Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je službeno glasilo Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

ISSN 1330-0903

Godišnja pretplata 791,00 kn Narudžbenica

 

Br. 1  Br. 2   Br. 3   Br. 4    Br. 5    Br. 6 Br. 7-8   Br. 9 Br. 10 Br. 11  

Porezni vjesnik, br. 1/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
 • Gordana Lončar: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
 • Jasna Prepeljanić: Novosti u Zakonu o doprinosima
 • Marija Marić: Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
 • Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Lidija Karačić i Jelena Korica: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezna rezidentnost i novosti u poreznoj reformi
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Stalna poslovna jedinica nerezidenta u poreznoj reformi

Porezni vjesnik, br. 2/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Cvitić i Ines Tomić: Novosti u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Koji sve porezni obveznici imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2018., a na koje će se primijeniti poseban postupak?
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2018. godinu
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Osnovni postupci u priznavanju i mjerenju prihoda te očekivani učinci primjene MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Djelovanje OECD-ove radne skupine WP6 za oporezivanje multinacionalnih trgovačkih društava
 • Zvjezdana Kidrić: Edukacija djece i mladih u području poreza

Porezni vjesnik, br. 3/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
 • Jasna Prepeljanić: Novosti u Pravilniku o doprinosima
 • Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
 • Aleksander Vranko: Osnove provođenja poreznog nadzora proizvodnog sektora – međunarodna iskustva
 • Ivica Kusić: Suzbijanje poreznih prijevara primjenom računovodstvenih načela i standarda u poreznom nadzoru i poreznim istragama
 • Sandra Furlan i Helena Huljev: Edukacija o etici službenika Porezne uprave kao dio Strategije suzbijanja korupcije
 • Nikola Mijatović: Izvješće Europske komisije o pregledu i ocjeni statistike i informacija o automatskoj razmjeni na području direktnih poreza

Porezni vjesnik, br. 4/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marjan Filković i Ilija Braovac: Institut zastare u poreznom pravu
 • Ana Rihter: Obnova postupka
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak za 2018. godinu
 • Ana Blekić i Jelena Puhek: Ključni faktori uspješne digitalne transformacije
 • Predrag Bejaković: Postoji li opravdanje za uvođenje proporcionalnog poreza?
 • Nikola Mijatović: Porezne reforme na razini Europske unije

Porezni vjesnik, br. 5/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sanda Kapetanović: Preporuke Europskog parlamenta nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja i utaji poreza
 • Ana Zakarija: PDV prijevare defi nirane kao kazneno djelo
 • Marko Nenadić: Prisutnost poreznih uprava Europske unije na društvenim mrežama
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman primitaka ostvarenih po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi te plaćanje obveznih doprinosa
 • Zrinka Perić: Uvjeti za korištenje osobnog odbitka za uzdržavanje članova uže obitelji i djece
 • Zdravko Vukšić: Uporaba pečata u poreznom nadzoru

Porezni vjesnik, br. 6/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar: Izdavanje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
 • Nataša Vidak: Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Obračun mirovine iz švicarskog II. mirovinskog stupa
 • Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
 • Predrag Bejaković: Povijest i suvremeni trendovi u oporezivanju nekretnina
 • Marija Marić i Bernardica Stipić: Županijski porezi
 • Ana Zakarija: Suzbijanje zlouporabe carinskog postupka 42 razmjenom podataka između poreznih i carinskih administracija

Porezni vjesnik, br. 7-8/2019.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u provedbi Općeg poreznog zakona
 • Marica Houška i Dina Lončarić: Obvezujuća mišljenja u hrvatskoj praksi i praksi država članica Europske unije
 • Ana Slavulj Pavletić: Vrijednosni kuponi oporezivi porezom na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Oporezivanje stipendija i mogućnost korištenja porezne olakšice za dijete koje ostvaruje stipendiju
 • Renata Vuletić i Milanka Tremski: Porezna istraga u porezom postupku
 • Ružica Rekaš: Procjena porezne osnovice u poreznom nadzoru
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Obustava ovrhe
 • Frano Barišić i Ana Blekić: Prednosti implementacije tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava
 • Marija Marić i Bernardica Stipić: Gradski ili općinski porezi
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: OECD i akcijski plan za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS)

Porezni vjesnik, br. 9/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Zrinka Perić: Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
 • Snježana Matijašec: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima
 • Ivica Kusić i Mate Akrap: Ustroj i značajni poslovi ispostava Porezne uprave
 • Veljko Palašek i Davor Burić: Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije – pregled rada Eurofisca i projekti pokrenuti u Poreznoj upravi RH
 • Ana Zakarija: Suradnja poreznih uprava država članica s drugim tijelima na razini Europske unije
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Vrijednosno usklađenje marke (brenda) kao dugotrajne nematerijalne imovine s računovodstvenog i poreznog motrišta

Porezni vjesnik, br. 10/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman otpremnina i pravo na isplatu istih
 • Ruža Rekaš i Nada Tucaković: Utvrđivanje zlouporabe prava u poreznom postupku
 • Tanja Rašić Krajnović: Pravo na odbitak pretporeza
 • Snježana Matijašec: Zakon o sustavu državne uprave
 • Frano Barišić i Ana Blekić: Primjeri prakse u implementaciji tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava i registre državnih uprava 
 • Lidija Karačić: Aktualni porezni dosjei u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Sudjelovanje Republike Hrvatske u OECD-ovom Akcijskom planu za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS) 

Porezni vjesnik, br. 11/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Snježana Matijašec: Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave 
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka po osnovi službenih putovanja koje isplaćuju neprofitne organizacije fi zičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u neprofitnoj organizaciji
 • Zrinka Perić: Oporezivanje plaća pomoraca – članova posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • Ksenija Cipek: Porez na dodanu vrijednost: izazovi oporezivanja e-trgovine u Europskoj uniji 
 • Davor Burić i Vesna Gilja: Funkcije i značajke e-forenzike u poreznom nadzoru

 

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića