Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 9 (2000)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5-6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10

 

Carinski vjesnik, br. 1/2000

 • Tonka Jokić: Slobodne zone i slobodna skladišta
 • Željko Dominis: Carinski postupak u putničkom i poštanskom prometu
 • Stanko Karačić: Uloga posrednika u određivanju transakcijske vrijednosti
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Promjene u poreznim propisima pri uvozu dobara
 • Promjene u nazivlju Carinske tarife i sniženje nekih stopa carine
 • Josip Tomašić: Stanje propisa u Carinskoj tarifi na početku 2000. godine
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis objavljenih radova u časopisu "Carinski vjesnik" u 1999. godini

Carinski vjesnik, br. 2/2000

 • Josip Tomašić: Objašnjena Harmoniziranog sustava
 • Naputci Carinske uprave u vezi s provedbom novog Carinskog sustava
 • Postupak provoza
 • Postupak carinjenja robe
 • Carinski dopušteno postupanje sa stranom robom pri neizravnom reeksportu
 • Puštanje robe deklarantu prije namirenja carinskog duga
 • Pojednostavljeni postupci deklariranja robe
 • Otvaranje carinskog skladišta i postupak carinskog skladištenja
 • Postupak carinskog skladištenja u skladištu tipa "D"
 • Oslobađanje plaćanja carine za predmete kućanstva i gospodarski inventar koje fizičke osobe preseljavaju u RH
 • Povrat predmeta kućanstva i gospodarskog inventara izvezenih u ratom uvjetovanim okolnostima
 • Postupak s poštanskim pošiljkama
 • Korištenje bankovne garancije
 • Izmjene Ugovora o slobodnoj trgovini Republike Hrvatske i Republike Slovenije
 • Puštanje u slobodan promet robe u putničkom prometu podrijetlom iz republika Slovenije i Makedonije
 • Propisi za provedbu Carinskog zakona i odredbe Tarife upravnih pristojba
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2000

 • Vladimir Batestin: Roba u privremenom smještaju i privremena skladišta
 • Željko Dominis: Privremeni izvoz i uvoz robe u međunarodnom putničkom prometu
 • Željka Marinović: Odredbe zakona o trgovini što vrijede i u Carinskom postupku
 • Vladimir Rems: Opći upravni postupak i novi Carinski zakon
 • Davor Galinec: Utjecaj ugovora o slobodnoj trgovini na robnu razmjenu
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2000

 • Naputci Carinske uprave
 • Postupak vanjske proizvodnje u svrhu popravka privremeno izvezene robe
 • Provedba postupka unutarnje proizvodnje
 • Oslobađanje od plaćanja carine za uzroke neznatne vrijednosti i reklamnog materijala
 • Vladimir Batestin: Obračun i povrat carinskog duga
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Usporedni prikaz carinskih i poreznih povlastica
 • Marija Čogurić: Rokovi u carinsko-upravnom postupku
 • Oskar Cukrov: privremeni uvoz plovila s djelomičnim i potpunim oslobođenjem plaćanja carine i poreza
 • Josip Tomašić: Primjeri sporova u vezi s razvrstavanjem robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO /WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2000

 • Gospodarski interesi u prvom planu. Razgovor s mr. Katarinom Bakija, ravnateljicom Carinske uprave
 • Boris Šoštarić: Oslobođenja od plaćanja carine
 • Željka Marinović: Trgovinski, carinski, devizni i porezni propisi te propisi o nadzoru kakvoće u putničkom prometu
 • Ljerka Nežić: Gospodarske posljedice krivotvorenja proizvoda i mjere protiv povrede žiga
 • Davor Galinec: Platna bilanca Republike Hrvatske u razdoblju 1993-1999
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
  • Sportski uspjeh osječkih carinika u Belgiji

Carinski vjesnik, br. 6/2000

 • Josip Tomašić: Značajke nove Carinske tarife
 • Vladimir Batestin: Naplata carinskog duga
 • Oskar Cukrov: Uvoz dobara (darovi ili humanitarna pomoć) te povlašteni uvoz
 • Željko Dominis: Primjena Zakona o državnom inspektoratu u carinskom postupku
 • Stanko Karačić: Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita za međunarodne otpremnike
 • Darko Mohar: Primjena Harmoniziranog sustava (prikaz seminara)
 • Marinko Kovačić: Ustanova za poticanje izvoza
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO / WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2000

 • Tonka Jokić, Snježana Kovaček i Melita Belavić: Pojednostavnjenje formalnosti u provoznom postupku pri odredišnoj carinarnici
 • Vladimir Rems: Ispunjenje novčanih obveza u postupcima što ih vodi Carinska uprava
 • Oskar Cukrov: Promjene u zakonima o posebnim porezima
 • Pravilnik o homologaciji vozila
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe
 • Dubravka Begović: Obvezujuće mišljenje o raspoređivanju robe u Carinsku tarifu
 • Josip Tomašić: Zaključci Komisije za Carinsku tarifu pri Središnjem uredu Carinske uprave u 1999.
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2000

 • Tonka Jokić: Oslobođenje od plaćanja carine pri ponovnom uvozu prije izvezene robe
 • Marija Čogurić: Naplata kamate za neplaćenje carinskog duga u propisanom roku
 • Dubravka Pekić: Otkrivanje skrivene robe pri uvozu
 • Željko Dominis: Plovila nautičkog turizma u carinskom postupku
 • Davor Čilić: Nairobi konvencija
 • Davor Galinec: Prilagodba carinskoga sustava europskome i svjetskom
 • Josip Tomašić: Oslobođenje od plaćanja carine za robu za ugradnju u mala plovila i platforme
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2000

 • Tonka Jokić: Postupak provoza i uloga glavnog obveznika u provozu
 • Stanko Karačić: Transakcijska vrijednost te utjecaj ograničenja rodbinski i poslovno povezanih stranaka pri određivanju carinske vrijednosti
 • Željko Dominis: Carinski postupak u međunarodnome pomorskom prometu
 • Davor Galinec: Učinak nove Carinske tarife na razinu nominalne i efektivne zaštite po djelatnostima
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2000

 • Naputak o poonjavanju polja 47 JCD-a
 • Naputak o carinskim postupcima s robom za koju se zahtijeva povlašteni trgovinski režim, sukladno članku 2. stavak 2. ZOCT-a
 • Naputak o uporabi šifara u polima 24 i 37 JCD-a
 • Naputak u vezi sa završetkom postupka privremenog uvoza plovila i drugih prijevoznih sredstava i njihovim smještajem na čuvanje u marine i druge prostore
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Privremeni uvoz određene robe s potpunim oslobođenjem
 • Oskar Cukrov: Neke odredbe i primjeri obračunavanja svote carine i poreza u privremenog uvoza s djelomičnim i potpunim oslobođenjem
 • Franjo Ibrišimović: Neke osobitosti carinskih postupaka
 • Mirela Mikić: Intelektualno vlasništvo pod zaštitom WTO-a
 • Josip Tomašić: Usporedni pregledi carinskih i poreznih povlastica (oslobođenja) i sniženja
 • Josip Tomašić i Jelena Mošić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija