Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Financijska teorija i praksa
 
Vol. 24 (2000)

Br. 1/2000
ČLANCI

 • Janez Šušterčić: Big bang nasprot postupnom pristupu tranzicije: obrtanje redoslijeda
 • AntoBajo: Proračunske institucije i proračunski proces
 • Michael Faulend, Vedran Šošić, Ante Žigman: Inflacija i neovisnost središnje banke - završena priča?
 • Ante Babić: Ciljevi i vjerodostojnost monetarne politike, neovisnost i odgovornost središnje banke
 • Evan Kraft: Politička ekonomija stabilizacije u republikama bivše Jugoslavije i Sovjetskog saveza
 • Denisa Krbec: Institucionalni okvir reforme obrazovnog sustava Hrvatske - mogućnosti i ograničenja

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Neoinstitucionalna ekonomija

PRIKAZ

 • Predrag Bejaković: The Frontiers Of The New Institutional Economics / John N. Drobak i John V. C, eds. San Diego: Academic Press, 1997.

Br. 2/2000
ČLANCI

 • Katarina Ott i Anto Bajo: Troškovi oporezivanja u tranzicijskim zemljama: iskustvo Hrvatske
 • Damir Bakić: Drugi i treći stup novoga hrvatskog mirovinskog sustava: napomene i pitanja

PRIJEVODI

 • Ken Messere: Porezi dvadesetog stoljeća i njihova budućnost
 • Charles Adams: Povijest poreza u Rusiji, Švicarskoj, Španjolskoj i Njemačkoj

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Porezni odbici

PRIKAZI

 • Predrag Bejaković: Determinants of Economic Growth, A cross-Cpuntry Empirical Study / Robert J. Barro.
 • Predrag Bejaković: Conctracting in the New Public Management: From Economics to Law and Citizenship / ur. Ivone Fortin i Hugo Van Hassel.

BIBLIOGRAFIJA

 • Mirela Mikić i Dirk S. Vestdijk: Građa za bibliografiju starih knjiga iz javnih financija

Br. 3/2000
ČLANCI

 • Damir Ostović: Kapitalizirani sustavi i pitanje pravednosti
 • Nenad Bakić: Mogu li se čileanska iskustva primijeniti u hrvatskoj mirovinskoj reformi?
 • Tine Stanovnik: Mirovinski sustav i mirovinska reforma u Sloveniji
 • Dušan Kidrič: Mirovinska reforma u Sloveniji: model ili jedinstveno ostvarenje?
 • Zoran Barac, Mladen Latković: Agumenti za globalnu alokaciju imovine mirovinskih fondova: razmatranja iz perspektive osiguranika
 • Ante Samodol: Reforma mirovinskog sustava ili reforma financijskog tržišta
 • Vlatko Mrša: Aktualna pitanja mirovinskog osiguranja
 • Dušanka Marinković-Drača: Invalidi rada u reformi mirovinskog sustava
 • Biserka Žalac: Zakon o mirovinskom osiguranju - promjene u načinu obračuna i visini mirovina iz prvog stupa
 • Renata Kašnjar-Putar: Sličnosti i razlike životnog, rentnog i mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 • Ante Škember: Kriza i reforma mirovinskog sustava na tri oslonca
 • Marija Zuber: Mirovinski doprinosi, porezne olakšice i tržište rada
 • Denis Fudurić: Razvoj tržišta obveznica kao jedan od preduvjeta provođenja mirovinske reforme
 • Predrag Bejaković: Dosadašnja kretanja broja umirovljenika i mirovina u Hrvatskoj i demografske odrednice budućih kretanja

PRIKAZI

 • Predrag Bejaković: Croatia - Economic Vulnerability and Welfare Study
 • Predrag Bejaković: Well-Being of the Elderly: A Comparision Across Five European Countries / Tine Stanovnik, Nada Stropnik i Christopher Prinz, ur.

Br. 4/2000
ČLANCI

 • Dubravko Mihaljek: Prilog razradi dugoročne strategije privrednog razvoja Hrvatske: odakle početi, što poduzeti i kako to ostvariti
 • Marijana Jelić: Ugovor o reotkupu (repo posao)
 • Marin Božić: Javni dug Republike Hrvatske u tranziciji
 • Saša Mihelčić: Trošarina na naftne derivate u poreznom sustavu Republike Hrvatske
 • Marijana Bađun: Financiranje crkve u Hrvatskoj: trebaju li nam crkveni porezi?

PRIKAZI

 • Nevenka Čučković: Tranzicija i nove europske države / Nada Švob-Đokić.
 • Predrag Bejaković: Social Security : The Phony Crisis / Dean Baker i Mark Weisbrot.
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija