Tra緄lica
 
 
Publikacije :: 萢sopisi :: Aktualni osvrti
 
Vladino izvje规e u mandatu 2011. ̶ 2015. - pi筫mo op筰rno jer „nemamo vremena“ pisati koncizno

Anto Bajo, Institut za javne financije, Zagreb
Marko Primorac, Ekonomski fakultet, Zagreb

Stara Vlada je na zadnjoj, 272. redovitoj sjednici, odr綼noj 14. sije鑞ja 2016. prihvatila Izvješ鎒 o radu Vlade Republike Hrvatske i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika Zorana Milanovi鎍. Unato 2.259 stranica, Izvješ鎢 nedostaju klju鑞e informacije o financijskim aktivnostima Vlade i njenim fiskalnim i gospodarskim posljedicama. Izvješ鎒, na 綼lost, nije pregledno i informativno i ne mo緀 poslu緄ti kao temelj za ocjenu rada Vlade.
 

 
Download dokumenata:
(veli鑙na: 133 kb)

Br. 87  |  Godina: 2016.  |  doi: 10.3326/ao.2016.87
 
 
 
Na筫 stranice koriste kola鑙鎒 kako bi Vam omogu鎖li najbolje korisni鑛o iskustvo.
Prihva鎍m kola鑙鎒     Postavke kola鑙鎍