić: Postupanje prvostupanjskog poreznog tijela na osnovi presude Upravnog suda kojom uvažava tužbu
 • Berislav Matković: Naplata dospjelih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
 • Tomo Šnajder: Stope doprinosa u Hrvatskoj , nekim europskim zemljama i SAD-u
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Oporezivanje investicijskih fondova
 • Katica Amidžić-Peročević: Porezne olakšice za poticaje zapošljavanja pri oporezivanju dobiti
 • Nada Petrović: Novi pravilnici u području pohranjivanja i čuvanja dokumentacije
 • Zdravko Vukšić: Inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika


Porezni vjesnik, br. 10/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oslobođenje od plaćanja PDV-a na otpremne i prijevozne usluge pri izvozu
 • Nada Tucaković: Osobitosti inspekcijskog nadzora udruga
 • Josip Nejašmić: Privremeno oduzimanje predmeta u upravnom postupku
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković: Plaćanje poreznih obveza, povrat više te preknjiženje pogrešno uplaćenih obveza koje utvrđuje i naplaćuje Porezna uprava
 • Zdravko Vukšić: Metode bilance (I)
 • Predrag Bejaković: Neslužbene aktivnosti u tranzicijskim zemljama: Deset godina iskustva
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Peta obljetnica suradnje s Visokom školom za državnu upravu i financije u Ludwigsburgu
 • Nikola Mijatović: Financijski sudovi u Njemačkoj


Porezni vjesnik, br. 11/2002

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Ljekarne u sustavu oporezivanja
 • Mirjana Vučinić: Transferne cijene i stanjena kapitalizacija
 • Katica Amidžić-Peročević: Prelazak poreznog obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Zdravko Vukšić: Metode bilance (II)
 • Josip Nejašmić: Privremeno ograničenje, zabrana djelatnosti i porezni prekršajni postupak
 • Vjekoslav Bratić: Jedanaesto izdanje Monetarne politike
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija