Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 20 (2011)
Br. 1 Br. 2 Br. 3  Br. 4  Br. 5 Br. 6-7 Br. 8 Br. 9 Br. 10

Carinski vjesnik, br. 1/2011

MEĐUNARODNI DAN CARINE

 • Željko Dominis: Znanje − katalizator za carinsku izvrsnost

TEMA BROJA

 • Mario Demirović i Sanja Šeničnjak: Opći koncept sigurnosnih mjera u carinskim sustavima

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: Strategija Europske unije za implementaciju EMCS-a

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2011.
 • Irena Šćulac: Transferne cijene i pomoćna sredstva – novi komentari 23.1 i 24.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost
 • Željka Marinović: Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2010. i trošarinska izvješća

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen: Utjecaj troškova skladištenja robe u inozemstvu na carinsku vrijednost robe
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu

VANJSKI SURADNICI

 • Jadranka Brlić: Pravne posljedice nezakonitog prijenosa gotovine

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2011

TEMA BROJA

 • Hrvoje Cuvaj i Danijel Golub: Pregled pravnog i institucionalnog okvira te praktičnih spoznaja o korupciji u carinskoj službi

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović i Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: žitarice

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Zdravko Adamović: Trošarinski status denaturiranog alkohola

CARINSKA PRAKSA

 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: Tekstilni podni pokrivači

VANJSKI SURADNICI

 • mr. sc. Marcela Kir: Novosti u deviznom poslovanju i platnom prometu s inozemstvom u 2011.

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2011

TEMA BROJA

 • Mario Demirović, Sanja Šeničnjak i Bosiljko Zlopaša: Izmjene i dopune Uredbe za provedbu Carinskog zakona

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: Mjerenje rezultata : projekt
 • Dubravka Begović i Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: riža

CARINSKA PRAKSA

 • Sanja Despotović i Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: razvrstavanje kamena

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Analiza robne razmjene Hrvatske u 2010: rast izvoza u »egzotične zemlje« i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2011

TEMA BROJA

 • Zlatica Tomašević: Uvođenje NCTS-a u carinski sustav Republike Hrvatske

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović i Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: carine u sektoru voća i povrća i sektoru vina

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Antonija Kursar Hajnić: Novosti u oporezivanju kave posebnim porezom

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen:  Utjecaj INCOTERMS 2000 i INCOTERMS® 2010 na carinsku vrijednost robe
 • Ivana Javor: Suzbijanje krijumčarenja cigareta
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: mlijeko i jogurt

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2011

TEMA BROJA

 • Mihaela Abramović: Pravila posebne uporabe u djelatnosti iznajmljivanja plovila: charter

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Željka Kralj, Tina Peter i Igor Popović: Zajednička agrarna politika Europske unije: izvozne subvencije

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Željka Marinović: Trošarina na duhanske proizvode

CARINSKA PRAKSA

 • Dubravka Begović: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: kruh i kolači

VANJSKI SURADNICI

 • Vesna Polančec i Darinka Grgurić: Intrastat: novo istraživanje u statističkom sustavu Republike Hrvatske

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6-7/2011

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Zakon o potvrđivanju odluke br. 1/2011 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Hrvatske od 5/5/2011 kojom se mijenja i dopunjuje Protokol 4. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane, u pogledu definicije pojma »proizvodi s podrijetlom« i načina upravne suradnje
 • Pročišćen tekst Protokola 4 s komentarom.: Definicija pojma »proizvodi s podrijetlom« i načina upravne suradnje
 • Dodatak I: Uvodne napomene uz Popis robe iz Dodatka II.
 • Dodatak II: Popis prerada ili obrada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla, kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
 • Dodatak III.: Uzorci potvrde o kretanju robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o kretanju robe EUR.1
 • Dodatak IV.: Tekst izjave na računu
 • Dodatak V.: Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene u članku 3. i članku 4.

Carinski vjesnik, br. 8/2011

TEMATSKI BROJ

 • Zlatica Tomašević: Praktična primjena Novog kompjuteriziranog provoznog sustava u Republici Hrvatskoj
 • Bostljko Zlopaša: Zakonodavne osnove za uvođenje i primjenu elektroničkih deklaracija i sustava NCTS
 • Nenad Horvat: e-Carina
 • Aleksandra Mojiško Poslon: Ustroj referentnih brojeva
 • Nenad Fonjak: Postupak provoza u sustavu NCTS
 • Andrej Bosak: Help-desk: Služba za pomoć korisnicima sustava NCTS

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Robna razmjena s inozemstvom u prvih šest mjeseci 2011: stagnacija deficita u uvjetima smanjenog izvoza brodogradnje te izvoza u Italiju

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Tečajne liste

Carinski vjesnik, br. 9/2011

20 GODINA CARINSKE SLUŽBE

 • Hrvoje Čović: Uvodna riječ
 • Nenad Grgurica: Carinska povijest na području današnje Republike Hrvatske
 • Tonka Jokić: Sjećanje na uspostavu samostalne carinske službe Republike Hrvatske
 • Vladimir Batestin: Uspostava organizacijskih jedinica Carinske uprave
 • Vesna Kadić Komadina: Uspostava modernog carinskog sustava
 • Sanja Šeničnjak: Proces prilagodbe i približavanja hrvatskog carinskog sustava za ulazak u Carinsku uniju
 • Tatjana Cimaš Tonković i Željka Marinović: Uspostava modernog trošarinskog sustava
 • Željko Franjić: Projekti pretpristupne pomoći Europske unije u Carinskoj upravi
 • Ljiljana Horvat Toth: Osnivanje i rad Carinskog centra za obuku
 • Mario Demirović: Sigurnosna uloga carine
 • Inga Maleš i Ivana Javor: Uloga carinske službe u kontroli prometa određenih vrsta robe
 • Mira Leko i Deniz Sučević: Analiza rizika u carinskoj kontroli
 • Dubravka Begović: Ulazak u Europsku Uniju i Carinska tarifa
 • Zlatica Tomašević: Informacijski sustav Carinske uprave od ručnog unosa do e-carine

Carinski vjesnik, br. 10/2011

 • Vesna Kadić Komadina: Posjet glavnog tajnika Svjetske carinske organizacije Carinskoj upravi Republike Hrvatske

TEMA BROJA

 • Tihana Vostrel Šafran i Ksenija Ozimec: Praktična provedba pilot Intrastat istraživanja u Republici Hrvatskoj

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović i Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: carine u sektoru šećera
 • Zdravko Adamović: Novosti u razvoju »euro-denaturanata« u Europskoj unijiu vezi s oslobođenjem od plaćanja trošarina

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Ivana Javor: Suradnja u borbi protiv prekograničnog kriminalaod SECI Centra do SELEC-a

CARINSKA PRAKSA

 • Višnja Marković: Aplikativno rješenje godišnjeg izvješća za male proizvođače vina i jakog alkoholnog pića
 • Željko Dominis: Razvrstavanje video-zvučne i umjetničke svjetlosne instalacije
  u Carinsku tarifu

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE
Tečajna lista za utvrđivanje carinske osnovice

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija