Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je službeno glasilo Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

ISSN 1330-0903

Godišnja pretplata 791,00 kn Narudžbenica

 

Br. 1  Br. 2   Br. 3  Br. 4 Br. 5  Br. 6 Br. 7-8  Br. 9  Br. 10  Br. 11   Br. 12

Porezni vjesnik, br. 1/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
 • Renata Kalčić, Ines Tomić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Anita Grebenar, Boris Dominić, Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
 • Sandra Pezo: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
 • Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Lidija Karačić, Vanja Martinović: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Novosti u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.

Porezni vjesnik, br. 2/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ines Tomić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u provedbenim propisima iz područja PDV-a
 • Gordana Lončar: Što nam donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 3. siječnja 2020.?
 • Sandra Pezo: Novosti u Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu te novosti u paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
 • Vanja Martinović, Lidija Karačić: Novosti u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
 • Ružica Krizmanić: Prikaz izmjena Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
 • Ana Blekić, Mirko Brković: Usluge ePorezne dostupne građanima
 • Sandra Furlan: Uloga etike u dobrovoljnom izvršenju poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 3/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Kratki prikaz prisilne naplate poreznog duga s osvrtom na unaprjeđenje sustava u 2020. godini 
 • Ana Blekić i Jurica Piskač: Elektroničko izdavanje računa
 • Ružica Krizmanić: Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Republika Kazahstan
 • Jurica Piskač: Fiscalis projektna grupa 091 − Razmjena naprednih analitičkih pristupa za ispunjenje poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 4/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ružica Krizmanić: Fiskalizacija izdavanja računa za prateće dokumente
 • Gordana Lončar: Porezna olakšica propisana u okviru četvrtog kruga poreznog rasterećenja za fizičke osobe do 30. godine života
 • Zrinka Magerle i Miroslav Bečić: Posebnosti u određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja
 • Ruža Rekaš: Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
 • Jelena Puhek: Oporavak u slučaju katastrofe
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Socijalistička Republika Vijetnam

Porezni vjesnik, br. 5/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Malčević: Mjere plaćanja poreza u uvjetima posebnih okolnosti
 • Gordana Lončar: Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa propisane u okviru Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak
 • Sandra Pezo: Obračun plaće kada poslodavac ostvari potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom
 • Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Odgoda plaćanja obveze PDV-a te plaćanje PDV-a na donacije i uvoz u posebnim okolnostima
 • Marica Houška: Preporuke OECD-a za porezne obveze u vrijeme epidemije koronavirusa
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Obrazac INO-DOH i članak 80.a Zakona o porezu na dohodak
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Japan

Porezni vjesnik, br. 6/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Predujam i plaćanje godišnje porezne obveze u uvjetima posebnih okolnosti
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 • Paulino Lonza: Specifi čnosti i razlike poreznog, prekršajnog i kaznenog postupka
 • Ljiljana Gretić Bralić, Željko Martinović i Dalibor Legac: Utjecaj pandemije koronavirusa na tumačenje i analizu OECD Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i mjere poduzete u području posrednih poreza
 • Gordana Lončar: Donošenje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019.
 • Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete

Porezni vjesnik, br. 7-8/2020.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ružica Krizmanić: Novosti u Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zrinka Perić: Oporezivanje primitaka sportaša i mjere pomoći u sustavu sporta uslijed koronavirusa
 • Bernardica Stipić: Članarina u turističkim zajednicama
 • Andreja Sertić Tomiček: Pristup odgovornog poslovnog ponašanja u doba pandemije koronavirusa
 • Renata Kalčić i Krešimir Poje: Izmjene oporezivanja malih poreznih obveznika u Europskoj uniji i nove obveze u izvješćivanju za pružatelje platnih usluga
 • Dalibor Legac, Bjanka Barišić i Željko Martinović: Novosti kod utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezni tretman primitaka povjerenika, dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te članova Parlamenta i njihovih asistenata
 • Nikola Mijatović: Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 9/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Potpora za skraćeno radno vrijeme i iskazivanje iste u Obrascu JOPPD – izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka koje ostvaruju učenici i studenti i način korištenja osobnog odbitka
 • Nada Tucaković: Nadzor točnosti upisanih podataka u Registar stvarnih vlasnika od strane Porezne uprave 
 • Snježana Matijašec: Polaganje državnog ispita 
 • Ana Blekić i Nataša Borota: Iskustvo fi nske porezne uprave u uvođenju softverskog rješenja COTS 
 • Andreja Sertić Tomiček: Učinkovitiji mehanizam rješavanja sporova (mjera 14. Akcijskog plana BEPS) 
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Učinci koronavirusa na računovodstvene postupke za obveznike MRS/MSFI-ja

Porezni vjesnik, br. 10/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Ksenija Cipek i Azra Hadžić: Osvrt na porezne i ekonomske mjere tijekom globalne pandemije bolesti COVID-19
 • Marica Houška: Državne potpore i porezna mišljenja
 • Nataša Vidak: Izdavanje obvezujućeg mišljenja
 • Margareta Najdek Žabarović: Tretman prioritetnih tražbina u predstečajnom postupku
 • Željko Benić: Nadzor zakonitosti poslovanja priređivača igara na sreću
 • Zvjezdana Kidrić: Financijska pismenost kao potreba suvremenog društva
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (I. dio)

Porezni vjesnik, br. 11/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Monika Prekrat i Ivana Petrikić: Porezni poticaji za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti
 • Petar Plevnik: Provođenje očevida u postupku provjere
 • Nataša Vidak: Sezonsko zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi – korištenje kupona za sezonski rad
 • Ana Vrdoljak: Evidencija prometa nekretnina
 • Lidija Karačić: Mjera 5 Akcijskog plana BEPS: porezne uprave u borbi protiv štetnih poreznih praksi
 • Nikola Mijatović: O smislenosti poreza na financijske transakcije
 • Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (II. dio)
 • Nada Petrović: Procjena potreba izobrazbe službenika Porezne uprave u razdoblju 2021. – 2023.

Porezni vjesnik, br. 12/2020.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI 

 • Marija Marinović i Ana Vrdoljak: Ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Brisanje založnih prava s nekretnine poreznog dužnika ili treće osobe
 • Gordana Lončar: Drugi dohodak koji se ne smatra konačnim
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Priznavanje i mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti
 • Anita Halupecki: Upravni ugovor u hrvatskom poreznom pravu
 • Iva Kekez: Institut profesionalne tajne u poreznim zakonodavstvima država članica Europske unije
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića